dichtheid

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Weten wat dichtheid is en er mee kunnen rekenen

Slide 2 - Tekstslide

Dichtheid
Stoffen hebben een verschillende dichtheid. Hoe lager de dichtheid, hoe makkelijker iets blijft "drijven". 

Links een glas met veel stoffen met een verschillende dichtheid.

Slide 3 - Tekstslide

Dichtheid
dichtheid= massa/volume

Slide 4 - Tekstslide

Dichtheid
Hier heb je 8 bolletjes in 1 cm3 dus kleinere dichtheid.
Dichtheid = 8
cm3g
Hier heb je 27 bolletjes in 1 cm3 dus grotere dichtheid.
Dichtheid = 27
cm3g
Uitleg van de wipwap

Slide 5 - Tekstslide

Dichtheid
Dichtheid,
massa en volume

Slide 6 - Tekstslide

Berekenen van de Dichtheid
Dichtheid = massa : volume
Grootheid
Eenheid
Massa 
kilogram (kg)
Volume
liter (l)
kubike decimeter (dm3)
Dichtheid
kg/l
kg/dm3

Slide 7 - Tekstslide

Wanneer blijft iets drijven?
DRIJVEN: De dichtheid van het voorwerp is kleiner dan de dichtheid van water
ZWEVEN: de dichtheid van het voorwerp is gelijk aan de dichtheid van water
ZINKEN: de dichtheid van het voorwerp is groter dan de dichtheid van water


Slide 8 - Tekstslide

Dichtheid

Slide 9 - Tekstslide

Waarom is de vraag: Is IJzer zwaarder dab hout? niet juist?

Slide 10 - Open vraag

Wat is de dichtheid van een stof?

Slide 11 - Open vraag

Noem de eenheid van dichtheid

Slide 12 - Open vraag

Geef de formule om de dichtheid te berekenen

Slide 13 - Open vraag

Geef de betekenis van de symbolen

Slide 14 - Open vraag

cm3
gram
gram/cm3
massa
volume
dichtheid

Slide 15 - Sleepvraag

Een steentje heeft een volume van 2cm3. De massa is 5,4 gram.
Berekenen de dichtheid van het steentje

Slide 16 - Open vraag

Een gouden ring heeft een massa van 13,5 gram. Het volume is 0,7 cm3. Bereken de dichtheid van het goud

Slide 17 - Open vraag

dichtheid  = 

Formule voor dichtheid:Dezelfde formule in symbolen: 
   
                                                                
 
 

volume
massa
:
x
ρ = m x V
ρ = m : V
ρ = V : m
ρ = V x m

Slide 18 - Sleepvraag

Is dichtheid een stofeigenschap
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quizvraag

Wat is het symbool van dichtheid?
A
p
B
ρ
C
P
D
π

Slide 20 - Quizvraag

De dichtheid van de sleutel is ......... dan/als de dichtheid van water
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk
D
Geen idee

Slide 21 - Quizvraag

welke vloeistof heeft de ...
laagste dichtheid
hoogste dichtheid

Slide 22 - Sleepvraag

Wat heeft de grootste dichtheid?
A
Bloedplasma
B
Witte bloed cellen
C
Rode bloedcellen
D
Dat kun je niet zeggen?

Slide 23 - Quizvraag

De dichtheid van de vis is ......... dan/als de dichtheid van water
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk
D
Geen idee

Slide 24 - Quizvraag

Hoe bepaal je de dichtheid van een stof?
dichtheid =
A
massa x volume
B
volume x massa
C
massa : volume
D
volume : massa

Slide 25 - Quizvraag

De dichtheid van ijs is .... dan de dichtheid van water

De dichtheid van ijs is ....... dan de dichtheid van water.
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk

Slide 26 - Quizvraag

De eenheid van dichtheid is...
A
g/cm3
B
cm3/g
C
g
D
cm3

Slide 27 - Quizvraag

De dichtheid van ijs is ....
dan de dichtheid van water

De dichtheid van ijs is ....... dan de dichtheid van water.
A
GROTER
B
KLEINER

Slide 28 - Quizvraag

Sleep de  beschrijving naar het juiste woord
Drijven
Zweven
Zinken
De dichtheid van een voorwerp is kleiner dan de dichtheid van een vloeistof
De dichtheid van een voorwerp is groter dan de dichtheid van een vloeistof
De dichtheid van een voorwerp is even groot als de dichtheid van een vloeistof

Slide 29 - Sleepvraag

stofeigenschap
grootheid
Lengte
Dichtheid
Massa
Kleur
Fase van een stof

Slide 30 - Sleepvraag