De koran

Welke openbaring kreeg de profeet Mohammed saw?
A
De Bijbel
B
De Koran
C
De Thora
D
De Psalmen
1 / 23
volgende
Slide 1: Quizvraag
Godsdienst/IslamSecundair onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welke openbaring kreeg de profeet Mohammed saw?
A
De Bijbel
B
De Koran
C
De Thora
D
De Psalmen

Slide 1 - Quizvraag

Voor wie werd de Koran gezonden?
A
De hele mensheid
B
Alleen moslims
C
Het volk van de profeet saw

Slide 2 - Quizvraag

Wat zou de hoofddoelstelling van de Koran zijn?

Slide 3 - Open vraag

Er zijn 3 doelstellingen die ons leiden op het rechte pad. Wat zegt, geeft Allah swt ons.

Slide 4 - Open vraag

De juiste kennis 
 • Het verstand heeft een centrale rol. 
 • De koran omringt de mens met de juiste kennis.

Slide 5 - Tekstslide

Geef me een voorbeeld van kennis die wordt omgezet in praktijk.

Slide 6 - Open vraag

De juiste kennis 
 • Geeft niet alleen de juiste kennis mee maar leert ons omgaan met kennis. (Allah swt waarschuwt ons.)
 • 2 bronnen om raad te plegen. 

Slide 7 - Tekstslide

Welke twee bronnen kent de islam?

Slide 8 - Woordweb

Het ware geloof
 • Kennismaken met het geloof
 • Het geloof beïnvloedt het leven, de denkwijze en de handelingen van een mens.  
 • Een mens geschapen met zuivere fitra. Maar wat is een zuiver fitra? 

Slide 9 - Tekstslide

Een persoon die niet in Allah swt gelooft.

Slide 10 - Open vraag

Een moslim die in de 6 geloofszuilen van de Islam gelooft.

Slide 11 - Open vraag

Een persoon die doet alsof hij in Allah swt gelooft.

Slide 12 - Open vraag

Een persoon die naast Allah swt afgoden aanbidt.

Slide 13 - Open vraag

Het ware geloof 
 •  Wat we zeker moeten onthouden, is dat er in de Islam geen dwang is.

Slide 14 - Tekstslide

“Wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien.” 

Slide 15 - Tekstslide

Wat kunnen we hieruit afleiden?

Slide 16 - Open vraag

Correct gedrag
 • Dat de koran ons aanleert om goede gedrag te vertonen.  

Slide 17 - Tekstslide

De koran is het boek zowel door moslims als niet-moslims het meeste gelezen wordt in de wereld. Het lezen van de koran is een vorm van aanbidding van Allah swt. Moslims proberen de Koran vanbuiten te leren om hun gebeden te verrichten, want bij elk gebed worden er enkele verzen uit de Koran gereciteerd. Er zijn zelfs moslims die de hele Koran vanbuiten kennen. (Hafiz) 

Slide 18 - Tekstslide

Het reciteren is een vorm van ? En Hafiz betekend? 

Slide 19 - Woordweb

Verschillende regels bij het reciteren . 
Plaats de verschillende regels op de juiste plaats. Waar hoort bij wat? 
Het reciteren van de Koran in het Arabisch en Het reciteren van de vertaling van de Koran. 

Slide 20 - Tekstslide

De regels bij het reciteren van de Koran in het Arabisch. 
 1. Een moslims moet de koran reciteren volgens de regels van Tadjwid. Op die manier zal hij meer verdienste krijgen.
 2. Indien een moslim over een mooi stem bezit, moet hij reciteren in Tartil.(recitatie in langzame en ritmische klanken)
 3.  Een moslim moet in de naam van Allah swt beginnen. 
 4.  Een moslim moet de sadjda verrichten, indien hij een vers leest waar sadjda verplicht is. 

Slide 21 - Tekstslide

Het reciteren van de vertaling van de Koran. 
 1. Sommige woorden uit de Koran kunnen niet letterlijk  vertaald worden omdat er in bepaalde talen deze woorden niet bestaan. Daarom is het mogelijk dat sommige woorden op verschillende manieren worden vertaald. 
 2. Bepaalde woorden in de Koran hebben meerdere betekenissen. Dit kan leiden tot verschillende woordvertalingen. 
 3. De vertalingen kunnen soms onduidelijk zijn. Daarom is het aangeraden om een Tafsir bij de hand te hebben. 

Slide 22 - Tekstslide

Menti-meter
https://www.menti.com/ovot3ms9dc 
https://www.mentimeter.com/s/937a295c687289eb08c09a0dc58fce0c/cbc5a2b63557/edit 

Slide 23 - Tekstslide