H4.2 De aarde spuwt vuur

H4 'Krachten van de natuur'


cursus 4.2 'De aarde spuwt vuur'Tijdvak 2: Grieken en Romeinen

Periode 2: Oudheid

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H4 'Krachten van de natuur'


cursus 4.2 'De aarde spuwt vuur'Tijdvak 2: Grieken en Romeinen

Periode 2: Oudheid

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling lesdoelen 4.1

Slide 2 - Tekstslide

Bekijk de afbeelding en geef het juiste antwoord
A
1= aardkorst, 2=mantel, 3=aardkern
B
1=aardkern, 2=mantel, 3=aardkorst
C
1=aardoppervlak, 2=magma, 3=kern
D
1= oppervlakte, 2= lava, 3= aardkorst

Slide 3 - Quizvraag

1.Twee platen duwen tegen elkaar.2. De ene plaat schuift onder de andere plaat.
Slide 4 - Tekstslide

3.Twee platen schuiven langs elkaar.


4.Twee platen schuiven uit elkaar.


Slide 5 - Tekstslide

Waarom komen er in Nederland geen zware aardbevingen voor?

Slide 6 - Open vraag

Lesdoelen 4.2 Basis
 •  Je kunt uitleggen met welke 3 natuurverschijnselen Pompeï te maken kreeg.


 • Je kunt bepalen of een bron bruikbaar is om informatie uit te halen.

      

 


Slide 7 - Tekstslide

Pompeï
 • 15-08: Lichte schokgolven.
 • 20-08 Zwaardere aardschokken en golven beuken op de kust.
 • 24-08 De berg barstte uit met een enorme knal:


 • 3 natuurverschijnselen:
 • aardbevingen, vulkaanuitbarsting en een tsunami.
Lavastroom Vesuvius

- as, stenen, modder, giftige dampen

Tsunami

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Informatie vinden
 • Bron: Iets waar je informatie vandaan haalt (kranten, boeken, tijdschriften, internet, schilderijen, alles wat ooit door mensen is gemaakt).


 • Historische bron: een bron uit het verleden.

Slide 10 - Tekstslide

1. Wat laat deze bron zien?

2. Is deze bron bruikbaar als je informatie zoekt over de Romeinen?

Slide 11 - Tekstslide

1. Wat laat deze bron zien?

2. Is deze bron bruikbaar als je informatie zoekt over de Romeinen?

Slide 12 - Tekstslide

1. Wat laat deze bron zien?

2. Is deze bron bruikbaar als je informatie zoekt over de Romeinen?

Slide 13 - Tekstslide

1. Wat laat deze bron zien?

2. Is deze bron bruikbaar als je informatie zoekt over de Romeinen?

Slide 14 - Tekstslide

Pompeï is een bron, omdat:

Door de vulkaanuitbarsting is alles nog zoals in 79 n. Chr:

 • om Pompeï lag een muur met 8 poorten
 • er was een forum (een marktplein met tempels voor de Romeinse goden)
 • Alle straten staan haaks op elkaar (net als in New York)
 • Er waren aquaducten die water uit de bergen naar de badhuizen, fonteinen en huizen van rijken brachten.

Slide 15 - Tekstslide

Maken
Paragraaf 1 afmaken
paragraaf 1 nakijken
Check bij docent
paragraaf 2 maken 

Slide 16 - Tekstslide

Helemaal klaar met de opdrachten?
Maak

Bladzijde 28 (Basis)

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video