Periode 4 week 3 én week 4 par. 4.3. ( boek didactiek)

Ontwikkeling 4.3.
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Ontwikkeling 4.3.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Doelen van les 3 en 4 
 • Je kent het verschil tussen een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis, een leerprobleem en een leerstoornis. ​
 • Je weet -globaal- wat de ontwikkelingsachterstanden inhouden op de volgende gebieden: motorisch, sociaal-emotioneel, taal- en spraak, cognitief, spel. ​
 • Je weet globaal wat de volgende ontwikkelingsstoornissen inhouden: ADHD, ADD, ASS, ODD, CD, DCD, angststoornis, RHS. ​
 • Je weet globaal wat de volgende leerstoornissen inhouden: Dyslexie, dyscalculie, hyperlexie, hoogbegaafdheid,, NLD  paragraaf 5.2.

Slide 3 - Tekstslide

 Achterstand, probleem of stoornis?
Ontwikkelingsachterstand: ​

 • Langzamere ontwikkeling dan andere kinderen van dezelfde leeftijd​
 • Kan tijdelijk zijn , kan op stoornis duiden ​
 • Beter is te spreken van een Anders-verlopende Ontwikkeling ​

Ontwikkelingsstoornis:​
 • Structureel, neurobiologische oorzaak 

Slide 4 - Tekstslide

Probleem of stoornis?
Leerprobleem: kind heeft meer moeite en/of tijd nodig. ​

                            extra inspanning kan helpen ​
  ​


Leerstoornis : structureel , neurobiologisch 
Slide 5 - Tekstslide

Ontwikkelingsstoornissen ​

Slide 6 - Tekstslide

Ontwikkelstoornis en leerstoornis
Ontwikkelingstoornis: 
 • ADD-ADHD                                              
 • ASS                                                   
 • ODD/CD/DCD                                              
 • Angststoornis
 • hechtingsstoornis
leerstoornissen: 
 • dyslexie 
 • NLD                      


Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

opdracht duo 
Geef ons een kijkje in de wereld van een leerling met ............ (kies een ontwikkelingsstoornis) ​
 • Hoe ervaart hij /zij de omgeving? ​
 • Wat loopt hij/zij tegen aan? ​
 • Wat heeft hij/zij ons te bieden? (sterke kanten )​
 • Wat merken we in de klas? ​
 • Hoe kunnen wij hem/haar helpen? 

Slide 10 - Tekstslide

Van bovenstaande opdracht maak je een mooi document.
Dit kun je gebruiken als eindopdracht 3.

Slide 11 - Tekstslide

5.2 Problemen in ontwikkeling en leren
Wat moet je doen:

 • Maak een pitch over het onderwerp dat jullie is toebedeeld.
 • De presentatie mag max. 2 minuten duren
 • In de pitch leg je uit wat de stoornis(sen) inhoudt, kenmerken en bijzonderheden en vertel je hoe je een leerling met deze problematiek het best kunt ondersteunen 
 • Jullie krijgen 10 minuten voorbereidingstijd.
 • Na deze 10 minuten gaat ieder groepje hun pitch presenteren.
 • Je maakt zelf aantekeningen of maakt foto's van de presentatie.
 • Na afloop stellen we de vragen. 
                                                               ~succes~

Slide 12 - Tekstslide

De pitch kun je toevoegen bij de vorige opdracht. 

Slide 13 - Tekstslide

Wheel of names
https://wheelofnames.com/qky-wdt 

Slide 14 - Tekstslide