Oplis introductie nieuwe studenten

Hoe word jij de beste docent die in jou zit?
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
intervisieHBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoe word jij de beste docent die in jou zit?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Schoolopleider


Coördinatie

Reflecties: feedback

Lesbezoek

Vult beoordeling aan

contact met IO
Werkplekbegeleider


begeleiding vak / in de klas

Reflecties: ter info

Aanwezig in les

Vult beoordeling in

Slide 3 - Tekstslide

Visie

"Hoe word je de beste docent die in je zit?"

 • eigen regie, kernkwaliteiten
 • communicatie
 • handvatten / tools
 • "Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen"

Slide 4 - Tekstslide

Elevator pitch
Wie ben jij? 


timer
1:30

Slide 5 - Tekstslide

Opleiden in de school 

Oplis

Woensdagochtend 1e uur Oplis-uur

6x per jaar themamiddag en/of intervisie 

Startgesprek (sept-okt)                   (student, so, wpb'er)

tussenevaluatie (eind januari)      

eindbeoordeling (mei/juni)            

Slide 6 - Tekstslide

Opleiden in de school 

Oplis: alle studenten

 • Huiswerkclub (tot 16.00)
 • Inhaaltoetsen 
 • Ontdekkingsmiddagen
 • Projecten / overig 
 • Beroepsopdrachten (opdrachten vanuit instituut)Slide 7 - Tekstslide

Opleiden in de school 

Oplis: duale studenten
zijn in dienst als onderwijsassistent, bestuursaanstelling

 • uitvoeren Huiswerkclub (tot 16.50)
 • coördinator huiswerkclub
 •  inventariseren en verdelen van aanvragen
 • inhaaltoetsen
 • studentenrooster maken en bijhoudenSlide 8 - Tekstslide

Opleiden in de school 

Vak (niet duaal)

2e jaars:

anderhalve dag (5 - 6 lessen)

3e jaars (heel schooljaar):

twee dagen ( 6 - 8 lessen)

4e jaars / LIO:

drie dagen (8 lesuren, begeleiding op afstand)Slide 9 - Tekstslide

Praktische zaken
 • Account / emailadres (VOG + CV) / postvak
 • eventueel: duale aanstelling (CV + ID)
 • Sectie / Team van WPB
 • sleutel lokalen / fietsenkelder (leenfietsen)

Slide 10 - Tekstslide

Communicatie en informatie

Gebruik je Willem Blaeu email. App-groep (hoe wel, hoe niet)
 afspraken maken met wpb'er


Wekelijks:  personeelsblad 'de Blaeudruk' (6e uur meer!)

www.willemblaeu.nl  --> roosters, inloggen Zermelo

ziekmelden -> bij jouw wpb'er, so (duaal: zie Blaeudruk)

Jaarplanner (wordt verspreid)


Naslag:

www.willemblaeu.nl > algemeen > reglementenSlide 11 - Tekstslide

Regels

Schoolregels 'Leerlingenstatuut SOVON' (doornemen)


Ongeschreven regels (durf te vragen)

voorbeeldgedrag (leerlinggedrag > docentgedrag)

kleding / sociale media / personeelskamer / roken / observant in les / pauzes

Slide 12 - Tekstslide

begeleider ziek?

uitval wpb? Informeer SO via whatsapp

- een klas volgen

- een lio ondersteunen

- een ander vak / collega volgen

- muziek / techniek

- Werken aan Beroepsopdracht / opdracht instituut

Eigen initiatief! Geen vrij

Slide 13 - Tekstslide

Belangrijke data

- oplisgroep / intervisiegroep (aanwezigheidsplicht)

- Open Huis : vrijdag 29 januari 15.00-21.00 !!
(13:00 tot 21:30 aanwezigheidsplicht)

- Ontdekkingsmiddagen (jaarplanner)

- Teambijeenkomsten (jaarplanner)


Slide 14 - Tekstslide

verdeling schoolopleiders

Wie heeft welke schoolopleider als aanspreekpunt?

MRU: Joy, Dilana, Rebecca en Julie
OOS: overige studenten\

Lesbezoeken / reflecties / (aan)vragen 

Slide 15 - Tekstslide

Beschikbaarheid SO
Hanneke: di, woe, do
Marieke: di, woe, do, vrij

kamer: 318 
Toestelnummer 1426

oplis@willemblaeu.nl

Slide 16 - Tekstslide