Dichtheid

Massa en Volume
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Massa en Volume

Slide 1 - Tekstslide

h = 2 cm
b = 1 cm
l = 5 cm
Volume = ?
A
8cm3
B
100cm3
C
20cm3
D
10cm3

Slide 2 - Quizvraag

Voor volume worden verschillende eenheden gebruikt. 1 mL is gelijk aan:
A
1 mm3
B
1 cm3
C
1 dm3
D
1 m3

Slide 3 - Quizvraag

Eenheid van massa is?
A
Kilogram
B
gram
C
Liters
D
Millilitters

Slide 4 - Quizvraag

Wat is massa?
A
De hoeveelheid stof
B
Gewicht
C
Wat de weegschaal aangeeft
D
Volume

Slide 5 - Quizvraag

Massa 
De massa is een maat voor de hoeveelheid van een stof. We kunnen de massa meten met een weegschaal. 

De eenheid voor massa is kilogram (kg) of gram (g).... 
De grootheid is dan de massa.
Het symbool van massa is  ' m '. 

Slide 6 - Tekstslide

De massa meet je met een weegschaal
Digitale weegschaal                                          Analoge weegschaal

Slide 7 - Tekstslide

Massa
Massa = Een maat voor de hoeveelheid stof
massa kan je meten met een weegschaal
! let op: massa is niet hetzelfde als gewicht !
Grootheid
Grootheid
(symbool)
Eenheid
Eenheid
(symbool)
massa
m
gram
g

Slide 8 - Tekstslide

Massa en volume
Massa:
Hoeveelheid stof in gram of kilogram.

Met een weegschaal kun je de massa van een voorwerp of van een hoeveelheid stof bepalen. 

Volume:
Hoeveel ruimte een vloeistof of een voorwerp inneemt.

Slide 9 - Tekstslide

Volume berekenen van een rechthoekig voorwerp

Slide 10 - Tekstslide

Onregelmatige vaste vorm

Slide 11 - Tekstslide

h = 1 dm
b = 15 cm
l = 1 m
Volume = ?
A
15cm3
B
150cm3
C
1500cm3
D
15000cm3

Slide 12 - Quizvraag

1000 mL = ...
A
0,001m3
B
1 L
C
1000cm3
D
1dm3

Slide 13 - Quizvraag

ONDERDOMPELEN:
beginstand = 15 mL
eindstand = 24 mL
Volume = ?
A
24cm3
B
15cm3
C
9cm3
D
39cm3

Slide 14 - Quizvraag

Dichtheid

Slide 15 - Tekstslide

Dichtheid is massa in gram van 1 cm3
Grootheid is dichtheid
Eenheid is g/cm3

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Fomule Dichtheid
    


ρ (rho, spreek uit: ‘roo’) -> De dichtheid in g/cm3.

    m de massa in gram (g)
    V het volume in kubieke centimeter (cm3)

Slide 18 - Tekstslide

Driehoek-Truc

Slide 19 - Tekstslide

Rekenen met Dichtheid
dichtheid = massa / volume
 

massa = dichtheid x volume

volume = massa / dichtheid


Slide 20 - Tekstslide

Eenheden dichtheid
Als massa in g
Volume in cm³ 
Dan dichtheid in g/cm³


ρ=Vm

Slide 21 - Tekstslide

Bereken stappen
1. Gegevens: Wat heb ik al?
2. Gevraagd: Wat ga ik uitrekenen?
3. Formule: Welke formule ga ik gebruiken om dit uit te rekenen?
                         Moet ik hem ook nog ombouwen?
4. Uitrekenen: Pak je rekenmachine en reken het uit. 
5. Antwoord + eenheid: Schrijf het antwoord met goede eenheid erbij. 

Slide 22 - Tekstslide

Bereken de dichtheid in g/cm³ van een blokje van 10 cm³ met een massa van 5 gram
timer
3:00

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Tekstslide

Schrijf de formule van de dichtheid om naar:
m =...... 
V = ......

Reken om:   1g/cm3 = .....kg/m3

Slide 25 - TekstslideEen maatcilinder is met 10mL water gevuld.
Er wordt voorzichtig een ring in het water gedaan.
De maatcilinder is dan tot 10,3 ml gevuld.

a) Wat is het volume van de ring?

b) De massa van de ring is 5,8g, wat is de dichtheid van de ring?

c) Gebruik het Binas. Is de ring wel of niet van goud? Waarom? 

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Bereken het volume van 2 kg zilver.

Slide 28 - Tekstslide

Geg:
m = 2000 g
ρ = 10,5 g/cm3

Gevr: V

V = m/ ρ
V = 2000/10,5
V = 190,5 cm3

Slide 29 - Tekstslide

Bereken de massa van een stuk koper met een volume van 25cm3. 

Slide 30 - Tekstslide

Geg:
V = 25 cm3
ρ = 8,96 g/cm3

Gevr: m
 
m = V x ρ
m = 25 x 8,96
m = 224 g

Slide 31 - Tekstslide

Drijven/zinken/zweven
Dichtheid van water is 1 g/cm3

Dichtheid van blokje > 1 g/cm3 --> Zinken
Dichtheid van blokje < 1 g/cm3 --> Drijven
Dichtheid van blokje = 1 g/cm3 --> Zweven

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Afsluiting
Dichtheid is een stofeigenschap
Hoe zwaar 1 kubieke centimeter (cm3) van een bepaalde stof is.
 


Drijven, zinken, zweven

Slide 34 - Tekstslide

Aan de slag
Maken van 7.1 
8 t/m 12

Slide 35 - Tekstslide