cross

MCAWIS leerjaar 2 DT3 week 5 recht evenredig en formule op basis van 2 punten

Week 6:
- Havo stof
 • Evenredig verband
 • Formule opstellen door 2 punten

- Voorbereiden toets dt3
 • Voorbereiding af?
 • Checklist bespreken (staat op ItsLearning)
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Wiskundevmbo t, mavo, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Week 6:
- Havo stof
 • Evenredig verband
 • Formule opstellen door 2 punten

- Voorbereiden toets dt3
 • Voorbereiding af?
 • Checklist bespreken (staat op ItsLearning)

Slide 1 - Tekstslide

HAVO recht evenredig verband

In het kort:

Bij een evenredig verband krijg je een grafiek die een rechte lijn is en door de oorsprong gaat (0,0).

In de tabel kun je dit zien door te kijken of je onder en boven met hetzelfde getal kunt vermenigvuldigden of delen (met uitzondering van het punt (0,0),  de oorsprong).

Slide 2 - Tekstslide

HAVO recht evenredig verband

Als t twee keer zo groot is, dan is H ook twee keer zo groot. Tussen t en H is een evenredig verband (wel controleren voor meer punten). Gaat door (0,0)

Slide 3 - Tekstslide

HAVO recht evenredig verband

Grafiek gaat door (0,0). Het is een rechte lijn. Het startgetal is 0 (staat geen startgetal in de formule, dus 0). Daarom is dit een rechtevenredig verband.

Slide 4 - Tekstslide

P (2,5) en Q (5,14)

 • stap 1:      y = ax + b
 • stap 2:     a = 9:3 = 3
 • stap 3:     5= 3∙2 + b
 • Dus b = -1
 • y = 3x - 1

HAVO Lijn door twee punten

Slide 5 - Tekstslide

HAVO Lijn door 2 punten
Twee speciale gevallen.
1. Een lijn door 1 punt met gegeven helling.
 Nou, makkelijk, dan heb je a al, en kun je stap 1 overslaan. Alleen nog maar een punt invullen bij stap dus..... 

2. Een lijn door 1 punt evenwijdig aan een andere lijn.
Als de lijn evenwijdig is aan een andere lijn, dan is de helling van de lijn gelijk aan de helling van de andere lijn.
Dat betekent dat je a alweer weet!
 Meteen weer naar stap 2 dus....

Slide 6 - Tekstslide

Deze week maken:

HAVO6 (Blz 184 t/m 187):
H3, H5, H7, H8, H12, H13, H15 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Checklist Toets deeltaak 3

M - Leg uit waarom de ene driehoek een vergroting is van de ander. Bereken daarna de factor en de ontbrekende zijde.
MH - Wat betekent factor kleiner dan 1. bereken de factor en de ontbrekende zijde.
H- Vergroting en oppervlakte.
M- Maak een pijlenketting bij een schaal en bereken de echte maten van een schaalmodel
MH- Maak van een verhaaltje een tabel en een formule. Leg uit waarom deze formule lineair is of niet.
MH- Wat is start- en hellingsgetal van een grafiek? Maak een formule van deze grafiek.
H- Maak een formule op basis van 2 punten.
H- Maak van een grafiek een tabel. Leg uit waarom deze recht evenredig is of niet. Maak van de grafiek/tabel een formule.

Slide 9 - Tekstslide

Nogmaals de theorie en extra oefeningen voor het maken van lineaire formules door 2 punten vind je op deze site: 
Δ
Δ = delta, oftewel "verandering"

Slide 10 - Tekstslide