cross

3. Monniken en Ridders

Monniken en Ridders
Tijdvak 3
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Monniken en Ridders
Tijdvak 3

Slide 1 - Tekstslide

Tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
In het wit zie je een helm, zoals ridders die droegen. Op de achtergrond zie je een deel van een klooster. Ridderschap en de christelijke kerk horen bij de Tijd van monniken en ridders.
Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Tekstslide

Eerst de naam: 
De Middeleeuwen

 • De tijd na het Romeinse Rijk (Oudheid) en vóór de Nieuwe Tijd.

Slide 3 - Tekstslide

Tijd van Grieken en Romeinen
(500 v. Chr. - 500 n. Chr.)
Tijd van Monniken en Ridders
(500-1000)
(Vroege Middeleeuwen)
Tijd van Steden en Staten
(1000-1500)
(Late Middeleeuwen)
1492: Columbus 'ontdekt' Amerika
(Einde van de Middeleeuwen)
⚓️
476: Val van het West-Romeinse Rijk
(Begin van de Middeleeuwen)
🔥
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
(1500-1600)
Tijd van Regenten en Vorsten
(1600-1700)
Tijd van Pruiken en Revoluties
(1700-1800)

Slide 4 - Tekstslide

Onrustige tijden in Europa
500-800

 • Na de val van het West-Romeinse Rijk waren er veel oorlogen
 • Reizen was gevaarlijk en de meeste mensen leefden in dorpjes.
 • De bevolking kromp, er kwam minder handel en daardoor minder geld in omloop
 • Grote steden, zoals Rome, waren er niet (meer)

Slide 5 - Tekstslide


Het leenstelsel (Feodalisme)
Politiek systeem

 • Karel de Grote kon zijn land niet alleen besturen.
 • Daarom kreeg hij hulp van vazallen: mannen die met hem meevochten

 • Zijn trouwste vazallen kregen als beloning ieder een gebied in leen. 
 • Zij mochten dit namens hem besturen: zij werden zijn leenmannen.
 • Het leenstelsel heet ook wel: feodalisme

Slide 6 - Tekstslide

Hofstelsel
Economisch systeem
 • Een dorp met landbouwgrond heette een domein

 • De heer was de baas 

 • Soms domeinstelsel genoemd

Slide 7 - Tekstslide

Hofstelsel
 • In het hofstelsel was het domein in twee stukken verdeeld.

 • Deel 1 : Verpacht (verhuurd) aan horige boeren voor eigen opbrengst. Zij moesten een deel van opbrengst als pacht (belasting) betalen)

 •  Deel 2: Opbrengst volledig voor de heer.

Slide 8 - Tekstslide

Een donjon, of mottekasteel, was een versterkte wachttoren. Hier woonde de heer als er gevaar was.
Het gebied buiten het domein bestond uit de grond van de vrije boeren en de woeste gronden, onontgonnen gebied en bossen.
De vrije boeren moesten tijdens een oorlog wél meevechten met de heer. De wapenuitrusting moesten ze zelf betalen.
De akkers van de heer werden bewerkt door horigen. Er waren akkers waarbij de volledige opbrengst naar de heer ging, en er waren akkers waarbij een deel van de opbrengst voor de horige boeren was. Overigens moesten ze hun pacht ook weer van deze opbrengst betalen.
Het vroonhof was de boerderij (hoeve) van de heer. Hier woonde de heer als er geen gevaar was. De opbrengsten van zijn akkers werd in schuren opgeslagen. In woningen naast een vroonhof woonden de horige boeren in geval van gevaar, zoals oorlog.
Bij het vroonhof waren stallen voor de dieren en boomgaarden.
Horigen woonden in vredestijd buiten het vroonhof
Met het hofstelsel bedoelen we het hele systeem (stelsel) van heren en horigen, inclusief de pacht en de herendiensten.

Slide 9 - Tekstslide

Veel plichten,
weinig rechten

 • Iedereen op het domein van de heer hoorde bij het domein
 • De boeren waren horigen van de heer: ze moesten gehoorzaam zijn
 • Om op de grond van de heer te kunnen wonen, moest je pacht betalen.
 • De horigen waren ook verplicht om herendiensten, klusjeste doen.
 • Een horige moest overal toestemming voor vragen, ook om te trouwen

Slide 10 - Tekstslide

karakter samenleving veranderde:
 • van 'agrarisch-urbaan' (onder de Romeinen) naar 
 • (overwegend) agrarisch:
 • handel sterk achteruit gegaan
 • mensen leefden vooral op platteland (bescherming en onderhoud)  >
 • (relatief) autarkisch > zelfvoorzienend (=duurzaam...)

Slide 11 - Tekstslide

Klooster en het Christendom

Centra van macht 
- Kopieerden boeken
- Onderwezen mensen 
- Verkregen veel landSlide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Willibrord was een Engelse missionaris die probeerden de Friezen tot het Christendom te bekeren. De Friezen zaten daar niet op te wachten.
Bonifatius was ook een Engelse missionaris die probeerde de Friezen te bekeren. Dit lukte niet: in 754 werd hij door Friezen in Dokkum vermoord.

Slide 14 - Tekstslide

Drie standen
De eerste stand:
De geestelijken. Zij zorgden voor alles wat met geloof te maken had.
De tweede stand:
De adel. Zij bestuurden het land, verzorgden de rechtspraak en verdedigden het land als er oorlog was. 
De derde stand:
De rest van de bevolking. Zij zorgden voor het voedsel.
In de Middeleeuwse standenmaatschappij hadden de eerste en de tweede stand alle rechten, en de derde stand vrijwel alle plichten (zoals het betalen van belasting).

Aan deze verdeling werd niet getwijfeld: God heeft het zo gewild.
Klik op de afbeelding

!

Slide 15 - Tekstslide

Mohammed grondlegger Islam

 • Arabische handelaar
 • Visioenen
 • Vlucht Mekka naar Medina in 622
 • --> begin islamitische jaartelling

 • Vanaf 630 uitbreiding islam

Slide 16 - Tekstslide

Ontstaan van Islam - Mohammed

Slide 17 - Tekstslide