Chapter 1 Bridging the Gap lesson 3/ 4

3. My home
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

3. My home

Slide 1 - Tekstslide

Goals:
A1 I can describe my home.

Slide 2 - Tekstslide

Page. 25 & 26

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

ARTICLES
This is ____ nice garden.
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 7 - Quizvraag

ARTICLES
Chad kept walking fast because he was in ___ hurry.
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 8 - Quizvraag

ARTICLES
Chris wants to be ___ policeman after he graduates.
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 9 - Quizvraag

ARTICLES
Dinner's ready in ___ kitchen!
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 10 - Quizvraag

ARTICLES
Melanie is ___ American who lives in France.
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Demonstrative (aanwijzende) pronouns
To Be= zijn
I am                   
You are           
He is                   
she is                  
it is                      
we are                
you are
they are
I'm
You're
He 's
She's
It's
We're
You're
They're
Ik ben
Jij bent
Hij is
Zij is     (meisje)
Het is
Wij zijn
Jullie zijn
Zij zijn    (meerdere personen)

Slide 14 - Tekstslide

Vul een vorm van to be in:

I ....... very smart
A
is
B
be
C
are
D
am

Slide 15 - Quizvraag

Vul een vorm van to be in:

We ........ happy!
A
are
B
is
C
am
D
be

Slide 16 - Quizvraag

vul een vorm van to be in:

The teacher ....... also very happy!
A
are
B
is
C
am
D
be

Slide 17 - Quizvraag

Vul een vorm van to be in:

She ...... very smart
A
am
B
is
C
are
D
be

Slide 18 - Quizvraag

To have
To have= hebben
I have
You have           
He has                   
she has                
it  has                     
we have               
you have
they have
I've
You've
He 's
She's
It's
We've
You've
They've
Ik heb
Jij hebt
Hij heeft
Zij heeft     
Het heeft
Wij hebben
Jullie hebben
Zij hebben    

Slide 19 - Tekstslide

Greg ____ beautiful long hair. His parents _____ short grey hair.
A
have - has
B
has - have
C
has - has
D
have - have

Slide 20 - Quizvraag

My parents ___ a blue car. The car ___ at the garage at the moment.
A
have - is
B
has - is
C
have - are
D
have - am

Slide 21 - Quizvraag

I ____ a boy and I _____ a lot of friends.
A
am - am
B
am - has
C
am - have
D
are - have

Slide 22 - Quizvraag

My dad ____ blond hair, my mom ____ brown hair. They ____ 57 years old.
A
has - has - is
B
have - has - are
C
has - has - are
D
have - have - is

Slide 23 - Quizvraag