Besturingstechniek - Les 5 - Elektrische besturing

Elektrische besturing
Wat is elektriciteit?
In ons dagelijks leven is elektriciteit onmisbaar geworden.
Veel installaites bestaan uit elektrische componenten. Ook besturingen van installaties zijn vaak elektrisch.

Elektriciteit is een vorm van energie.
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Elektrische besturing
Wat is elektriciteit?
In ons dagelijks leven is elektriciteit onmisbaar geworden.
Veel installaites bestaan uit elektrische componenten. Ook besturingen van installaties zijn vaak elektrisch.

Elektriciteit is een vorm van energie.

Slide 1 - Tekstslide

Elektrische besturing
Spanning

Tussen de + en de - van een voeding
staat een elektrische spanning, 
uitgedrukt in volt (V).Slide 2 - Tekstslide

Elektrische besturing
Stroom

Als de lamp brandt, loopt er een
elektrische stroom door de draden. 
De eenheid van stroom is ampère 
(afgekort: A).

Slide 3 - Tekstslide

Elektrische besturing
Om iets te laten werken op elektriciteit is een gesloten stroomkring.

Slide 4 - Tekstslide

Elektrische besturing
Gelijkstroom en wisselstroom
Als stroom steeds in dezelfde richting door 
de stroomkring loopt spreken we van 
gelijkstroom. Een accu en baterij zijn 
hier voorbeelden van.
Bij wisselstroom wisselt de + en de - telkens. 
Bij de gewone 220 V-aansluiting wisselt de
stroomrichting 100 keer per seconde, er zijn
dan dus 50 periodes per seconde (50 Hertz)

Slide 5 - Tekstslide

Elektrische besturing
Elektromagneet
Als een elektrische stroom door een 
spoel, spiraalvormig gewonden koper-
draad, loopt blijkt dat de spoel 
magnetisch zal worden en dus metalen
voorwerpen kan aantrekken.
Zonder stroom door de windingen is er
geen magnetisch veld.

Slide 6 - Tekstslide

Elektrische besturing
Elektrische signaalgevers en uitvoerorganen
Elektrische signaalgevers en uitvoerorganen hebben steeds twee mogelijke schakelstanden. Deze standen worden gecodeerd met 0 en 1.

Slide 7 - Tekstslide

Elektrische besturing - Ja
JA-functie
Een maakcontact maakt contact als het bediend wordt.

De schakeling werkt als volgt:
- schakelaar s niet bediend   --> lamp L UIT
- schakelaar s wel bediend    --> lamp L AAN

Slide 8 - Tekstslide

Elektrische besturing - Ja
JA-functie
De waarheidstabel en schakelformule van de JA-functie.

Slide 9 - Tekstslide

Elektrische besturing - NIET
NIET-functie
Een verbreekcontact verbreekt het contact als het bediend wordt.

De schakeling werkt als volgt:
- schakelaar p niet bediend --> lamp L  AAN
- schakelaar p wel bediend  --> lamp L UIT

Slide 10 - Tekstslide

Elektrische besturing - NIET
NIET-functie
De waarheidstabel van de NIET-functie.

p
L
0
1
1
0

Slide 11 - Tekstslide

Elektrische besturing - EN
EN-functie
De elektrische schakeling heeft twee
maakcontacten in serie (achter elkaar) geschakeld. 

De werking is als volgt: 
Alléén als we beide contacten (a èn b) bedienen,
dan is de stroomkring gesloten en is de lamp AAN
In de andere drie gevallen blijft de lamp UIT.

Slide 12 - Tekstslide

Elektrische besturing - EN
EN-functie
De waarheidstabel en schakelformule van de EN-functie. 


Slide 13 - Tekstslide

Elektrische besturing - OF
OF-functie
De elektrische schakeling heeft twee maakcontacten parallel (naast elkaar)
geschakeld. 
De signaallamp L brandt als één van beide maak-
contacten wordt bediend, of als beide contacten
worden bediend
De lamp is alléén uit als géén van beide  contacten
wordt bediend. 

Slide 14 - Tekstslide

Elektrische besturing - OF
OF-functie
De waarheidstabel en schakelformule van de OF-functie.

Slide 15 - Tekstslide

Elektrische besturing

Slide 16 - Tekstslide