Onder de Grond

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 5

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 5
45 min.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het thema van dit lesblok: 'Onder de Grond' en stel vragen. Waar zou dit lesblok over kunnen gaan? 
Wat vind je onder de grond, onder je eigen voeten?

Slide 3 - Tekstslide

Dit lesblok duiken we de geschiedenis in en onderzoeken we wat er onder de grond, onder onze eigen voeten, te vinden is.
Dit is Almere,
de stad waar jullie wonen. 

Slide 4 - Tekstslide

Inventariseer wat de leerlingen al weten over archeologie en de geschiedenis van Almere, door vragen te stellen:

Dit is Almere, de stad waar jullie wonen. Hoe oud denk je dat Almere is? Hoe lang wonen hier al mensen? Hoe lang woon jij hier al?

Wat denk je dat dit paaltje betekent?

Slide 5 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen: Heb je wel eens zo’n soort paaltje gezien? Wat betekent het?
Vroeger stroomde hier de Zuiderzee.

Slide 6 - Tekstslide

Geef een presentatie over archeologie in Almere en Flevoland: Dit is de kaart van Nederland. Vroeger was Flevoland de Zuiderzee. Het land is hier drooggelegd. Hierdoor ligt er hier van alles in de grond: scheepswrakken, vliegtuigwrakken en andere archeologische vondsten.
Nieuw woord:
Vindplaats
De Zuiderzee was 
heel gevaarlijk!

Slide 7 - Tekstslide

De Zuiderzee was heel gevaarlijk: er zijn al 423 scheepswrakken gevonden in Flevoland. 27 daarvan zijn gevonden in Almere.

Nieuw woord: vindplaats. Bespreek dit woord.

Nieuw woord:
Scheepswrak
Dit is een opgegraven scheepswrak.

Slide 8 - Tekstslide

Dit is een opgegraven scheepswrak. Welk deel van het schip zou nog in de grond verstopt zitten? Soms moet je een heel groot gat graven om het hele schip op te graven.

Nieuw woord: scheepswrak. Bespreek dit woord.

Slide 9 - Video

Zet het geluid aan en start de video.
Nieuw woord:
Archeoloog
Wie? Wat? Waar? Hoe? Waarom? Wanneer?

Slide 10 - Tekstslide

Introduceer de vragen: Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Hoe?

Leg uit dat door deze vragen te beantwoorden, je achter het verhaal van een archeologische vondst/voorwerp kunt komen.

Laat daarna de foto’s van de vondsten zien en probeer samen met de leerlingen de vragen te beantwoorden. Het is als een puzzel waarvan een aantal stukjes ontbreken. Stimuleer de fantasie van de leerlingen. Er is geen goed of fout.

Antwoorden:
- Botten van een schaap en een mens, misschien wel de schipper
- Munten: daar staan soms jaartallen op
- Een pan om in te koken op het vuur
- Een drinkbeker

Nieuw woord: archeoloog. Bespreek dit woord.

Over 2000 jaar, welk verhaal zou dit doosje vertellen als het ontdekt wordt?

Slide 11 - Tekstslide

Maak een vertaling van archeologie naar het heden: wat zouden mensen in de toekomst van ons terug vinden in de grond?

Geef de leerlingen de opdracht om individudeel de Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Hoe? – vragen over dit hamburgerdoosje te beantwoorden. Leerlingen gaan de vragen beantwoorden alsof ze de archeologen van de toekomst zijn.

Bespreek de antwoorden van de leerlingen klassikaal.

Nieuw woord:
Erfgoed

Misschien ligt er bij jou in de achtertuin ook wel iets verstopt…

Slide 12 - Tekstslide

Benadruk dat archeologie heel dicht bij huis kan zijn: misschien ligt er bij jou in de achtertuin wel iets verstopt.

Nieuw woord: erfgoed. Bespreek dit woord.

Nieuw woord:
Museum

Slide 13 - Tekstslide

Dit is Thijs. Toen hij aan het spelen was in Almere -Poort vond hij een Romeinse schedel. Zijn vondst ligt nu in het museum.

Nieuw woord: museum. Bespreek dit woord.

Vindplaats
Scheepswrak
Museum
Erfgoed

Archeoloog

Slide 14 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: archeoloog, scheepswrak, museum, vindplaats en erfgoed.

Let op: Geef ten slotte de opdracht om voor de masterclass een klein voorwerp van huis mee te nemen. Dit mag van alles zijn: iets uit een verzameling, iets dat ze zelf gevonden hebben, of iets moois uit hun kamer. Vraag de leerlingen ook om na te denken waarom ze juist dat ene voorwerp meenemen.

Blik vooruit op de masterclass. Samen met een archeoloog bekijken de leerlingen de vondsten uit scheepswrakken en luisteren ze naar de verhalen.

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven.
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent.
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen.