spec Kwaliteit onder de loep

1 / 22
volgende
Slide 1: Video
SpecialisatieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Inleiding
* Samen verantwoordelijk voor kwaliteit
* Voor opvang, ondersteuning en begeleiding
* Naast ouders, overheid kwaliteit belangrijk; eisen gesteld aan organisatie en medewerkers
* kwaliteit leveren betekent: werk goed doen, nadenken over je werk, afstemmen met collega's
* continue kwaliteit --> kwaliteitszorg

Slide 2 - Tekstslide

Wat is kwaliteit?

Slide 3 - Woordweb

Kwaliteit 
is de mate waarin een dienst, artikel of organisatie voldoet aan iemands verwachtingen

Slide 4 - Tekstslide

Kwaliteitseisen
Zijn voorwaarden voor kwaliteit;

Subjectieve eisen

Objectieve eisen

Slide 5 - Tekstslide

Geef een voorbeeld van subjectieve kwaliteitseisen

Slide 6 - Open vraag

Geef een voorbeeld van objectieve kwaliteitseisen

Slide 7 - Open vraag

Er zijn drie verschillende kwaliteitsniveaus. Welke drie?
A
eerste, tweede en derde
B
mara, mero en mira
C
micro, meso en macro
D
juiste antwoord staat er niet bij

Slide 8 - Quizvraag

Kwaliteit beleven
Afhankelijk van:
persoonlijke voorkeur/ smaak

tijdgeest

situaties en levensomstandigheden

Slide 9 - Tekstslide

Voorwaarden voor kwaliteit
Om je werk goed te kunnen doen, moet aan verschillende kwaliteitsvoorwaarden zijn voldaan.
Materiële voorwaarden
Immateriële voorwaarden


Slide 10 - Tekstslide

Materiële voorwaarden

Slide 11 - Woordweb

Immateriële voorwaarden
1. Goed contact met collega's
2. Goed contact met leidinggevende
3. Goede arbeidsvoorwaarden
4. Voldoende afwisseling in het werk
5. Ontplooiingsmogelijkheden
6. Eerlijke taakverdeling
7. Elkaar serieus nemen
8.eigen inbreng kunnen hebben

Slide 12 - Tekstslide

Immateriële voorwaarden
* Per tweetal een presentatie maken over een immateriële voorwaarde
* Je gaat in je groepje aan de slag met de door de docent aangewezen voorwaarde.
* Theorie uit het boek, Kwaliteit en deskundigheid vanaf blz. 91 verwerken
* Daarnaast maak je een vergelijking met de praktijk. Wat zie je van de theorie terug in de praktijk bij beide stageplekken.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Kwaliteit in het pedagogisch werk
* mindere tastbaar
* wat er van jou als pw er verwacht wordt:
- veilige omgeving
- professionaliteit
- ondersteunen en stimuleren ontwikkeling
- werkgever en overheid stellen eisen
- kinderen gewoon spelen


Slide 15 - Tekstslide

Hoe ped. kwaliteit te herkennen op KC?
* Belangrijk om ouders te laten zien wat jullie kunnen betekenen voor kind en hoe jullie dat doen. 
Wat doen jullie goed en wat kunnen jullie nog verbeteren.

* Waar kun je zoal op letten? (zie vragen blz. 95)
^Interactievaardigheden  PM            ^Omgeving
^Contact met ouders                             ^Randvoorwaarden            

Slide 16 - Tekstslide

Geef met een voorbeeld aan hoe een ouder bij jou op stage kan zien hoe de interactievaardigheden zijn van de pm

Slide 17 - Open vraag

Geef een voorbeeld van contact met ouders. Hoe zie je dat in de praktijk terug?

Slide 18 - Open vraag

Zorg voor kwaliteit is verplicht
* Eisen van overheid:
- Wet KOV en kwaliteitseisen psz (Wko)
- Toezicht door GGD
* Kwaliteit verbeteren betekent goede concurrentiepositie
* Meer verwacht en eisen van kwaliteit
* Streven naar kwaliteit is een persoonlijke behoefte

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Noem een kwaliteitseis uit de wet Wko

Slide 21 - Woordweb

Zijn er nog vragen?

Slide 22 - Tekstslide