M&A Kennismaken met organisaties (uitgeversgroep)

Kennismaken met organisaties

Mens
en
Activiteiten
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Kennismaken met organisaties

Mens
en
Activiteiten

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen 
Aan het einde van deze week..
 • weet je het verschil tussen zorg en welzijn
 • je kan beroepen in de zorg en welzijn onderscheiden 
 • je kan een werkkaart maken
 • je kent verschillende doelgroepen en je kan voorbeeld hiervan geven. 

Slide 2 - Tekstslide

Doelgroepen
 • Kinderen
 • Jongeren 
 • Ouderen
 • Mensen met een beperking
Kenmerken
- Leeftijd
- Hobby's
- Beperking 

Slide 3 - Tekstslide

Organisaties 
 • Kinderopvang 
 1. Kinderdagverblijf: 0-4 jaar 
 2. Peuterspeelzaal: 2-4 jaar 
 3. Basisschool: 4 -12 jaar
 4. Buitenschoolse opvang (bso): 4-13 jaar 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Brede scholen  
Basisschool werkt samen met verschillende organisaties. Doel: ontwikkelkansen van kinderen vergroten door in te spelen op hun talenten. 
 • kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Sport- en cultuur                                                 
 • welzijn-instellingen 

Slide 6 - Tekstslide

Integraal kindcentrum
Iets anders dan Brede school. IKC werkt samen met de verschillende organisaties, omdat zij hetzelfde denken over opvang en onderwijs 

Slide 7 - Tekstslide

Buurthuis en jongerencentrum 
 • Buurthuis of wijkcentrum: activiteitencentrum van en voor bewoners in de buurt
 • Jongerencentrum: een instelling waar jongeren zich kunnen ontspannen en informatie krijgen over thema's of onderwerpen bij hun leefwereld 

Slide 8 - Tekstslide

Crisis opvangcentra
Opvang voor:
 • Vluchtelingen
 • Kinderen met verslaafde ouders
 • Asielzoekers
 • Dan- en thuislozen 
 • Vrouwen en kinderen (huisgeweld) 

Slide 9 - Tekstslide

Dagbesteding 
 • Activiteitencentra: mensen zonder baan 
 • Medisch kinderdagverblijf: kinderen met ernstig handicapt of ziekte
 • Centra voor dagbesteding: dagbesteding voor verschillende doelgroepen. (recreatieve activiteiten) 
 • Zorgboerderijen: mensendieck niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

Slide 10 - Tekstslide

Maken
opdracht: 1.01 t/m 1.10

Slide 11 - Tekstslide

Activiteiten aanbieden aan een groep

 Homogene groepen: Zelfde kenmerken, bijvoorbeeld: zelfde leeftijd & zelfde geslacht

 Heterogene groepen: Verschillen zijn groter, bijvoorbeeld: Leeftijdsverschil, verschillende geslacht


Verticale groep: Niet iedereen is even oud. Bijvoorbeeld 0 t/m 4 in een groepHorizontale groep: Iedereen is even oud. Bijvoorbeeld alleen baby's in de zelfde groep.

Slide 12 - Tekstslide

Grove motoriek 
Grote bewegingen

Bijvoorbeeld:
 • Lopen
 • Zwemmen
 • Fietsen
 • Rennen
 • Traplopen
Fijne Motoriek
Kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt. 

Bijvoorbeeld:
 • Tekenen 
 • Schrijven

Slide 13 - Tekstslide