Hoofdstuk 6 de Kolommenbalans

boekhoudkundige cyclus
Het cirkeltje is bijna rond :-)
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfsadministratieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

boekhoudkundige cyclus
Het cirkeltje is bijna rond :-)

Slide 1 - Tekstslide

de proefbalans
De proefbalans komt tot stand door van alle grootboekrekeningen de tellingen van debet- en creditzijde in een overzicht te noteren. De debettelling en de credittelling van de totale proefbalans moeten aan elkaar gelijk zijn. Is dit niet het geval dan hebben we ergens een fout gemaakt, die we moeten zien te achterhalen.

We gaan nu van elke afzonderlijke grootboekrekening de bedragen vermeld aan de debetzijde en de bedragen vermeld aan de creditzijde, optellen. Vervolgens noteren we de codes en namen van de betreffende grootboekrekeningen onder elkaar in een staat, en noteren de debet- en de credittelling van elke grootboekrekening aan respectievelijk de debet- en de creditzijde van de proefbalans.

Slide 2 - Tekstslide

Bij de beginbalans, het journaal en de proefbalans zijn de totaaltellingen van de debet- en creditzijde gelijk!

Slide 3 - Tekstslide

De saldibalans
Saldo betekent verschil. Saldi is meervoud en betekent verschillen. Met het begrip saldibalans bedoelen we de verschillen tussen de debetzijde en de creditzijde van elke afzonderlijke grootboekrekening.

Met behulp van de gegevens van de proefbalans kunnen we de saldibalans samenstellen. We moeten de debetbedragen en de creditbedragen van elkaar aftrekken.

Slide 4 - Tekstslide

Uitleg gebouwen en crediteuren. Let op crediteuren klopt niet in het boek. Pagina 142
Bij de beginbalans, het journaal en de proefbalans zijn de totaaltellingen van de debet- en creditzijde gelijk! En dus ook de saldibalans.

Slide 5 - Tekstslide

Verder met de kolommenbalans
So far so good.......

Nu moeten we nog de winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening) en de eindbalans samenstellen.

Slide 6 - Tekstslide

de kolommenbalans

Slide 7 - Tekstslide

De winst- en verliesrekening
drie rekeningen gearceerd:
 • saldo w/v
 • 055 privé
 • 050 eigen vermogen
Het schema zouden we ook kunnen verklaren met behulp van het decimale rekeningstelsel. De balansrekeningen die we vinden in rubriek 0, 1, 2 en 7 schuiven via de saldibalans door naar de eindbalans. De winst-en-verliesrekeningen uit rubriek 4, 8 en 9 schuiven via de saldibalans door naar de winst-en-verliesrekening.

Slide 8 - Tekstslide

saldo w/v
opbrengst verkopen
inkoopwaarde verkopen -
brutowinst
kosten                                      -
nettowinst     debet op de W/V rekening + eigen vermogen
nettoverlies   credit op de W/V rekening - eigen vermogen

Slide 9 - Tekstslide

Privé
Staat niet op de balans en ook niet op de W/V rekening.

privéopname (debet op de saldibalans) - eigen vermogen
privéstorting (credit op de saldibalans) + eigen vermogen

Slide 10 - Tekstslide

Eigen vermogen
Het eigen vermogen verandert door winst = opbrengst minus kosten    (+ ev) of verlies (- ev).
en verandert door privéopnamen (- ev) of privéstortingen (+ ev)

Slide 11 - Tekstslide

scontrovorm
zie pagina 149

Slide 12 - Tekstslide

afsluiten grootboekrekeningen
rekeningen uit rubriek 0, 1, 2, 7 -> saldo naar de balans -> heropenen aan de debetkant bij bezit en heropenen aan de creditkant bij schuld

rekeningen uit rubriek 4, 8 en 9 -> saldo naar W/V rekening

Voorbeelden vanaf pagina 151
 • W/V rekeningen hoeven niet te worden heropend. Het resultaat wordt verrekend met het eigen vermogen.
 • twee uitzonderingen:
  - grootboekrekening 050 Eigen vermogen (geen financiële feiten op geboekt->HEV)
   en 055 Privé -> overhevelen naar het eigen vermogen.

Slide 13 - Tekstslide

de cirkel is rond
beginbalans --> eindbalans 

Slide 14 - Tekstslide

huiswerk
14 en 15
kennisvragen
5 t/m 13 extra oefening.

op It's learning nog een exceldocument met uitleg.

Slide 15 - Tekstslide

boekhoudkundige cyclus
Het cirkeltje is bijna rond :-)

Slide 16 - Tekstslide

Verder met de kolommenbalans
So far so good.......

Nu moeten we nog de winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening) en de eindbalans samenstellen.

Slide 17 - Tekstslide

de kolommenbalans

Slide 18 - Tekstslide

saldo w/v
opbrengst verkopen
inkoopwaarde verkopen -
brutowinst
kosten                                      -
nettowinst     debet op de W/V rekening + eigen vermogen
nettoverlies   credit op de W/V rekening - eigen vermogen

Slide 19 - Tekstslide

Privé
Staat niet op de balans en ook niet op de W/V rekening.

privéopname (debet op de saldibalans) - eigen vermogen
privéstorting (credit op de saldibalans) + eigen vermogen

Slide 20 - Tekstslide

Eigen vermogen
Het eigen vermogen verandert door winst = opbrengst minus kosten    (+ ev) of verlies (- ev).
en verandert door privéopnamen (- ev) of privéstortingen (+ ev)

Slide 21 - Tekstslide

De winst- en verliesrekening
drie rekeningen gearceerd:
 • saldo w/v
 • 055 privé
 • 050 eigen vermogen
Het schema zouden we ook kunnen verklaren met behulp van het decimale rekeningstelsel. De balansrekeningen die we vinden in rubriek 0, 1, 2 en 7 schuiven via de saldibalans door naar de eindbalans. De winst-en-verliesrekeningen uit rubriek 4, 8 en 9 schuiven via de saldibalans door naar de winst-en-verliesrekening.

Slide 22 - Tekstslide