Lineaire en exponentiële functies

Lineaire en exponentiële formules
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Lineaire en exponentiële formules

Slide 1 - Tekstslide

Functie, functiewaarde en functievoorschrift

Slide 2 - Tekstslide

Functiewaarde
Functievoorschrift
Afhankelijke variabele
Onafhankelijke variabele
T(h) = 100 - 5h
h
T(h)=
T

Slide 3 - Sleepvraag

Wie?


--> Wat is het verschil tussen: 'bereken f(2)' en 'bereken f(x) = 2' 

Slide 4 - Tekstslide


f(x)=x2+8
A
lineair
B
exponentieel
C
constant
D
kwadratisch

Slide 5 - Quizvraag


k(x)=47x
A
lineair
B
exponentieel
C
constant
D
kwadratisch

Slide 6 - Quizvraag


h(x)=6
A
lineair
B
exponentieel
C
constant
D
kwadratisch

Slide 7 - Quizvraag


m(x)=9x
A
lineair
B
exponentieel
C
constant
D
kwadratisch

Slide 8 - Quizvraag

Aan de slag
Ondersteunend: 2, 3, O4, 5, 6

Doorlopend: 3 t/m 6

Uitdagend: 3, 4, 6, U1, U2

Slide 9 - Tekstslide

Lineaire functies

Slide 10 - Tekstslide

Wie?
Wat is een ander woord voor 'hellingsgetal'? 

Slide 11 - Tekstslide

Wie?
Hoe bereken ik het snijpunt van 
f(x) = x - 4 en g(x) = -x + 2?

Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag
Ondersteunend: 8, 9, 11, O13

Doorlopend: 9, 11, 12, 13, 14

Uitdagend: 12, 13, 14, U3, U4

Slide 13 - Tekstslide

Stelsels vergelijkingen

Slide 14 - Tekstslide

Wie?
Welke 2 vormen van een lineaire lijn ken je nu?

Slide 15 - Tekstslide

Wie?
Hoe los je het volgende stelsel vergelijkingen op:
3x + 2y = 8
2x - y = 6

Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag
Ondersteunend: 15, O16, 17, O18, 19

Doorlopend: 15 t/m 19

Uitdagend: 15, 16, 18, 19, U5

Slide 17 - Tekstslide

Exponentiële groei

Slide 18 - Tekstslide

Wie?
Wat is de algemene vorm van een exponentiële functie?

Slide 19 - Tekstslide

Wie?
Van een exponentieel verband is bekend dat de groeifactor per maand gelijk is aan 1,14.
Wat is de groeifactor per jaar? 

Slide 20 - Tekstslide

Wie?
Van een exponentieel verband is bekend dat de groeifactor per jaar gelijk is aan 1,14.
Wat is de groeifactor per half jaar? 

Slide 21 - Tekstslide

Aan de slag
Ondersteunend: 20, 21, O22, 23, 24, O26

Doorlopend: 22, 23, 24, 25, 27, 28

Uitdagend: 23, 24, 27, 28, U6, U7

Slide 22 - Tekstslide

Rekenen met exponenten

Slide 23 - Tekstslide

Wie?
2x2y22x=

Slide 24 - Tekstslide

Wie?
a5a9=

Slide 25 - Tekstslide

Wie?
(3x)2=

Slide 26 - Tekstslide

Aan de slag
Ondersteunend: 30, 31, 32, O34, 36

Doorlopend: 33, 34, 36, 37, 38

Uitdagend: 33, 34, 36, 38, U8

Slide 27 - Tekstslide