Economische groei en conjunctuur (bron Michael van den brant)

Begrip en analyse van welvaart en economische indicatoren
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Begrip en analyse van welvaart en economische indicatoren

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les kun je uitleggen wat welvaart inhoudt en hoe dit gemeten wordt. 
  • Aan het einde van de les kun je het verschil tussen nominaal en reëel bbp beschrijven. 
  • Aan het einde van de les kun je andere indicatoren van welvaart benoemen en hun belang uitleggen. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les kun je de conjunctuurcyclus beschrijven en het belang van economische groei op lange termijn begrijpen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over welvaart en economische indicatoren?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Definitie en meting van welvaart
Welvaart is de mate waarin behoeften bevredigd kunnen worden met de beschikbare middelen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het bruto binnenlands product (bbp) als indicator van welvaart
Het bbp is de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land gedurende één jaar.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschil tussen nominaal bbp en reëel bbp
Nominaal bbp houdt geen rekening met inflatie, terwijl reëel bbp dat wel doet.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Additionele welvaartsindicatoren
Andere indicatoren omvatten zaken als het aantal auto's, computers, internetverbindingen, werkgelegenheid en scholingsgraad.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inkomensverdeling en prijsverschillen als beperkingen van het bbp
Het bbp houdt geen rekening met inkomensverdeling of prijsverschillen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De conjunctuurcyclus en economische groei
De conjunctuurcyclus toont op- en neerwaartse bewegingen van de economie rond een trendlijn, wat belangrijke inzichten geeft voor economische groei op lange termijn.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippenlijst
Welvaart: De mate waarin behoeften bevredigd kunnen worden met de beschikbare middelen. 
Bruto binnenlands product (bbp): De totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land gedurende één jaar. 
Nominaal bbp: Het bbp uitgedrukt in lopende prijzen, zonder aanpassing voor inflatie of deflatie.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippenlijst
Reëel bbp: Het bbp uitgedrukt in vaste prijzen, met aanpassing voor inflatie of deflatie. 
Conjunctuurcyclus: De opeenvolging van op- en neerwaartse bewegingen in de economie rond een lange termijn trendlijn.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.