H3.2 en 3.3 Krachten samenstellen en ontbinden

Hoofdstuk 2 Paragraaf 2 en 3

Krachten samenstellen en ontbinden
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2 Paragraaf 2 en 3

Krachten samenstellen en ontbinden

Slide 1 - Tekstslide

Wie durft??????

Slide 2 - Tekstslide

Welke krachten spelen er tijdens het touwtje trekken?
Fres = F2 - F1

Slide 3 - Tekstslide

Kop-staartmethode
  • Verplaats de 'staart' van F2 op de 'kop' van F1.
  • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar de kop van de verplaatste kracht. 

Slide 4 - Tekstslide

Parallellogrammethode
  • Teken een lijn parallel aan iedere kracht op de punt van de ander kracht.
  • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar het punt waar de twee lijnen elkaar snijden. 

Slide 5 - Tekstslide

Hoe groot is Fres dan???
Is de hoek tussen F1 en F2 90 graden --> Pythagoras
Gebruik de krachtenschaal.
Bijv. 1 cm ≙ 15 N

Slide 6 - Tekstslide

F1 = 9 N, F2 = 12 N
Hoe groot is Fres?
A
225 N
B
C
4,58 N
D
15 N

Slide 7 - Quizvraag

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 8 - Tekstslide

Krachten ontbinden langs horizontale en verticale as
Voorbeeld slee

Slide 9 - Tekstslide

Wat gebeurt er met de normaalkracht als de slee wordt voortgetrokken?
A
Deze blijft gelijk
B
Deze wordt groter
C
Deze wordt kleiner
D
Te weinig informatie

Slide 10 - Quizvraag

Krachten ontbinden langs horizontale en verticale as
Voorbeeld slee

Slide 11 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Krachten tekenen (evt. op schaal)
3. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
4. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

NB: SOS, CAS, TOA

Slide 12 - Tekstslide

Krachten ontbinden langs horizontale en verticale as
Voorbeeld slee

Slide 13 - Tekstslide

Je trekt met 200 N aan het touw. De wrijvingskracht is ook 200 N. Wat voor een soort beweging wordt het?
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging
D
Geen idee!

Slide 14 - Quizvraag

Krachten ontbinden langs helling

Slide 15 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Krachten tekenen (evt. op schaal)
3. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
4. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

NB: SOS, CAS, TOA

Slide 16 - Tekstslide

Krachten ontbinden langs helling

Slide 17 - Tekstslide

Drie krachten (F1, F2, F3)
worden bij elkaar opgeteld.
Welke vierde kracht is er nodig
zodat Fres = 0?
A
Zwart: A
B
Blauw: B
C
Groen: C
D
Geel: D

Slide 18 - Quizvraag

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Krachten tekenen (evt. op schaal)
3. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
4. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

NB: SOS, CAS, TOA

Slide 19 - Tekstslide

Welk assenstelsel gebruiken we bij een helling?
A
Eentje horizontaal en eentje verticaal
B
Eentje horizontaal en eentje langs de helling
C
Eentje verticaal en eentje loodrecht op de helling
D
Eentje langs de helling en eentje loodrecht op de helling

Slide 20 - Quizvraag

Je trekt schuin aan een slee met een kracht van 300 N. Wat kun je zeggen over de kracht in de horizontale richting?
A
Deze is ook 300 N
B
Deze is kleiner dan 300 N
C
Deze is groter dan 300 N
D
Daar kun je niks over zeggen

Slide 21 - Quizvraag

Krachten ontbinden langs touwen (op schaal)

Slide 22 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Krachten tekenen (evt. op schaal)
3. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
4. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

NB: SOS, CAS, TOA

Slide 23 - Tekstslide

Krachten ontbinden langs touwen (op schaal)

Slide 24 - Tekstslide

Wat kun je zeggen over de totale spankracht.

Is het verstandig om daarvoor de krachten bij elkaar op te tellen?
A
Ja, dit is gewoon een optelsom
B
Nee, ze mogen helemaal niet worden opgeteld
C
Ja, maar dan kom je weer uit op de normaalkracht
D
Geen idee

Slide 25 - Quizvraag

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 26 - Tekstslide

To do
Lees par. 2 en 3
Maak opg. 9, 10
Maak opg. 17b, 19a

Slide 27 - Tekstslide