Contracten

Contracten en reglementen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Contracten en reglementen

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een contract?

Een overeenkomst waarbij een persoon tegenover een ander een verbintenis aangaat om iets te geven, iets te doen of iets niet te doen

bv een huwelijkscontract, huurcontract, verzekeringscontract, koopcontract, schenking

Slide 2 - Tekstslide

geldigheidsvoorwaarden
  1. wilsovereenstemming: toestemming van beide partijen
  2. handelingsbekwaamheid: iedereen tenzij door de wet anders bepaald
  3. een rechtsgeldig voorwerp: wat willen de partijen bereiken? bepaalbaar/mogelijk/geoorloofd
  4. een geoorloofd doel

Slide 3 - Tekstslide

Een contract is niet geldig wanneer er sprake is van dwaling want in dit geval is er geen....
A
handelingsbekwaamheid
B
wilsovereenstemming
C
geoorloofd doel
D
rechtsgeldig voorwerp

Slide 4 - Quizvraag

Ben jij handelingsbekwaam?

Slide 5 - Open vraag

Om geldig te zijn moet een contract een rechtsgeldig voorwerp hebben. Welke voorwaarde klopt niet?
A
voorwerp moet toegestaan zijn
B
voorwerp moet bepaald zijn
C
voorwerp moet mogelijk zijn
D
voorwerp moet concreet zijn

Slide 6 - Quizvraag

de arbeidsovereenkomst

Is een contract tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zich tegenover de werkgever verbindt om tegen loon en onder gezag van de werkgever arbeid te verrichten

Slide 7 - Tekstslide

Het arbeidsreglement
  • verzamelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer
  • praktische vertaling van afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan
  • elke werknemer moet het krijgen en tekenen voor ontvangst 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen een arbeidscontract en een arbeidsreglement?

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide