LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager

LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager(1)
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager(1)

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werken in de zorg
 1. Methodisch werken
 2. Zorg(leef)plan
 3. Zorgdossier

Slide 2 - Tekstslide

methodisch werken volgens plan
zorgleefplan is onderdeel van zorgdossier
- wat staat er in een zorgleefplan?
- wat staat er dan nog meer in een zorgdossier?
Kenmerken: methodisch werken
 • Doelgericht->gericht op het behalen van een vooropgesteld doel (positieve, preventieve, curatieve en palliatieve doelen)

Noem eens een doel: 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Systematisch-> in een logische volgorde, stap voor stap richting een doel. Dus eerst de voorbereiding, dan de uitvoering en dan niet te vergeten de nazorg

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Procesmatig-> verschillende stappen (fasen) die op elkaar aansluiten en effect hebben op elkaar.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Bewust-> Als verzorgende denk je na over wat je doet; weet waarom je iets doet; weet wat je doet; plan je wat je doet.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het zorgdossier

Slide 7 - Tekstslide

elektronisch cliëntendossier (ECD);
elektronisch patiëntendossier (EPD);
elektronisch zorgdossier (EZD).
Wat staat er nou allemaal in?
 • Persoonsgegevens 
 • Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden.
 • Medische zaken
 • Algemene beschrijving van de zorgvrager (levensloop/anamnese)
 • Checklist eerste gesprek met de zorgvrager
 • Metingen van uitslagen en onderzoek
 • Zorgplan
 • Werkplan
 • Rapportages.Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Gegevens verzamelen
Inschatten van de zorgsituatie
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Evalueren van zorgactiviteiten
Huiswerk (af op 12 januari)
ThiemeMeulenhoff eDition: Het Zorgplan 
- maak de verwerkingsopdrachten van 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4
- lees de theorie van hoofdstuk 2 Gegevens verzamelen
- maak de verwerkingsopdrachten van 2.5. 2.6 en 2.7

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager(2)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodische cyclus
Evalueren van zorgactiviteiten
Gegevens verzamelen
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Evalueren van zorgactiviteiten
Methodische cyclus

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen
Bij wie kun je allemaal gegevens gaan verzamelen?

 • De zorgvrager
 • De familie of mantelzorger
 • Andere professionals
 • Andere zorgverleners
 • Eigen observatie

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Objectieve of subjectieve gegevens?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen aan de hand 
van de vijf zintuigen

 • Met je ogen 
 • Met je oren 
 • Met je neus
 • Met je smaak 
 • Met je tast 


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hulpmiddel om gegevens te verzamelen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk (af op 19 januari)
ThiemeMeulenhoff eDition: Het Zorgplan 
- lees de theorie van thema 3 en 4
- maak de verwerkingsopdrachten van 3.8, 4.9 en 4.10

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager(3)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk af?
ThiemeMeulenhoff eDition: Het Zorgplan
 • Gelezen: theorie van thema 1 t/m 4
 • Gemaakt: verwerkingsopdrachten van 1.1 t/m 4.10

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de stappen van de
Methodische cyclus?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Zorgbehoefte van de zorgvrager

 • Wat zijn behoeften, wensen, gewoonten, gebruiken en problemen van de zorgvrager?
 • Hoe formuleer ik nu eigenlijk een probleem?
 • Welke methodes van probleemformulering zijn er?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou een behoefte van
een zorgvrager kunnen zijn?

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Definitie van behoefte:
Een behoefte is iets wat een mens nodig heeft om zich prettig te voelen of beter te functioneren

 • Binnen verschillende culturen                                                          zien we verschillen in behoeften                                                        van mensen.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Piramide van Maslow

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wensen
Een manier waarop iemand zijn behoefte wil realiseren. 

Wie kan een voorbeeld noemen van een wens van een zorgvrager?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gewoonten
Gebruiken
handelingen of gedrag dat gekoppeld is aan een bepaalde situatie
handelingen of gedrag dat gekoppeld is aan een sociale gebeurtenis

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een probleem is het verschil tussen de zelfzorgsituatie nu en de gewenste zelfzorgsituatie 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe formuleer je een duidelijk probleem?
 • Welke behoefte, wensen en problemen heeft de zorgvrager (zelfzorg)?
 • Wat kan de zorgvrager nu nog zelf (zelfzorgvermogen)?
 • Vergelijk de eerste twee stappen: waarin schiet de zelfzorg tekort (balans zelfzorg en zelfzorgvermogen)?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken?Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar let je op bij het formuleren van een zorgprobleem?


Zorgprobleem beschrijven met woorden over het gedrag van de zorgvrager
Vanuit de zorgvrager zelf
Er moet een doel uit af te leiden zijn.
Wat is de (mogelijke) oorzaak

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarbij horen onderstaande domeinen:
Omgevingsdomein, psychosociaal domein, fysiologisch domein en gezondheidsgerelateerd gedragsdomein
A
ACTIZ-model
B
OMAHA
C
Kwaliteit van leven
D
Zorgleefplanwijzer

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij de vier levensdomeinen:

1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid
2. Woon- en leefsituatie, 
3. Participatie 
4. Mentaal welbevinden.
Bij het OMAHA systeem:

1. Omgevingsdomein 
2. Psychosociaal domein 
3. Fysiologisch domein
4. Gezondheidsgerelateerd gedragsdomein
Indeling en terminologie van de methodiek

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Casus opdracht thema 3
Je krijgt één praktijksituatie die je in een groepje gaat uitwerken. Volgende week maandag ga je aan elkaar deze praktijksituatie uitleggen. Verwerk je opdrachten dan ook in ThiemeMeulenhoff.
De praktijksituaties staan in: 
ThiemeMeulenhoff-> Het Zorgplan-> thema 3-> opdrachten thema 3.

- ...hebben casus 1 over Milan

- ..... hebben casus 2 over mevrouw Van Buuren

- ....... hebben casus 3 over Sophie


Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk af
ThiemeMeulenhoff eDition: Het Zorgplan
 • Gelezen: theorie van thema 1 t/m 4
 • Gemaakt: verwerkingsopdrachten van 1.1 t/m 4.10

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toets zorgplan 1
Datum: week 5

Leerstof: Thema 1 t/m 3

Tip: denk bij het leren van de toets aan je woorddossier!

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vond je van de les?
A
Leerzaam
B
saai
C
te lang
D
interessant

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies