200215 Open Dag

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijPraktijkonderwijsLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

PPL - Doel

zaaien, groeien, bloeien, oogsten

Slide 2 - Tekstslide

PPL  - Praktijkschool
 • Voorbereiden op de arbeidsmarkt
 • Aansluiting op beroepsrichting
 • Certificeringsmogelijkheden 

Slide 3 - Tekstslide

PPL - Schoolloopbaan

Slide 4 - Tekstslide

PPL - Sectoren
 1.  Techniek
 2. Voeding en Dienstverlening
 3. Natuur
 4. Economie en Handel

Slide 5 - Tekstslide

Fase 1 - In het kort
 • Stamgroep


 • Brede oriëntatie, alle vakken
 • Focus op basis- en sociale vaardigheden  
 • Keuze voor 2 sectoren, eind van Fase 1
 1. Alle lessen
 2. Groepscoach (intake gesprek)
 3. Lesrooster

Slide 6 - Tekstslide

Fase 1 - Lessen
Leren - theorie (AVO)
Arbeid - praktijk
Burgerschap - wonen, techniek, leven

 • Natuur/tuin 
 • Techniek 
 • Economie en handel 
 • Voeding 
 • Gym 
 • Muziek

Slide 7 - Tekstslide

Schoolbreed - Stage

Slide 8 - Tekstslide

Schoolbreed - LOB
Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding

Slide 9 - Tekstslide

Schoolbreed - LOB wiel
Ontdek je talent
Zelf aan zet
Ontdek je passie
In gesprek met
Ontdek je werkplek

Slide 10 - Tekstslide

Ondersteuningsteam

Wie?
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog
 • Psycholoog
 • Maatwerkbegeleider
 • Ondersteuningscoördinator
Waar nodig uitgebreid met de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar of de hulpverlener die betrokken is bij uw kind.

Wat?
 • Aanmelding en extra begeleiding
 • Professionele momenten 1,2,3 
 • Criteria/aanmelding/dossier digitaal/toelatingsbewijsSlide 11 - Tekstslide

Professionele momenten
PPL werkt volgens de professionele momenten structuur om de extra zorg aan de leerling vorm te geven.

Professioneel moment 1: extra ondersteuning door de coach
Professioneel moment 2: extra ondersteuning door het team
Professioneel moment 3: extra ondersteuning door het ondersteuningsteam

Slide 12 - Tekstslide

Aanmelden
Zit het kind op een basisschool van Innovo, dan meldt u samen met de leerkracht digitaal aan via het aanmeldprogramma LDOS.

Zit het kind op een school van Movare, moet de ouider zelf, na het adviesgesprek, aanmelden via het aanmeldformulier dat te vinden is op:
www.parkstadscholen.nl.

Vul voor praktijkonderwijs s.v.p. ook in of er openbaar of katholiek aangemeld wordt. 
Voor het onderwijs aanbod maakt dit geen enkel verschil.

Slide 13 - Tekstslide

Vragen?
Zijn er vragen over extra zorg of aanmelding, dan kan de ouder of de leerkracht of intern begeleider van de basisschool, contact leggen met: 

Mevr. Marianne Belleflame, ondersteuningscoördinator van PPL op 045-5615521 of mg.belleflame-aelmans@bcpl.nl

Slide 14 - Tekstslide