TK7 + PK3

WELKOM TERUG!
Mens & Natuur - Mevr. Zwijns (zwn@sgdc.nl)
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & NatuurMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

WELKOM TERUG!
Mens & Natuur - Mevr. Zwijns (zwn@sgdc.nl)

Slide 1 - Tekstslide

Feitje van de dag

Slide 2 - Tekstslide

Regels
1. actief meedoen
2. aandacht voor elkaar
3. als ik praat dan is het stil

Slide 3 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
 1. Formatieve toets bespreken
 2. TK7: survival of the fittest
 3. PK3: fantasiedier
 4. Afsluiting

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt noemen welke stof je al goed beheerst en welke stof je nog beter moet leren


Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt noemen welke stof je al goed beheerst en welke stof je nog beter moet leren


Slide 6 - Tekstslide

Aan de slag!
Wat:
Formatieve toets Plant en dier H1 & H2 nakijken
Hoe:
Ieder voor zich
Ga naar www.kwizl.eu
Log in met je Google school account
Klassencode: VLSE2R
Hulp nodig:
schrijf je vraag op
Tijd:
10 min
Uitkomst:
je hebt minstens 1 vraag bedacht over iets wat je nog niet snapt
Klaar?
Begin aan factsheet dier
timer
10:00
Formatieve toets nakijken

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag!
Wat:
Formatieve toets Plant en dier H1 & H2 bespreken
Hoe:
bespreek in een groepje van 4 de vragen die iedereen bedacht heeft
Hulp nodig:
vraag mij
Tijd:
5 min
Uitkomst:
je hebt antwoord gekregen op de vraag die je had bedacht
Klaar?
Begin aan factsheet dier
timer
5:00
Formatieve toets bespreken

Slide 8 - Tekstslide

Formatieve toets bespreken
 • TK1: de vier rijken/ planten en dierlijke cellen
 •  TK2: fotosynthese
 • TK3: organen van een plant
 • TK4: voortplanting bij planten (bestuiving en bevruchting)
 • TK5: levenscyclus & voedselkringloop

Slide 9 - Tekstslide

Theoriekaart 7: evolutie
Waarom is een ijsbeer wit?

Slide 10 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je benoemt het proces van de evolutie en wat Charles Darwin daarmee te maken heeft.
 • Je beschrijft waarom natuurlijke selectie een belangrijke factor is in de evolutie en hoe een nieuwe soort ontstaat.

Slide 11 - Tekstslide

Aan de slag!
Wat:
Website MN Plant en dier TK7
Hoe:
Ieder voor zich
Lees TK7 en schrijf een kort verslag over hoe evolutie werkt
gebruik hierbij de volgende woorden: 
aanpassingen, natuurlijke selectie, genen doorgeven, soorten, Darwin
Hulp nodig:
vraag je buurman, daarna kun je mij vragen
Tijd:
15 min
Uitkomst:
een geschreven verslag van minimaal een half kantje en maximaal een heel kantje
Klaar?
Begin aan factsheet dier
timer
15:00
Theoriekaart 7: 

Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag!
Wat:
Website MN Plant en dier TK7: bespreken
Hoe:
werk in een groepje van 4
leg uit aan je groepje wat jij hebt ontdekt
bedenk minstens 1 vraag die jullie nog hebben
Hulp nodig:
vraag je buurman, daarna kun je mij vragen
Tijd:
10 min
Uitkomst:
per groepje minsten 1 vraag die we klassikaal bespreken
Klaar?
Begin aan factsheet dier
timer
10:00
Theoriekaart 7: bespreken

Slide 13 - Tekstslide

TK7: klassikaal bespreken vragen
Waarom is een ijsbeer wit?

aanpassingen, natuurlijke selectie, genen doorgeven, soorten

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Aan de slag!
Wat:
Website MN Plant en dier PK3
Hoe:
Lees PK3 
Maak het verslag + tekening in de classroom
Uitkomst:
een ingevuld verslag in de classroom
Praktijkkaart 3: huiswerk

Slide 16 - Tekstslide

Leerdoelen PK3:
 • Je benoemt het verschil tussen omnivoren, herbivoren en carnivoren en geeft daarbij aan welke soort kiezen deze groepen dieren hebben.
 • Je benoemt hoe de vorm van het lichaam is aangepast aan de functie.
 • Je verklaart waarom poten van een dier zijn aangepast aan de omgeving waarin een dier leeft en gebruikt hierbij de begrippen; topganger, teenganger en zoolganger.
 • Je verklaart het verschil tussen warm- en koudbloedige dieren en hun aanpassingen die hiermee gepaard gaan.

Slide 17 - Tekstslide

TK 6: aanpassingen bij organismen
PK 2: organen dier
TK 7: evolutie
PK 3: fantasiedier

Slide 18 - Tekstslide

Huiswerk
Schrijf op in je agenda!
Dinsdag 31 jan
- PK3: fantasiedier [classroom] 
- Factsheet dier af

 
  
   Slide 19 - Tekstslide