ICC-cursus '22/'23, les 3

12/01/23
ICC-cursus les 3
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

12/01/23
ICC-cursus les 3
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • Check-in
 • Terugblik les 2 (theorieën
 • Terugkoppeling huiswerk
        - Omgeving en faciliteiten        
        - Visie, beleid, activiteitenplan
        - Doelen
 • ICC'ers aan het woord
 • Opdracht
 • Instelling
 • Les 4 voorbereiden

Slide 2 - Tekstslide

Hoe zit je er bij?
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

Wat is je het meest bijgebleven van vorige les?

Slide 4 - Open vraag

Terugblik les 2 (theorieën)
 • Gert Biesta 
       (kwalificatie, socialisatie, subjectificatie/persoonsvorming) 
 • Cultuur in de spiegel 
       (onderwerp, cognitieve basisvaardigheden, media)
 • Authentieke kunsteducatie 
       (beleveingswereld leerling, professionele wereld, sociaal-culturele context) 
 • 'Wicked arts assignments' 
       (uitdagende kunstopdrachten die kaders bieden én vrijheid geven)

 • Creatief proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren)
 • Didactieken (productgericht - procesgericht - vrije expressie) 

Slide 5 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 4
       - Deel 1, hoofdstuk 5
       - Deel 2, hoofdstuk 3
       - Deel 2, hoofdstuk 6
       - Deel 3, hoofdstuk 1
 • Culturele omgeving in kaart brengen
 • Huidige faciliteiten/materialen/ruimtelijke omstandigheden beschrijven


 • Teambijeenkomst plannen tussen 12/01 (les 3) en 23/02 (les 5)

Slide 6 - Tekstslide

Cultuurbeleidsplan
1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerderen cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie, talenten/deskundigheidsbevordering, 
          materialen, contacten, etc.

Slide 7 - Tekstslide

Omgeving en faciliteiten

 • Culturele omgeving in kaart brengen
        - Heden:       Waar komen de leerlingen vaak?
        - Toekomst: Hoe ziet jouw ideale culturele omgeving er uit? 
                               Mis je iets in de buurt? 

 • Huidige faciliteiten/materialen/ruimtelijke omstandigheden beschrijven
       - Heden:       Waar ben je trots op?            - Toekomst: Hoe ziet jouw ideale omgeving er uit?
                              Mis je iets?

Leg alles vast (in woord of beeld) en neem het op in je cultuurbeleidsplan!
Vasthouden
Verminderen
Versterken
Vernieuwen

Slide 8 - Tekstslide

Visie
 • Geeft richting aan proces
 • Gaat over toekomstbeeld dat werkelijk kan worden
 • Basis van je beleid

 1. Komen & gaan
 2. Vragen & aanbieden
 3. Leren & ervaren
Beleid
 • Beschrijving van de route die je volgt om je visie te realiseren
 • Zorgt voor duidelijkheid, structuur en continuïteit
 • Zorgt voor betrokkenheid en draagvlak

Activiteitenplan
 • Concreet (doelen, planning)
 • Vasthouden - Verminderen - Versterken - Vernieuwen 
     (Reserve        -         Reduce    -   Reinforce - Refresh)

Slide 9 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie (heden)
TULE-doelen, kunstzinnige oriëntatie

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Slide 10 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie
21e eeuwse vaardigheden, 
SLO / Kennisnet

Slide 11 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie (toekomst?)
Curriculum.nu

Slide 12 - Tekstslide

ICC'ers aan het woord
 • Marijke de Bruin  - CBS Anna van Buren (VCO)
 • Miriam Kroeze      - Basisschool de Windroos (SKOE)

De reflector
De inspirator
De schatzoeker
De verbinder
De vormgever
De regisseur

Slide 13 - Tekstslide

Rollen en competenties ICC'er
De reflector
reflecteert op zichzelf en het ontwikkelproces van de school en faciliteert de reflectie met het team.
De inspirator
voedt en inspireert collega's en ouders.
De schatzoeker
is op zoek naar bijzondere en inspirerende parels
De verbinder
betrekt 
culturele partners.
De vormgever geeft vorm aan cultuuronderwijs.
De regisseur
coördineert cultuuronderwijs op school, in samenwerking met het team, de directie en/of de cultuurcommissie. 

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht
rollen en competenties ICC'er
De reflector
De inspirator
De schatzoeker
De verbinder
De vormgever
De regisseur
Lees nogmaals pagina 17 t/m 19 in je dossier. 
Doe via de digitale tool op pagina 18 de test.
http://cultuurcoordinator.lkca.nl 

Slide 15 - Tekstslide

Wilminktheater

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Les 4 voorbereiden
Deel 1: algemene informatie 
     - Wat is cultuureducatie?
     - Creatief proces
     - Procesgerichte didactiek

Deel 2: visie-spellen
     - 'Beeldend spreken'
     - 'Muurtje maken'
               

Slide 19 - Tekstslide

beeldend
dans
drama
erfgoed
literatuur
mediakunst
muziek
Wat is cultuureducatie?

Slide 20 - Tekstslide

ACTIEF
RECEPTIEF
maken/doen
meemaken/kijken
Wat is cultuureducatie?
reflectief

Slide 21 - Tekstslide

OP SCHOOL
OP LOCATIE
Wat is cultuureducatie?

Slide 22 - Tekstslide

ACTIEF
ACTIEF
RECEPTIEF
RECEPTIEF
OP LOCATIE
OP LOCATIE
OP SCHOOL
OP SCHOOL
+
Interactief concert 
in een concertzaal
Filmvertoning 
in het filmhuis
Theatervoorstelling 
in het speellokaal
Dagproject 
in de school
Textielworkshop 
in een museum
+
+
+
=>
=>
=>
=>
Wat is cultuureducatie?

Slide 23 - Tekstslide

ONDER SCHOOLTIJD
NA SCHOOLTIJD
PO
VO
Wat is cultuureducatie?
PEUTERS

Slide 24 - Tekstslide

Creatief proces
SLO

Slide 25 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie
Karin Kotte

Slide 26 - Tekstslide

Wat wil jij graag bewerkstelligen bij leerlingen op het gebied van cultuureducatie en 
in welke foto zie jij dat terug?
Kies in stilte één foto.
Opdracht 'beeldend spreken'

Slide 27 - Tekstslide

Licht je keuze voor de foto toe.


- Veel vs weinig kinderen?
- Kunstdiscipline?
- Actief vs receptief?
- Fase creatief proces?
- Omgeving?
Opdracht 'beeldend spreken'

Slide 28 - Tekstslide

Wat vind jij belangrijk als het over cultuureducatie op jouw school gaat? 
Welke woorden passen daar bij? 
Schrijf op 10 post-its elk één woord. 
Opdracht 'muurtje maken'

Slide 29 - Tekstslide

Categoriseer samen alle woorden en bundel 
de woorden die (ongeveer) hetzelfde zijn.
Maak met elkaar één 'muurtje' van de 10 belangrijkste/meest voorkomende woorden.
Opdracht 'muurtje maken'

Slide 30 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 6
       - Deel 1, hoofdstuk 7
       - Deel 2, hoofdstuk 4
       - Deel 3, hoofdstuk 2
       - Deel 3, hoofdstuk 6
       - Deel 3, hoofdstuk 7 • Teambijeenkomst (les 4) voorbereiden

Slide 31 - Tekstslide

- 19/01, 15.00 uur: Koning (Emma)
- 26/01: Imenhof (Rijnbrink)
- 26/01, 15.00 uur: ESV (Emma)
- 01/02, 15.00 uur: Zevenster (Emma)
- 02/02, 15.00 uur: Noorderkroon (Emma)
- 07/02, 09.00 uur: Broekheurne (Emma + Evelien)
- 07/02, 14.30 uur: Willem Wilmink (Evelien)
- 16/02, 14.45 uur: Korhoen (Ronald)
- 14/03, 15.00 uur: Sint Jan (Emma)

Reliëf?
Adri, Ben, Giulia, Marleen
Volgende les:
Les 5 (23 feb.) bij Oyfo in Hengelo!

Slide 32 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
   Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06 86 88 01 92

   Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CAT
   evelien@cultuuredcuatie-enschede.nl / 06 48 46 38 95

Slide 33 - Tekstslide

1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en het cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerderen cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie (middel/doel, breedte/diepte),  
         talenten/deskundigheidsbevordering, materialen/ruimtelijke 
         omstandigheden, contacten/samenwerking, etc.
Cultuurbeleidsplan

Slide 34 - Tekstslide

Lesonderwerpen
LES
DATUM
ONDERWERP
Les 1
Do 24/11/22
Kennismaking + Leervragen + 1) Visie op onderwijs
Les 2
Do 15/12/22
Theorie (begrippen en definities) + Ontwikkelingen
Les 3
Do 12/01/23
3) Huidige situatie + 7) Rollen/competenties/taakverdeling
Les 4
N.t.b.
2) Visie op cultuur(educatie)
Les 5
Do 23/02/23
4) Ambities + 8) Financiën/begroting
Les 6
Do 23/03/23
5a) Doelen + 5b) Tussendoelen/meerjarenplan
Les 7
Do 20/04/23
6) Evalueren, verslagleggen en draagvlak
Les 8
Do 25/05/23
Presentaties + Uitreiking certificaat
Wo 30/05/23
Red Carpet Event
Na 25/05/23
Anonieme evaluatie

Slide 35 - Tekstslide

Lesschema
LES
DATUM
LOCATIE
ADRES
Les 1
Do 24/11/22
15.30-18.00
De Museumfabriek
Het Rozendaal 11
Les 2
Do 15/12/22
15.30-18.00
Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
Les 3
Do 12/01/23
15.30-18.00
Wilminktheater
Noorderhagen 27
Les 4
N.t.b.
+- een uur
Op je eigen school
Les 5
Do 23/02/23
15.30-18.00
Oyfo
F. Hazemeijerstraat 300
Les 6
Do 23/03/23
15.30-18.00
Theater Sonnevanck
Walstraat 2 
Les 7
Do 20/04/23
15.30-18.00
Tetem
Stroinksbleekweg 16
Les 8
Do 25/05/23
14.30-17.00
Rijksmuseum Twente
Lasondersingel 129
Wo 30/05/23
15.00-18.00
Red Carpet Event
Na 25/05/25
N.v.t.
Anonieme evaluatie

Slide 36 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze