Burgerschap cultuur en ik

Burgerschap
Sociaal maatschappelijke dimensie 

Cultuur en identiet
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Burgerschap
Sociaal maatschappelijke dimensie 

Cultuur en identiet

Slide 1 - Tekstslide

In het nieuws: 


Prinsjesdag!

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
  1. Wat hebben we de vorige les gedaan?
  2. Klassikaal opdrachten introductie Burgerschap nabespreken
  3. Cultuur
  4. Het ''Ui model van Hofsteden''
  5. Opdracht: het ''Ui model''

Lesdoel: Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe je cultuur kan bekijken. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat hebben we de vorige les gedaan?

Slide 4 - Tekstslide

Introductie burgerschap
Opdracht 3, 7 en 8


Slide 5 - Tekstslide

Cultuur

Slide 6 - Woordweb

Cultuur
Cultuur: het geheel van kenmerken, gewoonten, opvattingen, normen en waarden waaraan je een groep herkent. 

Waarde: datgene wat je belangrijk vindt 
Norm: ongeschreven gedragsregel. Laat zien hoe jij je waarde uit. 

Waarden en normen hebben altijd met elkaar te maken. 

Slide 7 - Tekstslide

Cultuur:
Het geheel aan kenmerken 

Slide 8 - Tekstslide

Symbolen
Symbool: een teken die een bepaalde betekenis heeft

Slide 9 - Tekstslide

Helden
Helden en heldinnen: Een bestaand of fictief persoon die veel betekenis heeft. 


Slide 10 - Tekstslide

Ritueel
Ritueel: Een ritueel is een handeling die je uitvoert die een bepaalde betekenis heeft.  


Slide 11 - Tekstslide

Waarde
Waarde: datgene wat jij belangrijk vindt 

Norm: Een regel die bij een waarde hoort. 

Belangrijke waarden in de klas: veiligheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid enz. 

Slide 12 - Tekstslide

Sam vindt de waarde gezondheid belangrijk. Zijn norm is dat hij veel sport en gezond eet om gezond te blijven.

Welke waarde en welke norm heeft Sam?

Slide 13 - Open vraag

Kan je ook geen cultuur hebben?

Slide 14 - Open vraag

Beschrijf je eigen Ui model van Hofsteden. 

Slide 15 - Tekstslide

Identiteit
Identiteit: Het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.

Je identiteit wordt gevormd door zowel aangeboren eigenschappen als aangeleerde eigenschappen. 
<Combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen 

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht: het ui model
Opdracht 1: 
Maak je eigen ''Ui model''. 
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden heb jij?
Klaar? vergelijk jouw ''Ui model'' met die van je buurman. 

Opdracht 2: 
Maak het ui model van defensie.
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden kent defensie?
Klaar? Vergelijk jouw ''ui model'' van defensie met die van je buurman. 


Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk opdracht: 
Neem iets mee van thuis dat iets zegt over jouw persoon.
Denk aan een foto, muziek, een object in je huis enz. 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide