Les 5 - CULTUUR

Cultuur
Cultuur: het geheel van kenmerken, gewoonten, opvattingen, normen en waarden waaraan je een groep herkent. 

Waarde: datgene wat je belangrijk vindt 
Norm: ongeschreven gedragsregel. Laat zien hoe jij je waarde uit. 

Waarden en normen hebben altijd met elkaar te maken. 
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Cultuur
Cultuur: het geheel van kenmerken, gewoonten, opvattingen, normen en waarden waaraan je een groep herkent. 

Waarde: datgene wat je belangrijk vindt 
Norm: ongeschreven gedragsregel. Laat zien hoe jij je waarde uit. 

Waarden en normen hebben altijd met elkaar te maken. 

Slide 1 - Tekstslide

Sam vindt de waarde gezondheid belangrijk. Zijn norm is dat hij veel sport en gezond eet om gezond te blijven.

Welke waarde en welke norm heeft Sam?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Video

Kun je iets vertellen over....
pull- en pushfactoren
segregatie
assimilatie
pluriformiteit

Slide 4 - Tekstslide

Ui van hofstede
Om cultuur in beeld te brengen, kan je verschillende modellen gebruiken. 
Een voorbeeld is het uit-model van Hofstede?

Net als een ui, bestaat een cultuur uit meerdere lagen.
TEKST LEZEN

Slide 5 - Tekstslide

De buitenste laag
De buitenste laag zijn makkelijker te veranderen.
Voorbeeld: symbolen, helden
Kleur oranje is een belangrijke kleur voor de Nederlandse cultuur.
Slide 6 - Tekstslide

De binnenste laag
De binnenste laag is moeilijker te veranderen.
Voorbeeld: rituelen, waarden
Tweede dinsdag in september is Prinsjesdag.

Slide 7 - Tekstslide

Beschrijf je eigen Ui model van Hofsteden. 

Slide 8 - Tekstslide

Waarde
Waarde: datgene wat jij belangrijk vindt 

Norm: Een regel die bij een waarde hoort. 

Belangrijke waarden in de klas: veiligheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid enz. 

Slide 9 - Tekstslide

Ritueel
Ritueel: Een ritueel is een handeling die je uitvoert die een bepaalde betekenis heeft.  


Slide 10 - Tekstslide

Helden
Helden en heldinnen: Een bestaand of fictief persoon die veel betekenis heeft. 


Slide 11 - Tekstslide

Symbolen
Symbool: een teken die een bepaalde betekenis heeft

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk: 
1. Toets volgende week
(Cultuur, ui van Hofstede, pull- en pushfactoren, segregatie, assimilatie, pluriformiteit)
2. Opdracht bij uitgezochte artikel over mensenrechten (zie teams voor opdracht)

Slide 13 - Tekstslide