Ontwikkeling P4W4

Ontwikkeling 4.4.
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Ontwikkeling 4.4.

Slide 1 - Tekstslide

Wat weten jullie nog?
 • Wat is het verschil tussen een ontwikkelingsachterstand en een ontwikkelingsstoornis?
 • welke ontwikkelingsstoornissen hebben we behandeld
 • ADD & ADHD, ASS, ODD & CD en DCD

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen 4.3 & 4.4.
 • Je kent het verschil tussen een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis, een leerprobleem en een leerstoornis. ​
 • Je weet globaal wat de volgende leerstoornissen inhouden: Dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid,, NLD  (WEEK 4)

paragraaf 5.2.

Slide 4 - Tekstslide

Leerprobleem of stoornis?
Leerprobleem: 
 • kind heeft meer moeite en/of tijd nodig. ​Extra begeleiding of inspanning kan helpen.
  ​
Leerstoornis : 
 • structureel , neurobiologisch 
Slide 5 - Tekstslide

Dyslexie 
 • Moeilijkheden: Ernstige achterstand op het gebied van lezen en spelling in vergelijking tot leeftijdgenoten. 
 • Krachten: Geduld

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

Dyscalculie 
 • Moeilijkheden: hardnekkige rekenproblemen
 • Krachten: Oplossingsgericht

Slide 8 - Tekstslide

Dyscalculie
Ervaar hoe het is om steeds terug te tellen, kijken etc.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Hoogbegaafdheid
 • Moeilijkheid: Snel verveeld en minder sociale vaardigheden
 • Kracht: Lange aandachtsspanne

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

NLD
NLD: Non-verbal Learning Disabilities
 • Moeilijkheden: leerstoornissen die betrekking hebben op non-verbale informatie
 • Kracht: verbale communicatie

Slide 13 - Tekstslide

Oefening NLD
Gebruik de achterkant van het werkblad:
 • Houd je pen met je wijs en middelvinger vast.
 • Schrijf: 'Ik weet nu ongeveer wat NLD inhoud.'

Slide 14 - Tekstslide

Eindopdracht 3
Kies een van de leerstoornissen uit: Dyslexie, Dyscalculie, Hoogbegaafdheid, NLD.
 • Beschrijf wat de leerstoornis inhoud. (moeilijkheid + kwaliteit)
 • Bedenk een opdracht, waarin kwaliteiten van deze leerstoornis in naar voren komen. 
 • Doe dit aan de hand van het DA-model 
(beginsituatie, doel, didactische werkvormen, checken van doelen).
Theorie: blz.: 172 en 173 gebruik ook andere bronnen.

Slide 15 - Tekstslide

Terugblik en verantwoorden
Waar hebben we het over gehad?
Waarom is het belangrijk om dit te weten als OA?
Hoe kan je het toepassen in de beroepspraktijk?

Slide 16 - Tekstslide