H4 Zelfstandig, hulp- en koppelwerkwoorden

Doel van deze les
Je leert over zelfstandige werkwoorden, koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden.
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Doel van deze les
Je leert over zelfstandige werkwoorden, koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden.

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
- Uitleg werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde
- Uitleg zelfstandig, hulp- en koppelwerkwoord
- Zelf aan de slag opdracht opdracht 1, 2, 3 en 6 (blz. 121
- Bespreken opdracht 1 en 2
- huiswerk voor na de voorjaarsvakantie opdracht 3 en 6

Slide 2 - Tekstslide

  • Als in een zin met een ww.gezegde maar één werkwoord staat dan is dat een ZELFSTANDIG WERKWOORD.  Het ww geeft aan wat het onderwerp doet!

  • Als in een zin met een nw.gezegde maar één werkwoord staat dan is dat een KOPPEL WERKWOORD. Het ww geeft aan wat het onderwerp is (het koppelt een eigenschap, toestand of kenmerk)!

Slide 3 - Tekstslide

Werkwoordelijk gezegde
Werkwoordelijk gezegde: de werkwoorden in deze zin zeggen wat het onderwerp 'doet'.

vb. Tim zoekt al jarenlang naar die brief. 
Tim = onderwerp
zoekt = persoonsvorm en werkwoordelijk gezegde

Slide 4 - Tekstslide

Werkwoordelijk gezegde
vb. Tim heeft jaren naar die brief gezocht
pv = heeft
ww gez = heeft gezocht
heeft = hulpwerkwoord
zelfstandig werkwoord = gezocht

vb. Tim zal desnoods nog jaren naar die brief blijven zoeken.


Slide 5 - Tekstslide

Werkwoordelijk gezegde
vb. Tim zal desnoods nog jaren naar die brief blijven zoeken.
pv = zal
ww gez = zal blijven zoeken
hww = zal, blijven
zww = zoeken

Slide 6 - Tekstslide

Het naamwoordelijk gezegde
Het naamwoordelijk gezegde zegt wat iemand of iets (het onderwerp) 'is', wordt of blijft.

Het naamwoordelijk gezegde bestaat uit:
een werkwoordelijk en een naamwoordelijk deel.
Het werkwoordelijk deel is werkwoord dat het naamwoordelijk deel koppelt. (koppelwerkwoord)

Slide 7 - Tekstslide

Het naamwoordelijk gezegde
Het naamwoordelijk gezegde zegt wat het onderwerp 'is', wordt of blijft en geeft altijd een eigenschap, kenmerk of toestand weer van het onderwerp.


B (beroep)
E (emotie)
T (toestand)

Slide 8 - Tekstslide

Het naamwoordelijk gezegde
1.[Naamwoordelijk deel], zegt iets over het onderwerp2. Werkwoordelijk deel, een koppelwerkwoord, is nodig om het naamwoordelijk deel aan het onderwerp te koppelen.

Slide 9 - Tekstslide

Naamwoordelijke gezegde

Slide 10 - Tekstslide

Koppel- versus hulpwerkwoorden
Een werkwoordelijk gezegde kent hulpwerkwoorden en zelfstandige werkwoorden.

Een naamwoordelijk gezegde kent koppelwerkwoorden en hulp werkwoorden. Ww in de vorm van: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken en vóórkomen - (ZWOBBELS+HDV).

Zelfstandige en hulp werkwoorden: werkwoord met een duidelijke betekenis en kun je NIET weglaten.

Slide 11 - Tekstslide

Samenvatting soorten werkwoorden
  • 3 soorten: zelfstandig, koppel- en hulpwerkwoord (zww, kww, hww)
  • Zin met 1 werkwoord: zww of kww.
  • Zin met meerdere werkwoorden: slechts 1 zww OF kww, de rest is hww.
  • Koppelwerkwoorden: ZWOBBELS+HDV
  • Zww of kww kun je niet weglaten.
  • Zww of kww staat meestal achterin de zin. 

Slide 12 - Tekstslide

Zelf aan de slag
Maak zelf in stilte opdracht 1 en 2 (blz. 120)
Na 5 minuten bespreken we de opdrachten klassikaal.

Ben je klaar? Maak dan opdracht 3 en 6. Dit is tevens huiswerk voor vrijdag!
timer
5:00

Slide 13 - Tekstslide

Antwoorden opdracht 1 (blz. 120)
Opdracht 1
1. kan - hww, verteren - zww
2. zullen - hww, lijden - zww, hebben - hww
3. vind - zww
4. blijken - hww, veranderen - zww
5. mogen - hww, barbecueën - zww
6. kunnen - hww, internetten - zww

Slide 14 - Tekstslide

Antwoorden opdracht 2 (blz. 120)
Opdracht 2
1. kan - hww, blijken - kww
2. blijven - kww
3. schijnen - hww, kunnen - hww, zijn - kww
4. zijn - hww, geworden - kww
5. blijken - hww, zijn - kww
6. worden - kww


Slide 15 - Tekstslide

Huiswerk
Maak opdracht 3 en 6 (blz. 121)
en leer de koppelwerkwoorden en H1 t/m H4

Maak van Cambiumned.nl


Slide 16 - Tekstslide

Je kunt...
zelfstandige werkwoorden, koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden herkennen en juist toepassen.

Slide 17 - Tekstslide