NOVA 2.4 Dichtheid

H2.4 DICHTHEID
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H2.4 DICHTHEID

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Je kunt uitleggen waardoor sommige dingen op water blijven drijven, andere dingen er in zinken of blijven zweven.
 • Je kunt de dichtheid van stoffen en voorwerpen berekenen.
 • Je kunt ook de massa of het volume berekenen als de dichtheid bekend is.


Slide 2 - Tekstslide

MASSA
 • massa zegt iets over hoe zwaar iets is
 • de eenheid van massa is kilogram of gram
 • massa meet je met een weegschaal

Slide 3 - Tekstslide

De eenheid van
massa kan zijn...
A
liter
B
centimeter
C
gram
D
kilogram

Slide 4 - Quizvraag

Massa bepaal je met een ...
A
liniaal
B
geodriehoek
C
weegschaal
D
maatcilinder

Slide 5 - Quizvraag

Welk symbool hoort
bij massa ?
A
M
B
V
C
m
D
G

Slide 6 - Quizvraag

VOLUME
 • geeft aan hoeveel ruimte een voorwerp inneemt 
 • volume is NIET hetzelfde als inhoud  
 • de eenheid van volume is liter of kubieke meter
 • volume kun je berekenen:  lengte x breedte x hoogte
 • of bepalen met de onderdompelmethode

Slide 7 - Tekstslide

Het symbool van
volume is ...
A
V
B
L
C
v
D
cm3

Slide 8 - Quizvraag

Welke eenheid
hoort bij volume?
A
kilo
B
liter
C
gram
D
seconde

Slide 9 - Quizvraag

Wat is geen ander
woord voor volume?
A
oppervlakte
B
maat
C
inhoud
D
grootte

Slide 10 - Quizvraag

1000 mL = ...
A
0,001m3
B
1 L
C
1000cm3
D
1dm3

Slide 11 - Quizvraag

De formule voor volume van
een balk is ...
A
lbh
B
vm
C
pv
D
l+b+h

Slide 12 - Quizvraag

h = 2 cm
b = 1 cm
l = 5 cm
Volume = ?
A
8cm3
B
100cm3
C
20cm3
D
10cm3

Slide 13 - Quizvraag

h = 1 dm
b = 15 cm
l = 1 m
Volume = ?
A
15cm3
B
150cm3
C
1500cm3
D
15000cm3

Slide 14 - Quizvraag

ONDERDOMPELEN:
beginstand = 15 mL
eindstand = 24 mL
Volume = ?
A
24cm3
B
15cm3
C
9cm3
D
39cm3

Slide 15 - Quizvraag

DICHTHEID

Slide 16 - Tekstslide

Dichtheid
Stofeigenschap!

Dichtheid = massa/Volumeρ=Vm

Slide 17 - Tekstslide

Eenheden dichtheid
Massa in g en Volume in cm3 
Dan dichtheid in g/cm3

Massa in kg en Volume in m3
Dan dichtheid in kg/m3
ρ=Vm

Slide 18 - Tekstslide

Dichtheid

Slide 19 - Tekstslide

Uitrekenen van dichtheid
dichtheid=volumemassa

Slide 20 - Tekstslide

0

Slide 21 - Video

Lichte en zware stoffen
1 cm3 van elke stof

massa blokje 1 > massa blokje 2
Blokje 1 is zwaarder dan blokje 2 
Of blokje 2 is lichter dan blokje 1

Slide 22 - Tekstslide

Drijven/zinken/zweven
Dichtheid van water is 1 g/cm3

Dichtheid van blokje > 1 g/cm3 --> Zinken
Dichtheid van blokje < 1 g/cm3 --> Drijven
Dichtheid van blokje = 1 g/cm3 --> Zweven

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Als je massa deelt door volume dan bereken je...
A
de massa
B
het volume
C
de dichtheid
D
de lengte

Slide 25 - Quizvraag

De eenheid van dichtheid is ...
A
cm3g
B
3cm3
C
cm2g
D
gcm2

Slide 26 - Quizvraag

=
dichtheid
formules!
timer
0:45
volume
massa
/
*

Slide 27 - Sleepvraag

De massa = 10 g.
Het volume = 5
Wat is de dichtheid?
cm3
A
105=0,5cm3g
B
510=2cm3g
C
510=50cm3g
D
10+5=15cm3g

Slide 28 - Quizvraag

welke vloeistof heeft de ...
laagste dichtheid
hoogste dichtheid

Slide 29 - Sleepvraag

Practicum

Zware en lichte stoffen
Dichtheid
Eenheden dichtheid
Drijven/zinken/zweven

Slide 30 - Tekstslide

Zelf aan de slag 
Wat: begin maken aan het huiswerk (opdr. 1 t/m 7) 
                                                 bladzijde 38 t/m 39.
Tijd: 10 minuten 

Rood: zelfstandig aan het werk (geen vragen stellen)
Oranje: zelfstandig aan het werk (vragen stellen aan de docent)
Groen: samenwerken met klasgenoten en vragen 
               stellen aan de docent mag

Slide 31 - Tekstslide

Bereken de dichtheid in g/
van een blokje van 10 cm3 met een massa van 5 gram
timer
1:00
cm3

Slide 32 - Open vraag

Antwoord
Dichtheid = massa/volume
massa = 5 gram
volume = 10 cm3

Dichtheid = 5/10 = 0,5 g/cm3

Slide 33 - Tekstslide

Bereken de dichtheid in g/
van een blokje van 7,6x5,4x3,8 cm met een massa van 5 gram
timer
0:45
cm3

Slide 34 - Open vraag

Antwoord
Volume = 7,6 x 5,4 x 3,8 = 155,95 cm3
Dichtheid is massa/volume
Massa = 5 gram
Dus dichtheid = 5/155,95 = 0,032 g/cm3

Slide 35 - Tekstslide

Bereken de massa van een blok met een volume van 0,5 en een dichtheid van 2,7 kg/
timer
1:00
m3
m3

Slide 36 - Open vraag

Antwoord
Dichtheid = massa/volume
massa = dichtheid x volume
Dichtheid = 2,7 kg/m3
Volume = 0,5 m3

massa = 2,7 x 0,5 = 1,4 kg

Slide 37 - Tekstslide