De Koran

1 / 32
volgende
Slide 1: Video
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat zie je op de foto?
Instructie
A
De Thora
B
Het Nieuwe Testament
C
Het Oude Testament
D
De Koran

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel dat je iets zou moeten opzoeken over de Islam. Waar ga je als eerst in zoeken?
A
Bibliotheek
B
C
D
Naar je leerkracht gaan

Slide 3 - Quizvraag

We zoeken altijd eerst in de Koran, nadien kijken we naar de hadith.
Waaraan denk je bij het woordje
Koran?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent het woordje Koran letterlijk? Je mag dit ook online opzoeken.
A
Verzamelen
B
Voordracht
C
Boeken
D
Lezen

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De Koran
De Koran is de bron van de Islam en is door Allah SWT als laatste boek aan de profeet Mohammed SAW gezonden. Letterlijk betekent het overdracht, lezen en verzamelen. Je kon dus 3 antwoorden selecteren.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Koran
De Koran is het letterlijke woord van Allah SWT dat via de engel Djibril aan de profeet Mohammed SAW in de Arabische taal is geopenbaard. Het begon allemaal in de Grot van Hira.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is de Koran neergezonden volgens jou?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Redenen van Neerdaling
 1. Om te lezen;
 2. Om te begrijpen;
 3. Om na te denken;
 4. Om een gelukkig leven te leiden;
 5. Om weg te blijven van verboden zaken;
 6. Om het juiste pad te vinden;
 7. Om de geboden uit te voeren.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

             Zoek voorbeelden over het belang van de Koran in ons dagelijks leven.
Noteer ze hieronder:

Slide 10 - Tekstslide

Leidraad, onderscheidt het goede van het kwade, wanneer je iets niet weet kan je het opzoeken, je vind er verhalen van vroeger in terug,...
De Koran
De Koran is dus gezonden als verheldering aan de mensheid en herinnert ons aan de verantwoordelijkheden zoals het geloof, aanbidding en het goed gedrag. 

De Koran wilt dat we bepaalde verantwoordelijkheden dragen. Daarom is de Koran een soort leidraad voor ons leven.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarover kan je dingen opzoeken in de Koran?

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

De mens is van nature nieuwsgierig en wilt meer dingen te weten komen over zijn schepping en over zichzelf. 

Men is ook vaak nieuwsgierig naar de reden van het leven, het leven na de dood en de relaties met mensen en dieren onderling. Deze gelijkaardige vragen kan men in de Koran terugvinden.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

"Allah is de helper van degenen die geloven, Hij voert hen van de duisternissen naar het licht." (Baqara 2/257)

Waarover gaat dit vers volgens jou?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wist je dat?
De Koran de meest betrouwbare bron is voor het begrijpen en beleven van het geloof? De Koran is ook onveranderd gebleven door de jaren heen.

Het lezen en het proberen te begrijpen van de Koran is een aanbidding. Hoe mooi is dit?!

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

"Voorwaar, Allah onderwijst jullie op de beste wijze." (Nisa 4/58)
Waar gaat dit over?

Slide 16 - Open vraag

Mogelijk antwoorden: kennis, Allah leert ons dingen, wij leren van Allah,..
Ga naar de site: https://koran.nl/
Zoek naar Surah: 54 Qamar/Aya:32

Wat bedoelt Allah SWT volgens jou met deze Aya?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mogelijke antwoorden
 • De Koran is gezonden om verstaanbaar te zijn en is daarom vereenvoudigd.
 • De Koran is in een makkelijke vorm gezonden zodat de mensen dit beter zullen begrijpen en doen wat er in staat.
 • Allah SWT wilt het de mensen gemakkelijk maken om te lezen.

Slide 18 - Tekstslide

Mogelijke antwoorden van leerlingen
Doe dit ook voor de volgende Âyat:
 1. Surah 43 Zoehroef Aya 44
 2. Surah 3 Ali°Imran  Aya 8
 3. Surah 2 Al-Baqara  Aya 5
 4. Surah 2 Al-Baqara Aya 97
 5. Surah 6 Al-An°aam Aya 90

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noteer hier kort waar elke âya volgens jou over gaat.

Indien er moeilijke woorden zijn kan je ze opzoeken via https://www.vandale.nl/
 1. 1e surah:
 2. 2e surah:
 3. 3e surah:
 4. 4e surah:
 5. 5e surah:

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het gemeenschappelijk woord dat je in elke âya terug hebt kunnen vinden?
A
De profeet Mohammed SAW
B
De Thora
C
Het gebed
D
De leiding

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is dat zo denk je?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou deze foto betekenen denk je?

Slide 23 - Tekstslide

De Koran is een gids voor de mensen. Het is de leidraad in hun leven.
De begeleider
Wij moeten de Koran, die de bron is van de Islam respecteren. Wanneer we de eigenschappen van het geloof uit de Koran halen. Gaan we geen verkeerde ideeën hebben en niet meedoen aan bijgeloof. De Koran is een gids voor de moslims  in het dagelijks leven en weerhoudt ons van het slechte.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Islamitische naam voor God
Heilig boek van de moslims
Boodschapper van God
Door Mohammed VZMH verkondigde godsdienst
Profeet
Koran
Allah SWT
Islam

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Kies 1 vers die je mooi vindt en leg uit waarom. Dit ga je doen aan de hand van een filmpje. Je neemt jezelf op en stuurt dit naar de leerkracht. Let op je houding en taal en vertel zeker waarom je deze vers hebt gekozen en wat er met deze vers bedoelt wordt volgens jou.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem iets nieuws wat je deze les hebt geleerd.

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kortom: De Koran
 1. Is de belangrijkste bron van de Islam
 2. Is door Allah SWT via de engel Djibriel gezonden
 3. Is het laatste heilig boek
 4. Is nooit veranderd geweest
 5. Is in het Arabisch geschreven
 6. De mens staat centraal in de Koran
 7. Is de gids van de mensen
 8. Toont het onderscheid tussen het goede en het kwade.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk het filmpje op de volgende pagina en beantwoordt de volgende vragen:

 1. Waarover gaat het filmpje?
 2. Wat zou jij gekozen hebben?
 3. Wat is de hoofdgedachte van het verhaal?

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Noteer je antwoorden hier.

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Jullie hebben goed gewerkt! BarakAllahoe fiekom!

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies