Doelgroepen 2 Ontwikkelingspsychologie

Les 7 
Ontwikkelingsstoornissen en problemen
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Les 7 
Ontwikkelingsstoornissen en problemen

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
  • Je weet na deze les wat de ontwikkelingsstoornissen zijn,
  • Kent het begrip Zorgleerling. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat betekent volgens jou het begrip zorgleerling?

Slide 3 - Open vraag

Zorgleerling
Een zorgleerling is een leerling die vanwege een beperking of ontwikkelingsstoornis zonder extra zorgbegeleiding op school niet of moeilijk mee kan komen

Slide 4 - Tekstslide

Achterstand leerling vs Excellente leerlingen
Achterstand leerling: Heeft ouders met een zeer laag opleidingsniveau
Excellente leerling: Scoort hoog op intellectuele capaciteiten, creativiteit en taakgerichtheid

Slide 5 - Tekstslide

Welke ontwikkelingsstoornissen zijn er?
  • Verstandelijke beperking,
  • Leerstoornis, Dyslexie en Discalcullie,
  • Communicatiestoornissen,
  • Autisme, ADD,ADHD
  • ODD,
  • Tics en spanningsklachten

Slide 6 - Tekstslide

Lesopdracht

Zoek de ontwikkelingsstoornissen op en beschrijf in korte zinnen de betekenis

Slide 7 - Tekstslide

Dyslexie en dyscalculie
Dyslexie= is een leerstoornis bij het lezen en spellen
Dyscalculie= Het niet kunnen berekenen. Niet zien van verbindingen

Slide 8 - Tekstslide

Communicatiestoornissen
Het onvermogen om informatie te geven en/of te begrijpen als gevolg van een orgaan-of lichaamsfunctie die ontbreekt, afwijkingen vertoont of beschadigd is.
Bv Doofheid, spasme.

Slide 9 - Tekstslide

ODD
ODD is een gedragsstoornis. Vertoont brutaal, koppig en onbetrouwbaar gedrag en heeft een boze prikkelbare stemming.

Slide 10 - Tekstslide

Tics en spanningsklachten
Een tic is een plotselinge, onwillekeurige, snelle, herhaalde, niet-ritmische motorische beweging of vocale uiting.
Voorbeelden: Knipperen met de ogen, schudden met het hoofd, kuchen, keelschrapen. 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide