W36 BIO HSS 2KL/K THEMA 1 VERBRANDING EN ADEMHALING BS 1

Thema 1 Verbranding en Ademhaling 
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 1 Verbranding en Ademhaling 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Doelen
 • Je kan uitleggen wat verbranding is
 • Je kan uitleggen wat verbrandingsproducten zijn
 • Je kan uitleggen wat een indicator is

Slide 3 - Tekstslide

Woordenlijst bs 1
 • Brandstof 
 • Verbrandingsproducten
 • Indicator 
 • Verbranding kaarsSlide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Verbranding 
Bij verbranding komt energie vrij die gebruikt kan worden. 


Energie kan vrij komen in de vorm van warmte, licht en beweging.

Slide 6 - Tekstslide

Zuurstof 
Voor verbranding heb je zuurstof nodig.

Slide 7 - Tekstslide

Verbrandinsproducten 
De stoffen die ontstaan bij het proces van verbranding, dit zijn:
 • Water 
 • Koolstofdioxide 

Slide 8 - Tekstslide

Formule 
Verbranding kun je samenvatten met een formule.
Brandstof + zuurstof --> water + koolstofdioxide + energie
(brandstof) (verbrandingsproducten) 


Slide 9 - Tekstslide

Reactieschema 
Auto:
Benzine + zuurstof --> water + koolstofdioxide + energie
(brandstof) (verbrandingsproducten) (warmte + beweging)

Slide 10 - Tekstslide

Hoe zit het bij 'de kaars'?
Hoe zit het bij lichaamscellen? Hoe ziet het reactieschema van het verbrandingsproces er dan uit?
Belangrijk te weten: In elke lichaamscel vinden processen plaats, daarvoor is energie nodig.
Er vindt in elke lichaamscel verbranding plaats. Daarvoor is wat nodig en daarbij komt wat vrij.

Slide 11 - Tekstslide

Reactieschema 
 • Kaars:
 • Kaarsvet + zuurstof --> water + koolstofdioxide + energie
 • (brandstof) (verbrandingsproducten) (warmte + licht)

Slide 12 - Tekstslide

Inspanning 
Door een toenemende inspanning heeft het lichaam meer energie nodig  

Slide 13 - Tekstslide

Reactieschema 
 • Lichaam:
 • Glucose + zuurstof --> water + koolstofdioxide + energie
 • (brandstof) (verbrandingsproducten) (lichaamstemperatuur + beweging)

Slide 14 - Tekstslide

Verbranding: Dit weet/snap je!

Reactieschema van het verbrandingsproces:

Algemeen:  
Brandstof      +    zuurstof    -->     water    +    koolstofdioxide      +      energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                 
                                                                                                                 
Auto:
Benzine      +      zuurstof     -->     water    +    koolstofdioxide      +      energie
(brandstof)                                        (verbrandingsproducten)               (warmte + beweging)

Kaars:
Kaarsvet      +     zuurstof     -->     water     +   koolstofdioxide      +     energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                (warmte + licht)

Lichaam:
Glucose      +       zuurstof   -->      water + koolstofdioxide           +      energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                (lichaamstemperatuur + beweging)
Alle processen in je cellen vragen energie

Slide 15 - Tekstslide

Indicator 
Indicator is een stof waarmee de aanwezige van een andere 
stof  aangetoond kan worden 
Helder Kalkwater 
Tekst
Troebe; 

Slide 16 - Tekstslide

Proefje: Indicator
Met kalkwater kan je koolstofdioxide aantonen.
Kalkwater is de indicator om koolstofdioxide aan te tonen.

- Blaas rustig door het rietje, wat gebeurd er?
- Wat heb je met dit proefje bewezen?

Slide 17 - Tekstslide

Verbranding in een lichaamscel: 
In welke afbeelding zie je verbrandingsproducten?
Verbrandingsproduct
Verbrandingsproduct

Slide 18 - Sleepvraag

Verbrandingsreactie van verbranding in elke cel van het lichaam:


.......1........ + zuurstof ==> ……………2………….. + …………3…….……….. + …………4…………
(verbrandingsproducten)

A
1: water 4: energie
B
1: koolstofdioxide 4: water
C
1: glucose 4: energie
D
1: glucose 2: water

Slide 19 - Quizvraag

Zo kun je een koolstofdioxide aantonen
Verbrandingsproduct
Indicator
Troebel

Slide 20 - Sleepvraag

Huiswerk
 • Lezen bs 1 
 • Maken woordenlijst bs 1 
 • Maken opdrachten van bs 1 digitaal
 • Lezen bs 2 

Slide 21 - Tekstslide

Basisstof 2: Ingeademde en Uitgeademde lucht  

Slide 22 - Tekstslide

Leerdoelen 
 • Je moet de verschillen tussen ingeademde lucht en uitgeademde lucht kunnen noemen. 

Slide 23 - Tekstslide

Terugblik: Verbranding

Reactieschema van het verbrandingsproces:

Algemeen:  
Brandstof      +    zuurstof    -->     water    +    koolstofdioxide      +      energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                 
                                                                                                                 
Auto:
Benzine      +      zuurstof     -->     water    +    koolstofdioxide      +      energie
(brandstof)                                      (o.a.verbrandingsproducten)           (warmte + beweging)

Kaars:
Kaarsvet      +     zuurstof     -->     water     +   koolstofdioxide      +     energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                (warmte + licht)

Lichaam:
Glucose      +       zuurstof   -->      water + koolstofdioxide           +      energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                (lichaamstemperatuur + beweging)
Ook de processen in je cellen vragen energie

Slide 24 - Tekstslide

In je lichaam

                  glucose + zuurstof ➡️ koolstofdioxide + water + energie
               (brandstof)                             (verbrandingsproducten)

Slide 25 - Tekstslide

Ingeademde en uitgeademde lucht

Lucht bestaat uit stikstof, zuurstof, koolstofdioxide en rest.
Je ademt de lucht in voor de zuurstof. Je longen halen de zuurstof uit de lucht en geven weer koolstofdioxide af aan de lucht.

Slide 26 - Tekstslide

DROGE LUCHT

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht 1
Stikstof
Zuurstof
Edelgassen
Koolstofdioxide
Overige gassen

Slide 28 - Tekstslide

Bij ademhalen
Welk gas zit meer in ingeademde lucht dan uitgeademde lucht?
welk gas zit meer in uitgeademde lucht dan in ingeademde lucht?

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Welke vormen van energie komt er bij verbranding vrij?
A
CO2, licht & warmte
B
H₂O, CO₂ & energie
C
licht, warmte & beweging
D
licht, CO₂ & beweging

Slide 31 - Quizvraag

Bij verbranding ontstaat:
A
Zuurstof
B
Stikstof
C
Koolstofdioxide
D
Vuur

Slide 32 - Quizvraag

De indicator voor koolstofdioxide

Slide 33 - Open vraag

Welke gassen vormen samen 99% van de lucht?
A
edelgassen en stikstof
B
edelgassen en zuurstof
C
stikstof en zuurstof
D
edelgassen, stikstof en zuurstof

Slide 34 - Quizvraag

wat is géén brandstof?
A
elektriciteit
B
hagelslag
C
steenkool
D
kaarsvet

Slide 35 - Quizvraag

Meer waterdamp in ingeademde lucht of in uitgeademde lucht?
A
ingeademde lucht
B
uitgeademde lucht

Slide 36 - Quizvraag

Is de temperatuur hoger bij ingeademde of uitgeademde lucht?
A
ingeademde lucht
B
uitgeademde lucht

Slide 37 - Quizvraag

Bij een brandende kaars zijn water en koolstofdioxide de ___________

Slide 38 - Open vraag

Welke gassen komen het meest voor in de lucht?
A
Zuurstof en stikstof
B
Zuurstof en edelgassen
C
Zuurstof en koolstofdioxide
D
Stikstof en koolstofdioxide

Slide 39 - Quizvraag

Huiswerk
 • Lezen bs 1 of 2
 • Neem lesson up door 
 • Maken woordenlijst bs 1 of 2
 • Maken opdrachten van bs 1 of 2 digitaal

Slide 40 - Tekstslide

BS 3: Verbranding in je lichaam 

Slide 41 - Tekstslide

Lesdoel 
 •  Je moet de verbranding in je lichaam kunnen beschrijven.

Slide 42 - Tekstslide

Woordenlijst 
 • zuurstof 
 • koolstofdioxide 
 • water
 • energie ( warmte) 
 • verbranding 
 • brandstof 
 • glucose 

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Video

Verbranding
 • Vindt  plaats in elke cel van je lichaam.

Slide 45 - Tekstslide

Brandstof en zuurstof gemixt 
Glucose en Zuurstof 

Slide 46 - Tekstslide


Reactieschema van het verbrandingsproces:

Algemeen:  
Brandstof      +    zuurstof    -->     water    +    koolstofdioxide      +      energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                 
                                                                                                                 
Auto:
Benzine      +      zuurstof     -->     water    +    koolstofdioxide      +      energie
(brandstof)                                        (verbrandingsproducten)               (warmte + beweging)

Kaars:
Kaarsvet      +     zuurstof     -->     water     +   koolstofdioxide      +     energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                (warmte + licht)

Lichaam:
Glucose      +       zuurstof   -->      water + koolstofdioxide           +      energie
(brandstof)                                      (verbrandingsproducten)                (lichaamstemperatuur + beweging)
Alle processen in je cellen vragen energie

Slide 47 - Tekstslide

Brandstoffen in het lichaam 
 • In het lichaam kunnen koolhydraten, vetten en eiwitten gebruikt worden als brandstoffen. 

Slide 48 - Tekstslide

Energiebehoefte 
De hoeveelheid die een lichaam nodig heeft. Kan afhangen van een groot aantal factoren: 
 1. leeftijd
 2. lichaamsgrootte 
 3. inspanning
 4. geslacht

Slide 49 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen bs 3
 • Neem lesson up door 
 • Maken woordenlijst bs 3
 • Maken opdrachten van bs 3 in digitaal omgeving 

Slide 50 - Tekstslide