P1_Les 3

P1_Les 3
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

P1_Les 3

Slide 1 - Tekstslide

Inchecken
Waar ben jij (nog) niet zo goed in?

Slide 2 - Tekstslide

Vandaag
Doelstelling
Herhalen vorige week
3 systemen uitleggen
Het programma
Organisatie

Slide 3 - Tekstslide

Doelstelling
Aan het einde van de les is de student in staat om de hoofdstukken ‘het programma’ en ‘organisatie’ te schrijven aan de hand van de invulhulp.

Slide 4 - Tekstslide

Herhalen

Slide 5 - Tekstslide

Welke 2 systemen hebben we in de praktijk in week 1 gebruikt?

Slide 6 - Open vraag

Welke 2 systemen heb je verder onthouden?

Slide 7 - Open vraag

Niet wedstrijdgericht
 • Open instuif
 • Spelenkermis
 • Klokopschuifsysteem
 • Levend ganzenbord
 • Zweeds loopspel
 • Spinnenwebloop

Wedstrijdgericht
 • Uitdaagsysteem (Piramide, ladder
 • Roulatiesysteem (Vakopschuif, Move up/move down)
 • Afvalsysteem
 • Poulesysteem
 • Competitiesysteem

Slide 8 - Tekstslide

Afval systeem

Slide 9 - Tekstslide

Afvalsysteem
- Tennis, Judo, Boksen
- Schema met de macht van 2 (4, 8, 16, 32)
- 14 deelnemers? Dan speel je met een schema groter, dus 16
18 deelnemers? Dan speel je met ...?

Slide 10 - Tekstslide

Afvalsysteem
Maar hoeveel wedstrijden heb je dan?
X = N – 1 (waarbij X het aantal wedstrijden is en N het aantal deelnemers).

Slide 11 - Tekstslide

Competitie syteem

Slide 12 - Tekstslide

Halve competitie
Aantal wedstrijden:

X = N * (N-1) : 2

Aantal rondes bepalen:
Bij een even aantal deelnemers of teams:
Voor een halve competitie:
Y = N - 1
Bij een oneven aantal deelnemers of teams:
Voor een halve competitie:
Y = N

Hele competitie
Aantal wedstrijden:
X = N * (N-1)

Aantal rondes bepalen:
Bij een even aantal deelnemers of teams:
Voor een hele competitie:
Y = 2 * (N-1)
Bij een oneven aantal deelnemers of teams:
Voor een hele competitie:
Y = 2 * N

Slide 13 - Tekstslide

Poulesysteem
We spreken van een poulesysteem als de deelnemers met drie of meer groepsgewijs zijn ingedeeld en elke deelnemer alle tegenstanders van zijn poule één keer ontmoet. 

Kruiswedstrijden:
A: winnaar poule A tegen de nummer 2 van poule B
B: winnaar poule B tegen de nummer 2 van poule A.

Slide 14 - Tekstslide

Aan de slag

Slide 15 - Tekstslide

Deelnemers
Een tabel van begin (aankomst) tot het eind (wegrijden) over alles wat de deelnemers gaan doen en hoe laat dat allemaal plaatsvindt.
Voorbeeld staat in de studiewijzer

Slide 16 - Tekstslide

Hoe kies je een organisatievorm?
 • Is het een recreatief of prestatief toernooi of evenement? Moet het een winnaar opleveren of niet? Bij een recreatief evenement kun je denken aan organisatievormen als een instuif, spelenkermis en levend ganzenbord. Bij prestatieve evenementen kun je denken aan een poulesysteem of competitiesysteem.
 • Gaat het om een toernooi of evenement voor individuele deelnemers of voor teams?
 • Is het aantal deelnemers of teams vooraf bekend of niet? Bij een onbekend aantal deelnemers of teams zijn poule- en competitiesystemen minder geschikt.
 • Wat is het aantal deelnemers? Gaat het om een groot of klein toernooi/evenement? Bij een gering aantal deelnemers zijn uitdaagsystemen (ladder en waslijn) goed bruikbaar. Bij grote aantallen werkt een afvalsysteem goed.
 • Is het belangrijk dat iedereen deelneemt aan alle activiteiten? Als dit het geval is, valt een spelenkermis en een enkel afvalsysteem af.

Slide 17 - Tekstslide

Organisatievorm
Welke organisatievorm kies je?
Waarom kies je voor deze organisatievorm?

De sportleider als organisator en SB - Functionaris
Hoofdstuk 1

Slide 18 - Tekstslide

Het programma
1. Wedstrijdschema (vergeet het volgende niet):
- Wisseltijden
- Pauzes

2. Spellen/activiteiten uitleggen

3. Spelregels

20 minuten

Slide 19 - Tekstslide

Organisatie (wedstrijd secretariaat)
Maak een tijdschema met alles wat de organisatoren die dag doen.
4 Kolommen
Hoelaat, Wie, Wat, Waar

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide