2.2 Duurzame energie

Duurzame energie 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Duurzame energie 

Slide 1 - Tekstslide

Duurzame energie 
Duurzame energie gaat om energie die hernieuwbaar is zonder dat er afvalstoffen vrij komen. 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Leerdoelen THV
• Je begrijpt waarom fossiele brandstoffen en kernenergie niet duurzaam zijn.
• Je kent vijf duurzame energiebronnen.
• Je kent de voordelen en nadelen van de belangrijkste duurzame energiebronnen.Slide 3 - Tekstslide

Duurzame energie noemen we ook wel...
A
Rode energie
B
Gele energie
C
Blauwe energie
D
Groene energie

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Sleepvraag

Windenergie 

= opwekken van electriciteit door windturbines 
Nadelen: 
 • afstanden transport(kosten)
 • landschap
 • lawaai
Verklaar waarom de windturbines daar liggen waar ze liggen? 

Slide 6 - Tekstslide

Zonne-energie
Zonnepanelen op daken, gebouwen en grond
Nadelen:
 • afhankelijk(geen zon......) 
 • opslaan in accu's 
 • verblinden 

Slide 7 - Tekstslide

Biobrandstoffen 
Zijn energiebronnen uit biologisch materiaal. Zoals: groenafval, hout, gedroogde mest en landbouwafval. 
Biocentrales 
Ze worden duurzaam genoemd omdat gewassen worden aangeplant. 
Nadeel: gaat ten kost van landbouwgrond 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Geef een reden waarom biomassa niet duurzaam is? 
Tegenstanders noemen vaak drie belangrijke nadelen. In sommige gevallen zorgen biobrandstoffen voor méér CO2-uitstoot dan fossiele brandstoffen. De productie van biobrandstof leidt ook tot CO2-uitstoot door het gebruik van kunstmest, het transport of raffinage. Steeds meer ongerepte natuur wordt ingezet voor biobrandstoffen. En als laatste moet het concureren met voedsel. 

Slide 10 - Tekstslide

Geothermische energie
Aardwarmte 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Waterkracht 
 • stuwdammen 
 • getijdenenergie 
 • golfslag van de zee

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Kernenergie
Er wordt energie opgewekt door het splijten van uranium in een kernreactor. 

Slide 15 - Tekstslide

Ben je voor of tegen kernenergie?
A
Voor
B
Tegen

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Link

Slide 18 - Video

Toetsvragen oefenen

Slide 19 - Tekstslide

Kernenergie wordt door sommigen gezien als een goede vervanger voor fossiele brandstoffen. Geef twee redenen waarom kernenergie een goede vervanger zou kunnen zijn voor fossiele brandstoffen.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 20 - Open vraag

Begrippen
• duurzame energie 
 • kernenergie 
 • biobrandstof 
 • windernergie 
 • zonne-ernergie 
 • aardwarmte 
 • waterkracht


Slide 21 - Tekstslide