Strips Frysk

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
FryskMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Dizze les
- Strips besjen yn it boekje
- humor yn in strip 
- Hoe sjocht in stripfiguer der út?

Slide 2 - Tekstslide

Wat is in strip?

Slide 3 - Open vraag

timer
2:00
Neam strips dysto kinst

Slide 4 - Woordweb

Wêrom maakt in striptekenaar in strip?
A
Om te fermeitsjen
B
Om dy wat te learen
C
Om dy wat dwaan te litten
D
Om dyn miening te feroarjen

Slide 5 - Quizvraag

Is it ferhaal yn een strip wier gebeurd?
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quizvraag

Strip
In ferhaal yn plaatsjes. 
It kinne trije of mear plaatsjes wêze.
Faak grappich en net echt bard.

Slide 7 - Tekstslide

Mei in stripferhaal kinst in koart ferhaal sjen litte.        

Slide 8 - Tekstslide

0

Slide 9 - Video

Humor
Wat seit de iene hin tsjin de oare?
Betink wat grappichs

Slide 10 - Tekstslide

Skriuw hjir dyn grappige sinnen op! (mag in het Nederlands)
timer
3:00

Slide 11 - Open vraag

Dit wie de tekst by de hinnen

Slide 12 - Tekstslide

Dit is een woordgrapje. Kun je dit vertalen?

Slide 13 - Open vraag

Waarom werkt de grap niet in het Fries?

Slide 14 - Open vraag

Stripfiguren
Een stripfiguur is een personage dat een rol heeft in een strip.
Er zijn veel stripfiguren, denk maar aan Donald Duck, Noortje, Garfield en Suske en Wiske.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Stripfiguur
Om straks een eigen strip te kunnen tekenen heb je een eigen stripfiguur nodig. In deze opdracht ga je je eigen stripfiguur bedenken.
Beantwoord na het maken van je figuur de volgende vragen:
Betink in namme foar dyn figuer
Hoe âld is hy?
Wêr wennet hy/sy? 
Wa binne syn freonen/fijannen?
Wat aventoer belibbet er?
timer
1:00

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht:
  1. Meitsje in stripferhaal fan 4 plaatsjes of mear (dit meie ek -eigen-foto's wêze of sels tekene, digitaal tekene mei ek)
Betink in Fryske titel
2. Moatst yn alle gefallen 4 sinnen brûke (mear mei ek)
3. Ynleverje: foto fan dyn strip yn de ELO (inleveropdracht)

Tip: gebruik Frysker.nl

Slide 18 - Tekstslide

Sifer: punten dield troch 2
  • op tiid ynleverje: meitsje in foto en leverje dy yn yn de mail foar = 3 punten
  • 4 plaatsjes = 2 punten, 5 of 6 plaatsjes = 3 punten
  • moaie plaatsjes (kreatyf) = 1 - 5 punten
  • grappich = 1 - 4 punten
  • teksten = 1 - 5 punten (geef Frysk en goed betocht)
  • maksimaal 20 punten

Slide 19 - Tekstslide