H 2.3 intro

Welkom bij wereldplein
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welkom bij wereldplein

Slide 1 - Tekstslide

Cursus 2.3 - De eerste boeren

Slide 2 - Tekstslide

Tijdvak 1: de tijd van jagers en boeren


Deze tijd duurde tot 3000 v.C.   

Deze tijd wordt de prehistorie genoemd.


Slide 3 - Tekstslide

                          De tijdbalk: Jaartallen- Tijdvakken- Periodes- Pictogrammen

Slide 4 - Tekstslide

Prehistorie
Pre                      Historie
(voor)          (geschiedenis)

De prehistorie is de periode in de geschiedenis waaruit we geen geschreven bronnen hebben

Slide 5 - Tekstslide

Prehistorie
• Mensen konden toen niet schrijven
• Informatie op basis van: gevonden voorwerpen, grottekeningen en andere opgravingen

Deze spullen werden gevonden door archeologen.

Slide 6 - Tekstslide

Archeoloog
Iemand die verleden bestudeert door oude voorwerpen, gebouwen op te graven.

Slide 7 - Tekstslide

Dit is een:
A
Historicus
B
Archeoloog

Slide 8 - Quizvraag

Archeologie
Een archeoloog zoekt overblijfselen van de menselijke samenleving, zoals gebruiksvoorwerpen. Oude voorwerpen kunnen je iets vertellen die over het leven van honderden dan wel duizenden jaren geleden.
Prehistorie
Prehistorie is voorgeschiedenis. Vroeger bestonden er geen letters en boeken. Om toch te weten hoe het leven er toen uitzag moeten we het opzoeken, Niet op het internet, maar in de grond! 
Wat je vindt...
...mag je houden? Nee, dat is eigendom van de degene van wie de grond is. Heel voorzichtig onderzoeken acheologen de grond, laagje voor laagje. Net als jij vroeger, in de zandbak...

Slide 9 - Tekstslide

Hiernaast zie je een archeoloog aan het werk.

Wat bestudeert een archeoloog?
A
Het verleden door er boeken over te lezen.
B
het verleden door oude voorwerpen en gebouwen op te graven.
C
Het verleden door gesprekken te voeren en interviews te houden.

Slide 10 - Quizvraag

Prehistorie
• Mensen konden toen niet schrijven
• Informatie op basis van: gevonden voorwerpen, grottekeningen en andere opgravingen

Deze spullen werden gevonden door archeologen.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Hoe kan het dat we tóch kunnen zien hoe de eerste boeren leefden?

Slide 13 - Open vraag

Welke dieren hielden de eerste boeren niet?
A
varkens
B
ossen
C
paarden
D
geiten

Slide 14 - Quizvraag

De eerste boeren

Belangrijke veranderingen:

  • De boeren waren geen nomaden meer.


  • Omdat ze niet meer rondtrokken kregen ze meer bezit.


  • De ene boer kreeg meer bezit dan de andere. Er kwam meer verschil tussen arm en rijk.

Slide 15 - Tekstslide

De eerste boeren

Middelen van bestaan:

  • Akkerbouw


  • Veeteelt


  • Jagen en vissen 

Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag
Maken:
  • Cursus 2.3  opdr. 3 t/m 11
  • Let op de dikgedrukte begrippen en betekenissen

Slide 17 - Tekstslide