H3.2 en 3.3 Krachten samenstellen en ontbinden

Hoofdstuk 3 Paragraaf 2

Krachten samenstellen
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3 Paragraaf 2

Krachten samenstellen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 1. Je kan de resulterende kracht bepalen bij twee (of meer) krachten op dezelfde werklijn
 2. Je kan de resulterende kracht construeren met de parallellogrammethode bij twee (of meer) krachten met verschillende werklijnen

Slide 3 - Tekstslide

Begrippen
 • Resulterende kracht
 • Samenstellen van krachten
 • Parallellogrammethode 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Robert trekt met 650 N
Max trekt met 640N
Fres=FRobert+FMax=650+640=1290N

Slide 6 - Tekstslide

Welke krachten spelen er tijdens het touwtje trekken?
Fres = F2 - F1

Slide 7 - Tekstslide

Parallellogrammethode
 • Teken een lijn parallel aan iedere kracht op de punt van de ander kracht.
 • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar het punt waar de twee lijnen elkaar snijden. 

Slide 8 - Tekstslide

Hoe groot is Fres dan???
Is de hoek tussen F1 en F2 90 graden --> Pythagoras
Gebruik de krachtenschaal.
Bijv. 1 cm ≙ 15 N
(F1)2(F2)2=(Fres)2

Slide 9 - Tekstslide

F1 = 9 N, F2 = 12 N
Hoe groot is Fres?
A
225 N
B
1.5 N
C
4,58 N
D
15 N

Slide 10 - Quizvraag

Kop-staartmethode
 • Verplaats de 'staart' van F2 op de 'kop' van F1.
 • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar de kop van de verplaatste kracht. 

Slide 11 - Tekstslide

Welke hoek maakt de kracht?
Tip:
SOSCASTOA

Slide 12 - Tekstslide

Maak opgave 8 t/m 13
Maak 15 t/m 19
Klaar? Maak opdr. 14

Slide 13 - Tekstslide

Hoofdstuk 3 paragraaf 3
Krachten ontbinden

Slide 14 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kan in situaties met evenwicht van drie krachten bij twee gegeven krachten de derde kracht construeren
 • Je kan in situaties met evenwicht van drie krachten bij één gegeven kracht de andere twee krachten construeren als de werklijnen van deze twee krachten bekend zijn

Slide 15 - Tekstslide

Welke hoek maakt de kracht?
sin(α) = F/ Fres

cos(α) = F2 / Fres

tan(α) = F1 / F2

Slide 16 - Tekstslide

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

sin(α) = F/ F

cos(α) = Fx / Fres

tan(α) = Fy / Fx
F2=(Fx)2+(Fy)2
Kracht ontbinden in loodrechte componenten

Slide 22 - Tekstslide

Het hellend vlak

Slide 23 - Tekstslide

2. Kracht ontbinden met omgekeerde parallogrammetode

Slide 24 - Tekstslide

3. Ontbonden krachten bepalen (met schaal) of bereken met sin, cos of tan. 

Slide 25 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
3.. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

NB: SOS, CAS, TOA

Slide 26 - Tekstslide

Welk assenstelsel gebruiken we bij een helling?
A
Eentje horizontaal en eentje verticaal
B
Eentje horizontaal en eentje langs de helling
C
Eentje verticaal en eentje loodrecht op de helling
D
Eentje langs de helling en eentje loodrecht op de helling

Slide 27 - Quizvraag

Je trekt schuin aan een slee met een kracht van 300 N. Wat kun je zeggen over de kracht in de horizontale richting?
A
Deze is ook 300 N
B
Deze is kleiner dan 300 N
C
Deze is groter dan 300 N
D
Daar kun je niks over zeggen

Slide 28 - Quizvraag

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 29 - Tekstslide

Een trekschuit wordt door twee paarden vooruit getrokken. F1 = 500 N, F2 = 650 N. De krachten maken een hoek van 90 graden. 
De totale wrijvingskracht is 750 N, deze werkt recht naar achter. De massa van de schuit is 3600 kg. 

Bereken de versnelling van de schuit.

Slide 30 - Tekstslide

1. Assenstelsel maken 

Slide 31 - Tekstslide