1. xKC Film: het Kuleshov effect en camerastandpunten

Film: Les 2.1
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Film: Les 2.1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik:
Wat hebben we vorig semester gedaan? 

Denk na en vul in op de volgende slide!

Slide 2 - Tekstslide

Vorig semester hebben jullie: 
1. gefilmd vanuit het standpunt van een insect
2. een reclame gemaakt met technieken uit de reclamewereld. 
3. fake news gecreëerd
4. een filmscene nagemaakt!
Wat hebben we
vorig semester
gedaan?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we deze periode doen?
Jullie gaan een korte film maken!
Je gebruikt de kennis van de vorige en deze periode.
Je filmt met je telefoon en edit uiteindelijk op de computer.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen van deze les:
Kuleshov-effect, shot, associaties, montage, geluid, sfeer

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Shot
Een shot is ononderbroken scene / onderdeel van een film. 
Door het combineren van verschillende vormen van shots kunnen filmmakers verschillende gebeurtenissen en emoties benadrukken bij verschillende scenes.

Montage
Verschillende shots monteer je achteraf aan elkaar. Je kan er voor kiezen om een lang shot af te wisselen met een kort shot, een kort shot met een kort shot of om juist helemaal geen montage te gebruiken en alles aan één stuk te filmen.
Kuleshov-effect
Door als filmmaker verschillende beelden achter elkaar te monteren, associeert de kijker het eerste beeld met het volgende beeld. Dit effect werd door de heer Kuleshov uitgevonden rond 1918. 
Associaties
"Het onbewust verbinden van de ene gedachte met de andere" 

Sfeer
De sfeer in een film wordt door een heleboel factoren bepaald, waaronder het geluid, de lichtkleur van het beeld, de locatie van een scene en nog veel meer. De sfeer is heel belangrijk voor het soort film wat je wilt maken.

Slide 6 - Tekstslide

Cameragebruik /Camera-afstand/camerabeweging
• Total shot, medium shot close-up, over-shoulder, extreme close-up.

Camerastandpunt: hoog, laag, normal
• Camerabeweging: opvallend met veel beweging of onopvallend.

MONTAGE
• Het aan elkaar plakken van shots
• Snelle opvallende montage of onopvallend?
• Hoe zijn de scènes aan elkaar geplakt; flashback? Afwisselende flashforward? Zijn er verschillende verhaallijnen? Is het verhaal chronologisch verteld?

MUZIEK EN GELUID

OVERIGE ASPECTEN
• kleur
• licht
• locatie

Shot
Cameragebruik /Camera-afstand/camerabeweging
• Total shot, medium shot close-up, over-shoulder, extreme close-up.
• Camerastandpunt: hoog, laag, normal
• Camerabeweging: opvallend met veel beweging of onopvallend.
Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Montage
• Het aan elkaar plakken van shots
• Snelle opvallende montage of onopvallend?
• Hoe zijn de scènes aan elkaar geplakt;
Flashback? Afwisselende flashforward? Zijn er verschillende verhaallijnen? Is het verhaal chronologisch verteld?

Kort gezegd: hoe en wat film je?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Kuleshov effect
Kuleshov (1899-1970) deed een experiment om aan te tonen dat de kracht van het verhaal in de montage ligt.

Hij filmde het gezicht van een acteur met een neutrale uitdrukking. Hier achteraan monteerde hij een aantal andere beelden. Een bord soep, een meisje in een doodskist en een aantrekkelijke vrouw op een bank.

Daarna stelde hij de kijkers de vraag welke uitdrukking ze zagen op het gezicht van de acteur.


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kuleshov effect
Zagen ze eerst de acteur en daarna het bord soep – Honger.
De acteur en daarna het meisje in de kist? – Verdriet.
De acteur en daarna de aantrekkelijke vrouw? – Lust.

Het shot van de acteur veranderde niet, zijn uitdrukking bleef steeds hetzelfde, maar het publiek vult zelf in welke emotie ze zien. Dit noem je het Kuleshov effect.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Probeer nu zelf: 
Je hebt de basisfoto, maak nu 8 foto's die op het oefenblad staan, nadat je de schets af hebt!

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Even kort:
Stap 1: neem altijd een opgeladen telefoon mee! 
Stap 2: film altijd horizontaal, nooit verticaal. 
Stap 3: let op je geluid! Doe altijd een testronde op locatie.
Stap 4: check de kwaliteit van je opnames (beeld/geluid) op locatie

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat viel je op?

Slide 15 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Camera
De camera neemt ons als kijker mee het verhaal in. Hij bepaalt wat we wél zien en wat we niet zien. 

Een best belangrijke rol die camera dus.


Slide 16 - Tekstslide

Leg aan de leerlingen uit dat in het filmen je gebruik kunt maken van verschillende shots en perspectieven. Ook kun je spelen met bewegingen.

In de volgende slide gaan jullie hier dieper op in.
Totaal shot
Een totaalshot laat de gehele locatie/ruimte zien.

Als er personen in het shot te zien zijn, dan zien we ze van top tot teen.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Medium shot
Bij een medium shot kom je iets dichterbij in het beeld.

Je ziet beter wat personen denken en voelen in dit shot. 

Slide 18 - Tekstslide

Extra informatie om te vertellen bij het medium shot (belangrijk):

Bij een medium shot zie je nog steeds elementen van de achtergrond. Dialogen of interviews worden vaak in een medium shot gefilmd.
Close-up
Bij een close-up zie je van dichtbij wat er gebeurd. 

In een emotionele scène of als er iets spannends gebeurt is een close-up ideaal om te gebruiken. 

Slide 19 - Tekstslide

Leg uit dat bij een emotionele scène of een spannende scène je als kijker er niet meer omheen kan en dat je wordt  meegenomen in datgene wat er gebeurt.
Probeer nu zelf het verschil in shots: 
Film dezelfde actie 'iemand wordt boos': 
super close-up, close-up, medium en overzicht. 
Bijvoorbeeld: Janne wordt boos.
Post de video's in de onedrive!

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bewegingen
Tijdens het filmen kun je met de camera ook bewegingen maken.
De pan en de tilt.
De tilt beweging is een beweging waarbij je de camera verticaal beweegt.

De pan beweging is een beweging waarbij je de camera horizontaal beweegt.


Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Perspectieven
Kikkerperspectief

Hierbij film je vanuit een laag standpunt. Datgene wat je filmt lijkt hierdoor groter, machtiger.

Vogelperspectief

Hierbij film je vanuit een hoog standpunt. Datgene wat je filmt lijkt daardoor kleiner, banger.


Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ritme
Ritme is heel belangrijk bij montage. De duur van een shot en zijn relatie tot andere shots veroorzaakt een psychologisch effect op de kijker. In bijv. Westerns is het gebruikelijk om te beginnen met lange shots die steeds korter worden; dit zorgt voor spanningsopbouw. Bij een zeer kort shot neemt de kijker slechts de meest in het oog springende elementen op.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Muziek
zie welk effect het heeft als de muziek anders is

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Shots


Stel je interviewt iemand over de markt,
dan kun je met verschillende shots
afwisselen tussen de persoon die vertelt
en beelden van de markt. 

Hierdoor wordt het heel visueel voor de
kijker en soms draagt het ook bij aan de
sfeer die je neer wilt zetten. 
Shots helpen je om jouw verhaal te vertellen. 

Slide 28 - Tekstslide

Extra uitleg slide:

Een afwisseling van shots in één scène kan je helpen om het beeld niet statisch te laten worden. Daarnaast kan je het ook heel bewust inzetten om het verhaal te ondersteunen. 
Oefening:
Beeld uit met drie beelden
dat je wél of géén zin hebt in school!

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Van idee tot verhaal
Jullie schieten deze periode veel beeldmateriaal. 
Uiteindelijk gaan jullie in groepjes filmpjes maken, waarbij je gebruik mag maken van het beeldmateriaal van iedereen.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelf monteren
Videopad is een gratis (non-commercial downloaden) softwareprogramma, overzichtelijk
maar ook uitgebreid. Je kunt meerdere audio- en videosporen aanmaken.

Rechtenvrije muziek (
https://www.youtube.com/audiolibrary/music)
Je kunt kiezen op genre, stemming, instrument, duur en toeschrijving.  

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Shots
Lev Kuleshov was een Russische filmmaker die experimenteerde met montage als kunstvorm. Volgens hem ligt de kracht van een verhaal vertellen, in de montage.

Hiervoor heb je dus veel shots nodig! Liever teveel shots dan te weinig.

Slide 32 - Tekstslide

In de les montage komen we nog terug op de Russische filmmaker, maar zorg dat de leerlingen genoeg beeldmateriaal schieten tijdens het filmen.

Geef als tip mee dat ze allerlei shots kunnen maken van de omgeving waar ze zijn, shots, van de persoon die ze interviewt en van de onderwerpen waar iemand over vertelt.