Present Continuous (23 maart)

Welcome back 4A
     Welcome back
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welcome back 4A
     Welcome back

Slide 1 - Tekstslide

Planning for today:
  • Newsround
  • Grammar: Present continuous
  • Quizzzzzz
  • Exercises

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide
Herhaling: Present Simple 

Slide 4 - Tekstslide

Present simple
Je gebruikt de Present Simple als iets altijd, vaak, regelmatig, soms of nooit gebeurt:
Bijvoorbeeld: I brush my teeth every day
That boy lives in Reutum
Does that girl also live in Reutum?
Fout in het boek!!page 135--
They visit their friends often
They don't visit their friends a lot 

Slide 5 - Tekstslide

Signaalwoorden bij Present Simple
always
often
every day
sometimes
never

Slide 6 - Tekstslide


A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 7 - Quizvraag

Gebruik: iets is nu bezig of aan de gang op het moment dat jij erover praat/schrijft

Slide 8 - Tekstslide

Vorm:
To be + ww + -ing
Signaalwoorden:
right now, now, today

Wat is ook al weer de vorm van to be? 

Slide 9 - Tekstslide

Present continuous: +, - , ?
+
I am teaching the Present continuous right now.
-
I am not teaching the present continuous right now.
?
Am I teaching the present continuous right now?

Slide 10 - Tekstslide

Uitzonderingen
Woorden die eindigen op een -e 
Woorden die eindigen op - ie
Woorden die eindigen op één l:
Korte woorden die eindigen op één klinker + medeklinker verdubbel de laatste letter: 
Lie -> Lying
travel -> travelling
swim -> swimming
live -> living

Slide 11 - Sleepvraag

Choose between present simple en present continuous.

I always __________ (to celebrate) Easter with my family.
A
celebrates
B
celebrating
C
celebrate
D
am celebrating

Slide 12 - Quizvraag

Choose between present simple en present continuous.
I ............ (live) in Miami.

Slide 13 - Open vraag

Choose between present simple en present continuous.

Our teacher ___ the grammar right now.
timer
0:45
A
explains
B
is explain
C
explaining
D
is explaining

Slide 14 - Quizvraag

Choose between present simple en present continuous.
We __________ (really enjoy) ourselves right now.
timer
0:45
A
are really enjoying
B
really are enjoying
C
really enjoy
D
really enjoys

Slide 15 - Quizvraag

Choose the Present Continuous.

Listen! The birds ___ a song!
A
sing
B
singing
C
are sing
D
are singing

Slide 16 - Quizvraag

Choose the Present Continuous.

When ___ for vacation?
A
are we leaving
B
are we leave
C
we leaving
D
we leave

Slide 17 - Quizvraag

Bij welke woorden moet je de Present Continuous gebruiken?

Let op meerdere antwoorden mogelijk!
A
At the moment
B
Every Saturday
C
Now!
D
Often

Slide 18 - Quizvraag

Now, please do Paragraph 4 Exercises 6, 7, and 8
f

Finished?
Do exercises 4, 9, 1A, 2, 3

Slide 19 - Tekstslide