Zorgplannen les 1

Voorbereiding
- Breakout rooms maken in Teams van 2 studenten
- bij delen geluid meenemen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Voorbereiding
- Breakout rooms maken in Teams van 2 studenten
- bij delen geluid meenemen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het zorgplan
Het zorgplan is onderdeel van het zorgdossier en een hulpmiddel om methodisch te werken.
Zo kan er verantwoorde zorgverlening geboden worden aan de zorgvrager

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wet en regelgeving
 • Vanuit wet en regelgeving worden er eisen gesteld aan het zorgplan.
 • De inspectie van gezondheidszorg is een overheidsorgaan die controleert of de afspraken in het zorgplan worden nagekomen. Zij controleren of de afspraken en de voortgang in het zorgplan goed vastgelegd worden.
 • De normen voor verantwoorde zorg (ACTIZ) geven ook richtlijnen voor het zorgplan
 • Naast wensen en behoeften geeft zorgplan inzicht in de gezondheidssituatie van de zorgvrager. Aandoeningen ziektes en evt. professionele maatregelen zijn er in opgenomen.
 • Dus een zorgplan is belangrijk!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden van plannen bij het zorgproces
 • Zorgleef plan richt zich op behoud kwaliteit van leven en eigen regie. Wordt vooral gebruikt in de VVT (verpleeg/verzorgingshuis en thuiszorg)
 • Verpleegplan richt zich op medische behandeling. Wordt vooral gebruikt ziekenhuizen en behandelcentra
 • Begleidingsplan richt zich op begeleiding zorgvragers met ernstige psychische aandoeningen om nog zoveel mogelijk eigen regie te laten houden . Wordt gebruikt in GGZ
 • Ondersteuningsplan richt zich op zeggenschap en gaat ervan uit dat mensen zoveel mogelijk eigen regie over leven moeten behouden. Wordt veel gebruikt in GZ en SD
 • Zorgplan kraamzorg richt zich op gezondheid van moeder en kind en het voorkomen van complicaties en de begeleiding van de zelfredzaamheid van moeder in de zorg voor pasgeboren baby

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

IEDEREEN is UNIEK daarom...
 • staan de gezondheidssituatie, mogelijkheden, wensen en behoeften van zorgvrager en naastbetrokkene centraal.
 • krijgt iedere zorgvrager een eigen en uniek plan.
 • omschrijft dit plan de manier waarop de zorgvrager zijn leven wil leiden en welke ondersteuning daarbij nodig is.
 • is het uitgangspunt dat de zorgvrager zoveel mogelijk zelf de regie houdt over zijn leven.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van het Zorgplan
 • Duidelijke afspraken tussen zorgvrager en beroepsbeoefenaren over de individuele verzorging
 • Zorgverlening volgens de afspraken (beroepsbeoefenaren houden zich aan de afspraken)
 • Vastleggen van prioriteit (belangrijkheid) in de zorgverlening
 • Coördinatie van verrichtingen bij of gesprekken met de zorgvrager (afstemming tussen de verschillende beroepsbeoefenaren)
 • Evaluatie van de doelen van de verzorging
 • Inzichtelijk maken afspraken tussen zorgvrager, zorgverlener en indicatiestelling

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voordelen van het zorgplan
 • Zorgvrager neemt actief deel aan het opstellen van het zorgplan
 • De zorgvrager krijgt precies in beeld wat er gaat gebeuren
 • De zorgvrager krijgt duidelijkheid over het doel van een bepaalde zorg of behandeling
 • Met behulp van het zorgplan wordt er methodisch gewerkt, waardoor zorg efficiënter wordt uitgevoerd
 • Het zorgplan geeft overzicht van de activiteiten , hoe lang en wanneer als het door anderen wordt overgenomen
 • Het is een middel om de gegeven zorg te beoordelen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
 • Elke zorgvrager heeft een zorgdossier
 • Een zorgplan is een onderdeel van dit zorgdossier
 • In het zorgdossier kun je onder andere vinden;
1 persoonsgegevens
2 zorgovereenkomsten en algemene voorwaarden
3 medische zaken (medische actuele en voorgeschiedenis, wensen zorgvrager)
4 algemene beschrijving zorgvrager (levensloop en anamnese)
5 checklist eerste gesprek met de zorgvrager
6 metingen van uitslagen en onderzoek
7 zorgplan
8 Werkplan
9 Rapportages (observaties
 • Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale zorgdossiers zoals;
 • Electronisch clientendossier (ECD)
 • Electronisch patientendossier (EPD)
 • Electronisch zorgdossier (EZD)

 • Welke naam ze ook hebben. Ze hebben allemaal hetzelfde uitgangspunt, namelijk zorg voor de zorgvrager


Zorgdossier
Digitale zorgdossier

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zorgproces
 • Het zorgproces is een cyclisch proces dat betekent dat het proces zichzelf steeds herhaald.
 • Het zorgproces bestaat uit 6 fasen die cyclisch zijn;
1 Gegevens verzamelen
2 Inschatten van de zorgsituatie
3 Zorgdoelen vaststellen
4 Plannen van zorgactiviteiten
5 Uitvoeren van zorgactiviteiten
6 Evalueren van zorgactiviteiten

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

KLINISCH REDENEREN
Dat gene wat je ziet/voelt/hoort/ruikt/proeft (observeren) en wat je ergens van denkt koppelen aan de medische kennis die je hebt om te bedenken wat het volgende is wat je moet gaan doen/welke actie je moet gaan ondernemen.

Dit is een belangrijk onderdeel in het zorgproces!!!!

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 1 (10 minuten)
 • Zoek voor jezelf op internet uit wat het verschil is tussen objectieve en subjectieve vragen. Schrijf dit in je eigen woorden op
 • Ga naar: https://maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/4063430 en maak de test. 
 • Schrijf op hoeveel je in 1 x goed had van de 6 vragen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef je antwoorden van de vorige vraag

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Objectie en subjectieve vragen
Wat voor soort vragen kun je het beste stellen om objectieve of subjectieve antwoorden te krijgen? 
Vragen waarop je een feitelijk (objectief) antwoord krijgt zijn vaak gesloten vragen. Je krijgt dan een kort antwoord. 
 Wil je meer subjectieve antwoorden? Stel dan open vragen. Je krijgt dan meer informatie waarin plaats is voor een mening. Je kunt bijvoorbeeld zinnen bedenken die beginnen met Waarom of zinnen die expliciet vragen naar een mening Wat vindt u van …?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interview opdracht 20 minuten
(Terug naar Teams, breakout rooms van 2 maken)
1. In groepjes van twee ga je elkaar interviewen.
Bedenk beiden een onderwerp waarover je je groepsgenoot gaat interviewen. (bijvoorbeeld: sport, hobby, gezin, opleiding, werk). Neem niet hetzelfde onderwerp.
2. Bedenk zes vragen waarop een objectief antwoord mogelijk is. Bijvoorbeeld: Welke sport beoefen je? Antwoord bijvoorbeeld: Voetbal
Hoe vaak sport je? Antwoord bijvoorbeeld: Twee maal per week
3.Bedenk ook zes vragen waarop een subjectief antwoord mogelijk is.
Bijvoorbeeld: Wat mag een sport voor jouw maximaal kosten per maand? Antwoord bijvoorbeeld: Ligt er aan wat ik op dat moment verdien en om welke sport het gaat.
Schrijf de vragen en de antwoorden op die je hebt gekregen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vraag

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

casus opdracht 5 minuten
Situatie
Mevrouw Bulders woont zelfstandig in een zorgappartement. Voor het ontbijt en het middageten moet mevrouw zelf zorgen en inkopen doen in het winkeltje van de zorginstelling. Het avondeten gebruikt mevrouw in het restaurant van het zorgcentrum.
Jij bent verzorgende IG  in de zorginstelling waar Mw. Bulders een zorgappartement huurt. Je verzorgt mevrouw nu al een aantal weken en het valt je op, tijdens de dagelijkse lichamelijke zorg, dat mevrouw magerder wordt. Verder is het je opgevallen dat mevrouw niet meer zelfstandig haar kamer uitkomt. Je hebt in het zorgdossier gelezen dat ze tegenwoordig naar het restaurant wordt gebracht door haar buurvrouw.
Noteer welke gegevens je wilt verzamelen over deze zorgvrager en welke vragen je dus zou gaan stellen.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke vragen zou je mevrouw willen stellen.

Slide 18 - Open vraag

Je wilt weten wat en hoeveel mevrouw eet en drinkt.
Je wilt weten wat mevrouw lekker vindt.
Je wilt weten of mevrouw nog zelfstandig kan lopen.
Je wilt het gewicht van mevrouw weten.
 Je wilt weten hoe mevrouw zich voelt.
Hebben jullie nog aanvullingen?

Pauze
Korte pauze!


timer
15:00

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen, maar hoe dan?
 • Objectieve gegevens is meten of vaststaand
 • Subjectieve gegevens zijn gebaseerd op persoonlijke beleving
 • De gegevens die je verzamelt van een zorgvrager moeten recht doen aan de kwaliteit en eigen regie van de zorgvrager. Het is dus belangrijk om een hele lijst aan gegevens te verzamelen over wie de zorgvrager is, waarbij hij zorg nodig heeft en wat zijn wensen en behoeften zijn.
 • Gegevens verzamel je met vijf zintuigen, hulpmiddelen en diverse bronnen.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen, bij wie dan?
Gegevens verzamel je uit de volgende bronnen;
 • De zorgvrager zelf
 • De familie of mantelzorger
 • Een andere professional (bijv. huisarts)
 • Andere zorgverleners (eerdere instelling)
 • Eigen observaties

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

GGZ
Ziekenhuis
VVT
GHZ
Begeleidingsplan
Verpleegplan
Zorgleefplan
Ondersteuningsplan

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht wie is mijn zorgvrager
Bekijk bijlage 1 en/of maak gebruik van de volgende website https://www.zorgleefplanwijzer.nl/zlp-informatie/wat-is-een-zlp.html en bestudeer de vier levensdomeinen;
 • lichamelijk welbevinden en gezondheid
 • Woon/leefsituatie
 • Participatie
 • Mentaal welbevinden
 1. Kies een klasgenoot uit die je nog niet zo goed kent. 
 2. Bevraag deze klasgenoot op de vier domeinen aan de hand van de vragen uit de checklist die je bij de vorige dia hebt gezien of maak gebruik van de volgende link:   https://www.zorgleefplanwijzer.nl/downloads/zorgleefplan-algemeen/65-checklist-4-domeinen-zorgleefplan-1/file.html
 3. Presenteer volgende week je klasgenoot aan de klas en geef een korte samenvatting per levensdomein. Je presentatie mag niet meer zijn dan 1 A4. Probeer niet de antwoorden op te lezen tijdens je presentatie maar samenvattend te vertellen wat je aan gegevens hebt verzameld.


Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Iets nieuws?
In de komende 7 dia's ga je je verdiepen in een zorgplan methodiek genaamd OMAHA system. Het begint met een kort video fragment en daarna volgt de theoretische verdieping.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

OMAHA System de theorie
 • Is een classificatie systeem
 • Alle zorgverleners gebruiken, door gebruik te maken van dit systeem dezelfde taal voor het vastleggen van het hele zorgproces, van het begin tot afsluiten
 • Een classificatie is een ordening(indeling) van termen op een logische opbouwende manier en levert het volgende op;
1 Duidelijkheid over welke gegevens wel of niet nodig zijn
2 Binnen korte tijd de benodigde gegevens verzamelen
3 Overzichtelijk rangschikken van gegevens
4 Interpreteren van gegevens op dezelfde manier en leidraad voor intake gesprek
5 Eenduidig taalgebruik

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OMAHA system vervolg
Het Omaha system legt zorgproces vast van begin tot einde aan de hand van de volgende onderdelen;
1 Vragen en potentiele aandachtsgebieden van de zorgvrager en zijn omgeving
2 Activiteiten
3 Huidige situatie en de gewenste uitkomsten(resultaten)

Het systeem is gericht op de zorgvrager en zijn sociale omgeving, is gebruiksvriendelijk en bevat makkelijk te begrijpen termen


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkwijze Omaha system
Het Omaha system is opgebouwd uit drie samenhangende classificaties: Problemen, Activiteiten en Scoreschalen

Problemen is onderverdeeld in vier domeinen;
 1. Omgeving,inkomen,verblijf,woonomgeving;
 2. Psychosociaal,sociale contacten,opleiding,mentale gezondheid;
 3. Fysiologisch,horen,zicht,spraak,pijn,herkenning;
 4. Gezondheidsgerelateerd gerag,persoonlijke verzorging,familieplanning en fysieke activiteiten.
 Elk domein is onderverdeeld in kenmerken, aandachtsgebieden en signalen/symptomen.


Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Activiteiten
In de classificatie activiteiten worden vier soorten zorgactiviteiten omschreven;

1 adviseren, instrueren, begeleiden, gericht op het stimuleren van de zelfzorg van de zorgvrager;
2 behandelen, gericht op het voorkomen, verminderen of verlichten van symptomen/signalen;
3 casemanagement gericht op effectieve hulpverlening. Casemanagement activiteiten richten zich op afstemmen van zorg met andere hulp/zorgverleners en het stimuleren van assertiviteit van zorgvrager naar zorgaanbieders;
4 bewaking, gericht op het opsporen, meten, analyseren en toezicht houden op de gezondheidsproblemen van de zorgvrager.

In fase vier van het cyclische zorgproces worden deze zorgactiviteiten ingepland

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Score schalen
In de classificatie scoreschalen (uitkomsten) worden beoordelingsschalen gebruikt. Dit is een methode om de voortgang van de zorgvrager te observeren en vast te leggen tijdens de zorg. De beoordelingsschalen bestaan uit drie-5-puntenschalen; kennis, gedrag en status
1. kennis is wat de zorgvrager weet over zijn gezondheid en gezondheidsproblemen;
2. gedrag is alles wat de zorgvrager doet om zijn gezondheid te behouden, te bevorderen of om problemen te voorkomen;
3. status is de ernst van de symptomen/signalen die horen bij een probleem bij een aandachtsgebied.

In bijlage 2 vind je een voorbeeld.

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OMAHA System
Ga naar de website;
https://www.omahasystem.nl/
Bestudeer en exploreer voor jezelf de website. Bekijk ook het filmpje op deze website en een aantal van de formulieren die je kunt zien/aanklikken.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het Omaha system is een vorm van

A
classificeren
B
communiceren
C
interpreteren
D
verzamelen

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet er op de puntjes staan:
Het Omaha system geeft duidelijkheid over welke................
A
Gegevens nodig zijn
B
Verzamelde informatie je moet gebruiken
C
Interpretatie je aan gegevens moet geven
D
Taalgebruik belangrijk is voor het zorgplan

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet er op de puntjes staan:
Het Omaha system geeft de mogelijkheid snel de juiste informatie te ..............
A
Vertalen naar zorg gegevens
B
Interpreteren
C
Verzamelen
D
Controleren op correct taalgebruik

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet er op de puntjes staan:
Het Omaha system kan gegevens op een consequente manier........
A
Vertalen naar zorg gegevens
B
Verzamelen
C
Interpreteren
D
Controleren op taalgebruik

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet er op de puntjes staan:
Het Omaha system zorgt voor consequent ………………tussen zorgverleners
A
Gegevens uitwisseling
B
Verzamelen van gegevens
C
Interpreteren van gegevens
D
Taalgebruik

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies