H2: bespreken 1 en 2 van Ze was 16, uitbreiding genres, uitleg soorten argumenten

Lesdoelen


- Je leert een aantal nieuwe genres (= verhaalsoorten) kennen.
- Je leert om aan de hand van emotieve, realistische en morele argumenten je mening te geven over fictiefragmenten.


1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Lesdoelen


- Je leert een aantal nieuwe genres (= verhaalsoorten) kennen.
- Je leert om aan de hand van emotieve, realistische en morele argumenten je mening te geven over fictiefragmenten.


Slide 1 - Tekstslide

Uitbreiding genres

Slide 2 - Tekstslide

Uitbreiding genres (verhaalsoorten)
Proza (= alle geschreven verhalen) kun je verdelen in verschillende genres. Soms kun je een verhaal bij meerdere genres plaatsen.

Op de volgende dia's zie je een aantal nieuwe genres voorbij komen.


Slide 3 - Tekstslide

Thriller
Een spannend verhaal waarin de hoofdpersoon in een levensbedreigende situatie terechtkomt. 


Slide 4 - Tekstslide

Fantasy
Een verhaal met fantasiewezens in een fantasiewereld.

Slide 5 - Tekstslide

Dystopische roman
Een verhaal over een wereld die door rampen of dictatuur bijna niet meer leefbaar is.
- toekomst
- dystopie vs. utopie

Slide 6 - Tekstslide

Ontwikkelingsroman
Een verhaal over het volwassen worden van een (jonge) hoofdpersoon.
- coming on age

Slide 7 - Tekstslide

Psychologische roman
Een verhaal waarin de nadruk ligt op de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon (meer dan op de gebeurtenissen).

Slide 8 - Tekstslide

Reisverhaal
Een verhaal waarin een verslag wordt gegeven van een reis.
- vaak non-fictie

Slide 9 - Tekstslide

Uitbreiding leeservaring
Je hebt al diverse malen je leeservaring moeten omschrijven (= mening over een boek of verhaal). We gaan wat dieper hierop in, door te kijken wat voor soorten argumenten er zijn:
1 Emotieve argumenten
2 Realistische argumenten
3 Morele argumenten

Slide 10 - Tekstslide

1 Emotieve argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven wat een verhaal met je doet (emotie).

maakt me vrolijk - spannend - vol vaart - ontroerend - beklemmend

Slide 11 - Tekstslide

2 Realistische argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven in hoeverre jij een verhaal realistisch vindt .

geloofwaardig - herkenbaar - bedacht - origineel 

Slide 12 - Tekstslide

3 Morele argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die iets zeggen over de keuzes die de personages maken of over de boodschap die de schrijver wil uitdragen.

keur ik af - belangrijk - rechtvaardig - lomp

Slide 13 - Tekstslide