H3.2 en 3.3 Krachten samenstellen en ontbinden

Hoofdstuk 3 Paragraaf 2

Krachten samenstellen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3 Paragraaf 2

Krachten samenstellen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Welke krachten spelen er tijdens het touwtje trekken?
Fres = F2 - F1

Slide 3 - Tekstslide

Parallellogrammethode
  • Teken een lijn parallel aan iedere kracht op de punt van de ander kracht.
  • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar het punt waar de twee lijnen elkaar snijden. 

Slide 4 - Tekstslide

Hoe groot is Fres dan???
Is de hoek tussen F1 en F2 90 graden --> Pythagoras
Gebruik de krachtenschaal.
Bijv. 1 cm ≙ 15 N

Slide 5 - Tekstslide

F1 = 9 N, F2 = 12 N
Hoe groot is Fres?
A
225 N
B
C
4,58 N
D
15 N

Slide 6 - Quizvraag

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

§4.4 Schuine krachten

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Het hellend vlak

Slide 12 - Tekstslide

1. Assenstelsel maken 

Slide 13 - Tekstslide

2. Kracht ontbinden met omgekeerde parallogrammetode

Slide 14 - Tekstslide

3. Ontbonden krachten bepalen (met krachtenschaal)

Slide 15 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
3.. De ontbonden krachten bepalen (met schaal)

Slide 16 - Tekstslide

Welk assenstelsel gebruiken we bij een helling?
A
Eentje horizontaal en eentje verticaal
B
Eentje horizontaal en eentje langs de helling
C
Eentje verticaal en eentje loodrecht op de helling
D
Eentje langs de helling en eentje loodrecht op de helling

Slide 17 - Quizvraag

Je trekt schuin aan een slee met een kracht van 300 N. Wat kun je zeggen over de kracht in de horizontale richting?
A
Deze is gelijk aan 300 N
B
Deze is kleiner dan 300 N
C
Deze is groter dan 300 N
D
Daar kun je niks over zeggen

Slide 18 - Quizvraag

Een trekschuit wordt vanuit stilstand door twee paarden vooruit getrokken. F1 = 500 N, F2 = 650 N. De krachten maken ten opzichte van elkaar een hoek van 90 graden. De totale wrijvingskracht is 750 N, deze werkt recht naar achter. De massa van de schuit is 3600 kg.
Bereken de versnelling van de trekschuit.

Slide 19 - Open vraag

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 20 - Tekstslide