MU Les 7.6

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Mentoruur les 7.6

Slide 2 - Tekstslide

Waar kijk je echt
naar uit vandaag?

Slide 3 - Woordweb

Lesplanning
- Mededelingen 
- Het kwalificatiedossier (KD)
- Aan het werk
- Afsluiting 


Slide 4 - Tekstslide

Mededelingen
- Stuur foto als baby, kleuter of tiener naar mij, Berber, in privé bericht
- Open dag PABO HVA: 12 april 18-21u
- Enquête over stage-student-opleiding: graag invullen (zie mail) 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Een onderwijsassistent werkt alleen in het basisonderwijs.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 7 - Quizvraag

Een onderwijsassistent assisteert de docent door leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 8 - Quizvraag

Een onderwijsassistent heeft GEEN zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 9 - Quizvraag

Beroepsbeschrijving
De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie. Hij assisteert de docent door leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden. Hij werkt samen met de docent, maar ook met andere beroepsbeoefenaars zoals administratieve en facilitaire medewerkers. Hij heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces (het lesgeven). Ook kan hij werkzaam zijn bij een integraal kindcentrum of een brede school waar opvang en onderwijs worden gecombineerd. Het voorbereiden en klaarzetten van activiteiten behoort ook zijn de taak. De onderwijsassistent heeft belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs heeft hij vooral een verzorgend-pedagogische en didactische rol.

Slide 10 - Tekstslide

Wat beschrijft het KD
volgens jou?

Slide 11 - Woordweb

Heb jij het KD van jouw opleiding wel eens ingezien en ken je de inhoud?
A
ja
B
nee
C
Ik zou mij hier meer in moeten verdiepen.
D
KD? Wat is dat?

Slide 12 - Quizvraag

Kwalificatiedossiers
Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn/haar diploma te behalen. Elk dossier bevat één of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.
 

Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Slide 13 - Tekstslide

Opbouw kwalificatiedossier
- Basisdeel: Het basisdeel bevat de onderdelen Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.
- Profieldelen: Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen.
- Keuzedelen: Met keuzedelen kan de student zijn/haar vakmanschap verbreden of verdiepen. Ze beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480/720). De student doet voor ieder keuzevak examen.

Slide 14 - Tekstslide

Website SBB
- Zoek het kwalificatiedossier van Onderwijsassistent (gewijzigd 2019!)

- Lees wat het KD vraagt voor jouw opleiding in het basis- en profieldeel.

- Beantwoord de volgende vragen:
    - Wat is de volledige naam en het crebonummer van jouw opleiding?
    - Welk werkprocessen vind jij het belangrijkste voor jouw beroep en leg uit         waarom.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

naam en
crebonummer

Slide 17 - Woordweb

Kerntaken en werkprocessen
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
• Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
• Evalueert de werkzaamheden
• Inventariseert behoeften en wensen van het kind
• Ondersteunt bij verzorgende taken
• Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
• Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
• Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
• Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

Slide 18 - Tekstslide

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Werkt aan de eigen deskundigheid
• Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar
• Bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor
• Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan
• Voert lesactiviteiten uit
Uitvoeren van taken rondom de lessen
• Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
• Voert administratieve taken uit
• Voert coördinerende taken binnen de school uit
• Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma

Slide 19 - Tekstslide

Welke werkprocessen vind jij het belangrijkste voor jouw beroep en leg uit waarom.

Slide 20 - Open vraag

Heb je nu meer zicht op het nut van het kwalificatiedossier?
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

Energizer - Terug in de tijd .....
Stel je zou terug in de tijd kunnen, naar welke
periode zou je dan terugreizen en waarom zou je
naar dit moment terug willen ?

Slide 22 - Open vraag

Aan het werk .....
- LOB P7
- Ander werkSlide 23 - Tekstslide