Zelfbeeld 1

Agogiek Zelfbeeld
Zelfbeeld is de basis van je gedrag.

Als je duidelijkheid hebt over je zelfbeeld dan heb je zelfkennis.

Voor een beroepskracht MZ is het belangrijk om zelfkennis te hebben.

1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
agogiekMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Agogiek Zelfbeeld
Zelfbeeld is de basis van je gedrag.

Als je duidelijkheid hebt over je zelfbeeld dan heb je zelfkennis.

Voor een beroepskracht MZ is het belangrijk om zelfkennis te hebben.

Slide 1 - Tekstslide

Planning
  • Zelfbeeld              =) vandaag
  • Assertiviteit         21 juni 2021
  • Feedback              28 juni 2021
  • Inleveren 360 graden feedback verslag 5 juli 2021 voor 22.00 uur 

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel
* Weten dat je gedrag aan- en af kan leren bij cliënten en dat  
   hier veel mee gewerkt wordt in het werkveld.
* Je weet welke invloed cultuur heeft op de cliënt, 
* Inzicht hebben in hoe je clienten zou kunnen ondersteunen bij hun  persoonlijkheidsontwikkeling.

Lesdoelen

* Je kan in eigen woorden vertellen wat zelfbeeld, identiteit en gedrag is

* Je hebt kennis over het ontstaan van gedrag

*Je hebt kennis over je persoonlijkheid en je kan hier op reflecteren

* Je weet wat voor invloed je eigen persoonlijkheid heeft tijdens je werk met cliëntenSlide 3 - Tekstslide

Zelfbeeld
is het beeld of idee 
dat je van jezelf hebt 
in relatie tot de vraag
  ‘Wie ben ik?’

Positief Zelfbeeld 
Negatief zelfbeeld

Slide 4 - Tekstslide

Als er een groot verschil is tussen iemands zelfbeeld en zijn/haar ideaalbeeld, dan noemen we dit ook wel:
A
lage zelfwaardering
B
hoge zelfwaardering
C
positief zelfbeeld
D
negatief zelfbeeld

Slide 5 - Quizvraag

Zelfbeeld
Je zelfbeeld is opgebouwd door alles wat je hebt meegemaakt en ervaren. Bij sommige mensen is er een groot verschil tussen zelfbeeld en het ideaalbeeld; deze mensen hebben een lage zelfwaardering. Dit noem je een negatief zelfbeeld. Wanneer er weinig verschil is tussen zelfbeeld en het ideaalbeeld, heeft deze persoon een hoge zelfwaardering (positief zelfbeeld) 

Slide 6 - Tekstslide

Zelfkennis is nodig om
1   je gedrag en beroepshouding bij te sturen. 

2   contacten met anderen te regelen.
3   jezelf te kunnen presenteren aan anderen.
4    anderen te kunnen helpen.


Slide 7 - Tekstslide

Nut van realistische zelfkennis:
Mensen bij wie het zelfbeeld en het ideaalbeeld dicht bij elkaar liggen, zitten meestal lekker in hun vel. Ze hebben zelfvertrouwen en zelfrespect. Ze geloven in eigen kunnen en laten los wat anderen van ze denken.

Slide 8 - Tekstslide

Persoonlijkheid

Totaal plaatje van jouw eigenschappen

Hierbij gaat het vooral om kijken naar jezelf.
Identiteit

Totaal plaatje van jouw eigenschappen

Hierbij gaat het om de vergelijking met anderen

Slide 9 - Tekstslide

Identiteit
Identiteit is het geheel aan eigenschappen
die iemand als eigen en gemeenschappelijk
aan zichzelf ervaart,
in de situatie dat hij zich vergelijkt met anderen.

Deels kies je zelf voor je identiteit!

Slide 10 - Tekstslide

Ontwikkeling van de identiteit

vindt plaats in de puberteit en adolescentiefase 
maar cliënten met een verstandelijke beperking 
kunnen ook op latere leeftijd nog bezig zijn met hun identiteit.

Slide 11 - Tekstslide

Bouwstenen van de identiteit

Hoe belangrijk vind ik:
Uiterlijke verschijning
Beroep, Baantje
Plaatselijke afkomst
Sociale klasse
Godsdienst, Levensbeschouwing
Bezit
Opleiding
Lidmaatschap van groepen

Slide 12 - Tekstslide

Welke van de onderstaande bouwstenen is het meest belangrijk voor jou?
De club waar ik bij hoor
Opleiding
Iets wat ik Bezit
Er goed uit zien
Mijn (Bij)Baan
Waar ik vandaan kom
Sociale klasse
Mijn GodsdienstLevens-overtuiging
Mijn persoonlijke geschiedenis
Mijn Hobby

Slide 13 - Poll

Identiteitsproblemen & 
MZ
Houd er rekening mee dat je in je werk/stage veel mensen met Identiteitsproblemen 
tegen kan komen:

Psychiatrie, Dementie, Lichte verstandelijke Beperking

Slide 14 - Tekstslide

Gedrag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Hoeveel passes heb je waargenomen en viel er iets anders op??

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Video

Definitie Gedrag
Gedrag is alle activiteiten van een persoon die anderen kunnen waarnemen

Slide 19 - Tekstslide

Welk gedrag heb jij vandaag laten zien?

Slide 20 - Open vraag

Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen. Vooral leerprocessen zijn belangrijk. 


Slide 21 - Tekstslide

Gedrag wordt bepaald door leerprocessen (nadoen, complimenten geven/ kritiek)

Slide 22 - Tekstslide

 Gedragingen aan-afleren heeft te maken met de
  cultuur waarin iemand opgroeit

                                           cultuur: waarden, normen
                                            opvattingen/ gewoonten

Boeren na het eten Dat vinden wij onbeleefd, maar in China wordt dit helemaal niet als onbeleefd gezien, integendeel!

Slide 23 - Tekstslide

Mensen hebben de behoefte om bij een groep te horen, zicht te verbinden met anderen.
Je aanpassen in je gedrag is bij uitstek een manier om jezelf te verbinden aan anderen. Hoor je er bij en het gevoel dat je iemand bent/ het gevoel van veiligheid.

Slide 24 - Tekstslide


Jij als Mz beroepskracht leert cliënten vaardigheden aan (voordoen,
   complimenten geven)

Slide 25 - Tekstslide

Ander gedrag...

Slide 26 - Tekstslide


Mensen willen andere mensen graag in hokjes plaatsenMensen hebben behoefte aan eenvoudige oordelen over grote groepen mensen. 

Slide 27 - Tekstslide

Indeling van mensen
  • Introvert (gesloten, rustig)
  • Extrovert (open, druk)

Slide 28 - Tekstslide

Wat is het nadeel van mensen indelen in hokjes?
A
mensen passen soms niet in 1 hokje
B
er is geen nadeel, lekker overzichtelijk
C
Je kijkt niet meer naar wie de persoon zelf is

Slide 29 - Quizvraag

Persoonlijkheid

Slide 30 - Tekstslide

Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid bedoelen we het totaal aantal aan eigenschappen dat iemand kenmerkt, waardoor deze persoon verschilt van andere mensen.

Netjes, slordig, creatief, geduldig, eigenwijs, denker, beleefd

Slide 31 - Tekstslide

Persoonlijkheid bestaat uit karakter en temperament
* Karakter is dat deel van de persoonlijkheid dat min of meer 
   vaststaat; het gaat om stabiele eigenschappen. Ouders, 
    vrienden, en anderen kunnen een bepaalde karaktertrek 
    remmen, maar ook versterken.

* Temperament is de aangeboren manier waarop iemand  
    reageert op bepaalde omstandigheden. Het gaat dus om de manier  waarop iemand wat doet: rustig of wild? Actief of passief?

Slide 32 - Tekstslide

Wat zijn karaktereigenschappen?
A
sociaal
B
druk
C
rustig
D
nieuwsgierig

Slide 33 - Quizvraag

Voorbeelden van temperament zijn:
A
ongeduldig
B
rustig
C
betrouwbaar
D
eigenwijs

Slide 34 - Quizvraag

Noem 4 karaktereigenschappen van jezelf. Beschrijf of je hier tevreden mee bent &
of je er iets aan zou kunnen veranderen. (7 min)

Slide 35 - Open vraag

Als je weet hoe jezelf in elkaar zit kan je begrijpen waarom jouw persoonlijkheid soms botst met die van een client .

Slide 36 - Tekstslide

Praktijkvoorbeeld
Je cliënt is heel slordig, maar jij netjes. Jij bent erg open en praat makkelijk, een cliënt is heel gesloten en zegt uit verlegenheid vaak niets. 

In dit soort situaties is het belangrijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn dat de cliënt iets oproept wat je niet wil. Vaak gaat het om gevoelens van ergernis. Erken hierbij ook dat jouw ergernis te maken heeft met het verschil in persoonlijkheid. Dat maakt het gemakkelijker om zelf verantwoordelijk te blijven voor jouw gevoelens en de schuld niet bij de cliënt te leggen.

Slide 37 - Tekstslide

Geef een voorbeeld wanneer jouw persoonlijkheid botste met die van een ander:

Slide 38 - Open vraag

Huiswerk volgende week
Maak in een word document een (collage) beeld van wie je bent.
 Het is niet de bedoeling dat je laat zien bv. wat je allemaal graag doet. De bedoeling is dat je laat zien wie jij bent van karakter, van persoon. Je zoekt plaatjes op internet en kopieert deze voor in je document. Je levert dit in op teams.                                                                                                                       Vb. plaatje:

Slide 39 - Tekstslide

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 40 - Poll

Tot volgende week!

Slide 41 - Tekstslide