Herhaling theorie

Opvoeden doe je samen
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ThemaopdrachtMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Opvoeden doe je samen

Slide 1 - Tekstslide

Inleiding
Samen met je collega’s en de ouders voedt je kinderen op. Vanuit de organisatie waar je werkt wordt gewerkt vanuit een pedagogische visie, je wordt geacht van daaruit te handelen en op te voeden. Hoe kom je tot een gezamenlijke visie? 

Slide 2 - Tekstslide

Waarde les van dit thema
Het toepassen van de theorie van dit thema sluit aan bij de werkprocessen:  
• B1-K1-W5 werkt samen
• B1-K1-W7 evalueert eigen werkzaamheden
• P2- K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
• P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
• P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je nog? Quiz

Slide 4 - Tekstslide

De leidster laat de kinderen zo veel mogelijk vrij bewegen, spelen, onderzoeken en ontdekken op eigen initiatief. Maar dat betekent niet dat ze geen aandacht aan de kinderen besteedt. Ze verzorgt ze en verwoordt wat ze doen en vertelt wat ze zelf gaat doen. Zo geeft ze elk kind de tijd die het nodig heeft om zichzelf, zijn omgeving en de anderen te leren kennen.
A
Freinet
B
Reggio
C
Pikler
D
Montessori

Slide 5 - Quizvraag

Pedagogische visie is het samenhangend geheel van opvattingen over opvoeding van kinderen. Het is het fundament van het kindercentrum
Een pedagogische visie wordt uitgewerkt in doelen en resultaten die men wil behalen.

A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quizvraag

Waar staan alle opvoedstijlen?
A
Autoritair, Democratisch, Verwaarlozend
B
Toegeeflijk, Democratisch, Verwaarlozend
C
Autoritair, Toegeeflijk, Democratisch,
D
Autoritair, Toegeeflijk, Democratisch, Verwaarlozend

Slide 7 - Quizvraag

Rudolf Steiner was de grondlegger van de antroposofie.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quizvraag

De wet kinderopvang noemt 4 opvoedingsdoelen:
1. bieden van een veilige basis
2. bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties
3. stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties
4. Overdracht vn normen en waarden
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Van wie is deze visie?
De nadruk wordt gelegd op een gelijkwaardige relatie tussen de opvoeder en het kind. ’Een kind is nooit je bezit’. Neem kinderen serieus, geloof in ze en geef ze de kans om mee te denken over problemen en oplossingen’.
A
Freinet
B
Steiner
C
Korczak
D
Reggio Emilia

Slide 10 - Quizvraag

Van wie zijn deze uitgangspunten?
1. luisteren zodat het kind zich begrepen voelt;
2. zo praten dat het kind jou begrijpt;
3. conflicten zo oplossen dat niemand verliest;

A
Reggio Emilia
B
Gordon
C
Maria Montessori
D
Pikler

Slide 11 - Quizvraag

Het kind aanvaarden zoals het is en het serieus nemen ongeacht zijn leeftijd, is een uitgangspunt van Reggio Emilia

A
Nee is van Freinet
B
Ja klopt

Slide 12 - Quizvraag

Hieronder staat de rol van een pedagogisch medewerker beschreven. Bij welke pedagoog hoort dit?
‘Observeren en documenteren: de pedagogisch medewerker observeert vooral heel goed en legt vast waar de kinderen mee bezig zijn.
A
Pikler
B
Montessori
C
Korczak
D
Reggio

Slide 13 - Quizvraag

Welke factoren beïnvloeden de opvattingen over opvoeden?
A
tijd waarin we leven
B
cultuur waarvan we deel uitmaken
C
persoonlijke waarden, normen en opvattingen
D
de ruimte waarin kinderen opgroeien

Slide 14 - Quizvraag

Spel neem je net zo serieus als werk is een kenmerk van Freinet
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quizvraag

Opvoedingsmiddel kiezen is afhankelijk van:
kind zelf, eigen normen en waarden, , omstandigheden, organisatie, het doel,
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Wat betekent antroposofie letterlijk?
De wijsheid van de mens
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Wat zijn opvoedingsmiddelen?
A
Middelen die te koop zijn die helpen bij de opvoeding
B
bewust ingezette instrumenten om een doel te bereiken
C
straffen en belonen
D
hulpstukken

Slide 18 - Quizvraag

• Zorg voor mooie en aantrekkelijke materialen. De hoeveelheid materiaal beperken. Hierdoor leren kinderen op hun beurt te wachten.
• Samen huishoudelijke taken doen. Zoals afwassen, afdrogen en vegen. Leren van elkaar om goed voor hun omgeving te zorgen.

Zijn uitgangspunten van:

A
Steiner
B
Freinet
C
Korczak
D
Montessori

Slide 19 - Quizvraag

Emotionele veiligheid bieden, persoonlijke en sociale competenties ontwikkelen en normen en waarden overbrengen, zijn zaken die beschreven staan in een pedagogische visie.

A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quizvraag

Voorbeelden van opvoedingsmiddelen zijn:
A
Gedrag negeren
B
Gedrag afkeuren
C
aanmodigen, grenzen stellen,afleiden
D
Gesprek voeren, time out

Slide 21 - Quizvraag

Opdracht
Zie handout

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk 1
Maken
Boek: Pedagogisch Werk
Module 1: Opvoeden en Pedagogiek
Thema 4: Opvoeding van kinderen en pubers 1A t/m 5C

Slide 23 - Tekstslide

Huiswerk 2
Maken
Boek: Pedagogisch Werk
Module 1: Opvoeden en Pedagogiek
Thema 2: Pedagogen en hun visie 1A t/m 5C

Slide 24 - Tekstslide

Huiswerk 3
Maken
Module 1: zelftoets
Module 3: zelftoets

Slide 25 - Tekstslide

Leren voor toets
Boek: Pedagogisch Werk
Module 1: Opvoeden en Pedagogiek
Module 3: Begeleiden in de groep
Van beide modules alle theorie

Slide 26 - Tekstslide