Statistiek - H4- 3M -2021

Hoofdstuk 4 - Statistiek
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 300 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4 - Statistiek

Slide 1 - Tekstslide

Statistiek
 =
Informatieverwerking!

Slide 2 - Tekstslide

Belangrijke woorden uit 4.1
Belangrijke begrippen uit 4.1:

 • Centraal bureau voor statistiek (CBS)
 • telling -> je telt alle gegevens bij elkaar
 • steekproef -> je onderzoekt een deel van de groep
 • representatief -> iedereen is vertegenwoordigd
 • representatieve steekproef -> alle groepen moeten     terug te vinden zijn in de steekproef
 • conclusies -> uitspraken die je doet over wat je onderzocht hebt
4.1 - Informatie

Slide 3 - Tekstslide

Hoofdstuk 4 Statistiek

Slide 4 - Tekstslide

4.2 gemiddelde
Belangrijke begrippen uit 4.2:

gemiddelde 
gewogen gemiddelde 
gemiddelde uit frequentietabel 
gemiddelde uit een frequentietabel met klassen 
4.2 - Gemiddelde

Slide 5 - Tekstslide
11 lln hadden een 6 gehaald.

berekening  gewogen gemiddelde cijfer van alle leerlingen
(= in getallen)
(= in procenten)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Voorbeeld 
Frequentietabel met klassen
Als je getallen in groepjes zet om de tabel niet te lang te maken, noem je die groepjes - klassen
Elke klasse heeft een klassenmidden 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

4.3 Modus en mediaan
Een belangrijke groep gegevens in de statistiek zijn de centrummaten.
Zij zeggen iets over de gegevens van een onderzoek.

In deze paragraaf gaan we kijken naar:

                de MODUS en de MEDIAAN

Slide 11 - Tekstslide

Uitleg modus

Slide 12 - Tekstslide

Modus

Slide 13 - Tekstslide

Mediaan

Slide 14 - Tekstslide

Mediaan

Slide 15 - Tekstslide

Mediaan 
Stappenplan Mediaan:
-zet de getallen van klein naar groot (streep weg wat je al hebt gebruikt)
- tel het aantal getallen 
-mediaan = middelste getal (of het gemiddelde van de middelste 2)


Slide 16 - Tekstslide

Mediaan
1  3  5  6  9 

Mediaan: middelste getal = .....?

1  3  5  6  8  9 

Mediaan: middelste 2 getallen optellen en delen door 2 = ....?

Slide 17 - Tekstslide

- Frequentie: hoe vaak komt een getal voor

- Stappenplan volgen

- Uitschrijven van de reeks

Slide 18 - Tekstslide

0

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Maak de volgende vragen om te kijken of je het hebt begrepen.

Slide 21 - Tekstslide

Wat is de modus?
A
het getal dat het minste voorkomt
B
het middelste getal
C
het getal dat het meeste voorkomt
D
het laatste getal

Slide 22 - Quizvraag

Wanneer heb je geen modus?
A
Als er teveel getallen zijn
B
Als twee getallen evenveel voorkomen
C
Als er geen middelste getal is

Slide 23 - Quizvraag

Wat is de mediaan?
A
het laagste getal
B
het getal dat het meeste voorkomt
C
een oneven getal
D
het middelste waarnemingsgetal

Slide 24 - Quizvraag

Wat is een voorwaarde om de mediaan te vinden?
A
er mogen niet teveel getallen zijn.
B
alle getallen moeten van laag naar hoog op volgorde staan
C
alle getallen moeten van hoog naar laag op volgorde staan

Slide 25 - Quizvraag

Hoe bereken je het middelste getal?
A
dat kan niet
B
dat is voor oneven en even verschillend

Slide 26 - Quizvraag

Wat is de modus?
A
het getal dat het minste voorkomt
B
het middelste getal
C
het getal dat het meeste voorkomt
D
het laatste getal

Slide 27 - Quizvraag

Wanneer heb je geen modus?
A
Als er teveel getallen zijn
B
Als twee getallen evenveel voorkomen
C
Als er geen middelste getal is

Slide 28 - Quizvraag

Wat is de mediaan?
A
het laagste getal
B
het getal dat het meeste voorkomt
C
een oneven getal
D
het middelste waarnemingsgetal

Slide 29 - Quizvraag

Wat is een voorwaarde om de mediaan te vinden?
A
er mogen niet teveel getallen zijn.
B
alle getallen moeten van laag naar hoog op volgorde staan
C
alle getallen moeten van hoog naar laag op volgorde staan

Slide 30 - Quizvraag

Hoe bereken je het middelste getal?
A
dat kan niet
B
dat is voor oneven en even verschillend

Slide 31 - Quizvraag

4.4 - Diagrammen tekenen en boxplot

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

boxplot tekenen

 1. zet alle getallen op volgorde van laag naar hoog
 2.  wat is het laagste getal en wat de hoogste (minimum en maximum)?
 3. teken een as (laagste en hoogste, wat is handig)-> denk aan de TITEL
 4. bereken de mediaan (Q2)
 5. bereken de mediaan van de 1e helft en van de 3e helft (Q1 en Q3)
 6. teken het blokje (snoepje)
 7. zorg dat je de getallen van hierboven in de getallenlijn schrijft!
 Zelf een boxplot tekenen
 1. zet alle getallen op volgorde van laag naar hoog
 2.  wat is het laagste getal en wat de hoogste (minimum en maximum)?
 3. teken een as (laagste en hoogste, wat is handig)-> denk aan de TITEL
 4. bereken de mediaan (Q2)
 5. bereken de mediaan van de 1e helft (Q1) en van de 3e helft  (Q3)
 6. teken het blokje (snoepje)

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video

Waar let je op bij het LEZEN van een diagram!


 1. bekijk het hele diagram
 2. wat staat er bij de assen? Welke getallen?
 3. kijk naar de legenda en titel
 4. hoe zit het diagram zit in elkaar
 5. conclusie!

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Waar let je op bij het TEKENEN van een diagram?
* geef je diagram een titel
* kijk wat je bij de assen zet
* kies een goede indeling
* teken netjes en nauwkeurig

Slide 40 - Tekstslide

4.5 - Samengestelde diagrammen 

Slide 41 - Tekstslide


Wat betekent samengesteld?

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Video

waar let je op!

 1. Bekijk het hele  diagram
 2. Wat staat er bij de assen? Welke getallen?
 3. Kijk naar de legenda en titel
 4. Hoe zit het diagram zit in elkaar conclusie!

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Tekstslide