Lesson 5 deel 1

Grammar rule
Woorden herhalen
Selftest gemaakt
Grammar same / any
word: holiday 
 Short notes and messages 
Short notes and messages 
Grammar rules 
Maak opdracht 1 t/m 6 
Samenvatting
Hoe ging het? 
Maak opdracht 1 t/m 6 
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Grammar rule
Woorden herhalen
Selftest gemaakt
Grammar same / any
word: holiday 
 Short notes and messages 
Short notes and messages 
Grammar rules 
Maak opdracht 1 t/m 6 
Samenvatting
Hoe ging het? 
Maak opdracht 1 t/m 6 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive: 's, ' 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive " Ownership"
 • Bezit (possessive)
 • Bij meervoud komt een s achter het woord.
 • Bij bezit komt er een 's achter het woord.
 • Die 's geeft aan dat iets van iemand is.
 • Peter's house
 • My brother's room

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive (bezit)


mensen en dieren
enkelvoud
meervouden die niet op een-s eindigen
Mister Sebel's laptop.
Lucas's iPad.
The cat's whiskers.
Men's clothing.
's

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Possessive (bezit)


meervouden die op -s eindigen

My parents' car. (mum and dad)
His siblings' hobby.
'

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sarah is Emily____ aunt.
A
's
B
s'
C
s

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

These are our _______ cats. (friends)
A
friend's
B
friends'
C
friends

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Let's meet at _____
for lunch. (Giovanni)
A
Giovannis
B
Giovannis'
C
Giovanni's

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Where is the _____ shower? (ladies)
A
ladies
B
ladies'
C
ladies's

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

_______ and ______ bags are black.
(Jack – Joe)
A
Jack's / Joe's
B
Jack / Joe's
C
Jack / Joes
D
Jack's / Joe

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De stem van Adele is mooi.
A
The voice of Adele is beautiful.
B
Adele's voice is beautiful.

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

The ...... dogs.
A
queens
B
queens'
C
queen's

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Prince ...... crown.
A
Charles's
B
Charles'

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ANY • wanneer gebruik je het ?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


     dus zinnen met not of n't 

2. In vraagzinnen
     Do you have any questions?

We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.

Slide 16 - Tekstslide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
ANY • wanneer gebruik je het?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is
     Do you have any luggage?
   
             
We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.
negative

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME : wanneer gebruik je het
1. In bevestigende / positieve zinnen
   We bought some flowers
2. In een vraag als je verwacht dat het 
   antwoord "ja" is
   Can I have some water please?
3. Bij een aanbod of verzoek
   Would you like some tea?
   
    
 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen; 
- Alle andere vraagzinnen.


Let op woorden zoals,
 not , n't 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

They didn't make ... mistakes
A
some
B
any

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I am going to buy ... flowers.
A
some
B
any

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I can't pay. I haven't got ... money.
A
some
B
any

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I haven't seen ... good movies lately.
A
some
B
any

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

Those apples look nice! Shall we get ...?
A
some
B
any

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

COMBINING SOME & ANY
Some and any kunnen ook in andere vormen voorkomen:
 • Somebody -- anybody
 • Something -- anything
 • Someone -- anyone
 • Somewhere -- anywhere 

Hierbij wordt de betekenis: iemand, ergens of iets 
en de regels blijven hetzelfde :)

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

blz 242
 • Lees tekst 1 
 • Maak nu opdracht 1 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Maak opdracht 2, 3 en 4
timer
20:00

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grammar rule
Woorden herhalen
Selftest gemaakt
Grammar same / any
word: holiday 
 Short notes and messages 
Short notes and messages 
Grammar rules 
Maak opdracht 1 t/m 6 
Samenvatting
Hoe ging het? 
Maak opdracht 1 t/m 6 

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd?

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies