Het arbeidscontract

Het arbeidscontract
Het arbeidscontract
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
PAVSecundair onderwijs

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Het arbeidscontract
Het arbeidscontract

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inleiding
Proficiat! Je hebt de job van jouw dromen gevonden en je mag volgende week starten met werken. 

Jouw nieuwe werkgever zal met jou een arbeidsovereenkomst afsluiten. In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou en jouw werkgever.
Opgelet:
Dit is niet hetzelfde als een arbeidsreglement. Een arbeidsreglement is een document dat algemene arbeidsvoorwaarden vaststelt en is dus een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsreglement is voor het volledige bedrijf terwijl een arbeidsovereenkomst voor één specifieke werknemer is.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inleiding
De arbeidsovereenkomst vermeld:
 • Gegevens werkgever/werknemer
 • Aard van de arbeid
 • Duur van het contract
 • Omvang van de prestatie (wekelijkse arbeidsuren)
 • Loon & andere voordelen
 • Arbeidsreglement
 • Opzegmogelijkheid (ontslag)
 • ...

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende soorten
Niet elke arbeidsovereenkomst is dezelfde. Er bestaan heel wat verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Welk soort arbeidsovereenkomst je aangaat hangt af van een aantal factoren:
 • Aard van de arbeid
 • Duur van het contract
 • Omvang van de prestatie

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. De aard van de arbeid
Een arbeidsovereenkomst kan verschillen naargelang het werk dat wordt uitgevoerd:
 • Oftewel presteer je voornamelijk handenarbeid
 • Oftewel presteer je voornamelijk geestesarbeid

De aard van de overeenkomst wordt bepaald aan de functie die effectief wordt uitgevoerd en niet aan de hand van hoe de werkgever en werknemer de functie benoemen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Arbeidsovereenkomst, Arbeidsreglement en CAO

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst is een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de afspraken over arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat een arbeidsovereenkomst is en geef voorbeelden van arbeidsvoorwaarden die in een arbeidsovereenkomst kunnen worden vastgelegd.
Arbeidsreglement
Een arbeidsreglement is een document waarin de regels en voorschriften staan die gelden binnen een bedrijf of organisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om regels over werktijden, vakanties en ziekteverzuim.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit wat een arbeidsreglement is en geef voorbeelden van regels die in een arbeidsreglement kunnen worden opgenomen. Bespreek ook waarom het belangrijk is om een arbeidsreglement te hebben en te volgen.
CAO
Een cao of collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemersorganisaties waarin afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden en andere zaken die te maken hebben met werk.

Slide 9 - Tekstslide

Leg uit wat een cao is en geef voorbeelden van onderwerpen die in een cao kunnen worden opgenomen. Bespreek ook waarom het belangrijk is om een cao te hebben en wat de rol is van vakbonden hierin.
Verschillen
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer, een arbeidsreglement geldt binnen een bedrijf of organisatie en een cao geldt voor een hele sector.

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit wat de verschillen zijn tussen een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement en cao en waarom het belangrijk is om deze verschillen te kennen.
Afspraken
In een arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer, in een arbeidsreglement staan de regels binnen een bedrijf en in een cao worden afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemersorganisaties.

Slide 11 - Tekstslide

Geef een overzicht van de belangrijkste afspraken die worden gemaakt in een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement en cao.
Toepassing
Een arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement gelden alleen voor de betreffende werkgever en werknemer, terwijl een cao geldt voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde sector.

Slide 12 - Tekstslide

Leg uit hoe de toepassing van een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement en cao verschilt en waarom dit belangrijk is om te weten.
Loonberekening
Wanneer je bij het sollicitatiegesprek vraagt naar het loon dat je zal verdienen, krijg je bijna altijd het brutoloon te horen. Dit is echter niet het loon dat je op jouw rekening krijgt.

Hoeveel jij later zal verdienen hangt af van een aantal factoren:
 • Sector
 • Anciënniteit
 • Gezinssituatie


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Loonberekening
Het loon dat in jouw arbeidscontract staat is jouw brutoloon. Het brutoloon is niet het bedrag dat uiteindelijk op jouw bankrekening komt te staan. Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ) afgehouden. Wat overblijft is je belastbaar brutoloon. Daarvan worden dan weer belastingen afgehouden (bedrijfsvoorheffing). Wat overblijft is je nettoloon.
 • RSZ = 13,07% van het brutoloon
 • Bedrijfsvoorheffing = bij iedereen anders, werkgever kiest zelf hoeveel hij afhoudt

Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je kinderen ten laste hebt, worden er minder belastingen afgetrokken en is jouw nettoloon hoger dan dat van iemand anders die bruto precies evenveel verdient als jij, maar die geen persoon ten laste heeft. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Loonberekening
Hoeveel bedrijfsvoorheffing van jouw belastbaar loon wordt afgehouden hangt af van jouw persoonlijke situatie en is dus bij iedereen anders.

Enkele elementen waarmee rekening gehouden wordt:
 • Jouw belastbaar loon
 • Personen ten laste (bijvoorbeeld kinderen, mensen met een beperking,...)
 • Gehuwd/wettelijk samenwonend of niet

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Loonberekening
Voorbeeld:
Jan verdient bruto 3 780 euro. Zijn werkgever houdt 28% bedrijfsvoorheffing af.
Brutoloon
3 780 euro
RSZ-bijdrage
494,05 euro (3 780 : 100 x 13,07)
Belastbaar loon
3 285,95 euro (3 780 - 494,05)
Bedrijfsvoorheffing
920,07 euro (3 285,95 : 100 x 28)
Nettoloon
2 365,88 euro (3 285,95 - 920,07)

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies