1KGT Present Simple herhaling

Welcome!
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welcome!

Slide 1 - Tekstslide

Planner
Grammar
  • Present Simple
  • Questions Present Simple
  • Negations Present Simple

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je nog van de Present Simple?

Slide 3 - Woordweb

Present Simple
Bij I, you, we, they (meervoud)  ->  hele werkwoord
  • The children walk to school.

Bij she, he, it (namen)  ->  hele werkwoord + 's
  • James walks to school.

Slide 4 - Tekstslide

Uitzonderingen:
eindigt op medeklinker + -y           ->  +ies        bij she/he/it
  • study     ->     studies

eindigt op sis-klank                          ->     +es         bij she/he/it
  • watch    ->     watches

Slide 5 - Tekstslide

Werkwoord to be = zijn
I am
You are
She / he / it is
We are
They are

Slide 6 - Tekstslide

Exercise 1
Vul de juiste vorm in van het woord tussen haakjes. 

5x

Slide 7 - Tekstslide

We always ... (watch) tv in the evening.

Slide 8 - Open vraag

Amy ... (walk) to school in the morning.

Slide 9 - Open vraag

She ... (kiss) her boyfriend.

Slide 10 - Open vraag

My friends ... (like) my new clothes.

Slide 11 - Open vraag

You ... (be) my best friend.

Slide 12 - Open vraag

Questions Present Simple
Do/Does vooraan de zin.
My friends like PE.                 ->       Do my friends like PE?
Jaimy sings in a choir.        ->        Does Jaimy sing in choir?

Na do/does ALTIJD HELE WERKWOORD!
I, you, we, they = do
She, he, it = does

Slide 13 - Tekstslide

Vragen met to be
Am / are / is vooraan de zin

She is a very tall girl.           =            Is she a very tall girl?
They are very nice to me.  =            Are they very nice to me?

Slide 14 - Tekstslide

Exercise 2
Maak de zinnen vragend. Typ de hele zin.

5x

Slide 15 - Tekstslide

We watch tv in the evening.

Slide 16 - Open vraag

Amy walks to school in the morning.

Slide 17 - Open vraag

She kisses her boyfriend.

Slide 18 - Open vraag

My friends like my new clothes.

Slide 19 - Open vraag

You are my best friend.

Slide 20 - Open vraag

Negations Present Simple
Don't/Doesn't voor het werkwoord.
My friends like PE.                 ->       My friends don't like PE.
Jaimy sings in a choir.        ->        Jaimy doesn't sing in e choir.

Na don't/doesn't ALTIJD HELE WERKWOORD!
I, you, we, they = don't
She, he, it = doesn't

Slide 21 - Tekstslide

Ontkenningen met to be
Am / are / is + n't

She is a very tall girl.           =            She isn't a very tall girl.
They are very nice to me.  =            They aren't very nice to me.

Slide 22 - Tekstslide

Exercise 3
Maak de zinnen ontkennend. Typ de hele zin.

5x

Slide 23 - Tekstslide

We watch tv in the evening.

Slide 24 - Open vraag

Amy walks to school in the morning.

Slide 25 - Open vraag

She kisses her boyfriend.

Slide 26 - Open vraag

My friends like my new clothes.

Slide 27 - Open vraag

You are my best friend.

Slide 28 - Open vraag

Homework
Donderdag 10 maart
Toets Present Simple

Slide 29 - Tekstslide