Grenzen en identiteit - oefenopdrachten

Grenzen en identiteit
Oefenopdracht
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Grenzen en identiteit
Oefenopdracht

Slide 1 - Tekstslide

Natuurlijke grenzen zijn grenzen die door mensen bedacht zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 2 - Quizvraag

Aan welk land grenzen zowel België als Nederland?
A
Frankrijk
B
Luxemburg
C
Duitsland
D
Spanje

Slide 3 - Quizvraag

Bij een identiteit horen drie elementen. Welke drie?
A
Taal, gewoonten en eten
B
Godsdienst, gewoonten en sport
C
Taal, godsdienst en muziek
D
Taal, godsdienst en cultuur

Slide 4 - Quizvraag

Welke uitspraak is juist?
A
De meeste Nederlandse provincies hebben natuurlijk grenzen.
B
Bij regionalisme zijn de bewoners allen op hun eigen dorp gericht.
C
Het aantal gemeenten in Nederland neemt toe
D
De provincie Friesland heeft een eigen identiteit en cultuur

Slide 5 - Quizvraag

Wat voor soort grens zijn deze grenzen?
Natuurlijke grens
Kunstmatige grens
rivier
ravijn
een kanaal
een snelweg
een muur
taal (niet begrijpen)
een hek

Slide 6 - Sleepvraag

Harde Grens
Zachte grens

Slide 7 - Sleepvraag

Welke soort grens: In Afrika kom je veel rechte grenzen tegen. Dit is een
A
Natuurlijke grens
B
Kunstmatige grens

Slide 8 - Quizvraag

Welke soort grens? Tussen de VS en Mexico laat president Trump een muur bouwen.
A
Open grens
B
Dichte grens

Slide 9 - Quizvraag

Op welke plaats heeft Nederland een harde en gesloten grens?
A
Bij de rivier de Maas tussen Belgie en Limburg
B
Op schiphol, hier is grenscontrole
C
Grens van Nederland naar Belgie
D
Grens van Nederland naar Duitsland

Slide 10 - Quizvraag

Noem een voordeel van open grenzen

Slide 11 - Open vraag

Wat is een Euregio?
A
Gebied dat wordt ontsloten door vreemd grondgebied
B
Deel van de zee over een breedte van 12 mijl
C
grensoverschrijdend samenwerkingsverband
D
Bijzondere grens

Slide 12 - Quizvraag

Leg uit wat een grens is.

Slide 13 - Open vraag

Leg uit wat identiteit is.

Slide 14 - Open vraag

Wat hebben grenzen en identiteit met elkaar te maken?

Slide 15 - Open vraag

Beschrijf een regionale identiteit in Nederland. Noem de naam van het gebied en omschrijf drie kenmerken.

Slide 16 - Open vraag

In Rusland zijn er veel/weinig culturele verschillen
A
Veel
B
Weinig

Slide 17 - Quizvraag

Welk land/gebied heeft Rusland in 2015 bezet?
A
Oekraine
B
De Krim
C
Polen
D
Estland

Slide 18 - Quizvraag

Geef een voorbeeld van een conflict

Slide 19 - Open vraag

Hieronder staan 3 uitspraken.
A. De grens tussen Friesland en Groningen is een zachte grens.
B. De grenzen tussen de landen die lid zijn geworden van de EU zijn veranderd van natuurlijke grenzen in kunstmatige grenzen.
C. IJsland heeft alleen natuurlijke grenzen.
Neem de letters A, B en C over en geef aan of de uitspraak juist/onjuist is.

Slide 20 - Open vraag

Bekijk de afbeelding (klik hierop).
Geef een argument vanuit de bron waarom Rusland de Krim wilde annexeren, en dit ook gedaan heeft.

Slide 21 - Open vraag

Mensen ontwikkelen een (groeps)identiteit op basis van onder andere sociaaleconomische kenmerken. Welk kenmerk is een sociaaleconomische kenmerk?
A
Taal
B
Tradities
C
Opleidingsniveau
D
Inkomen

Slide 22 - Quizvraag

Tegenstanders van de Europese Unie vinden dat de soevereiniteit van Nederland wordt aangetast. leg uit wat hiermee bedoeld wordt.

Slide 23 - Open vraag

Een visser uit het Verenigd Koninkrijk vist met zijn schip op ongeveer 25 zeemijl uit de Nederlandse kust. 2 stellingen:
1. De visser mag hier vissen omdat dit buiten de Nederlandse territoriale wateren is.
2. De visser mag hier niet vissen omdat hij in Nederlands territorium is.
A
Beide stellingen zijn juist
B
Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
C
Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
D
Beide stellingen zijn onjuist

Slide 24 - Quizvraag

Besluiten in Nederland worden op 3 schaalniveaus bepaald: nationaal, regionaal en lokaal. Geef op lokale schaalniveau 2 voorbeelden van besluiten die genomen kunnen worden.

Slide 25 - Open vraag

Klik op de afbeelding om deze te bekijken. Welk cultuurkenmerk is zichtbaar in de bron?

Slide 26 - Open vraag

Bekijk nogmaals de afbeelding.
Leg met behulp van de afbeelding uit waarom het begrip pluriformiteit bij de stad Jeruzalem past.

Slide 27 - Open vraag

Sjors komt uit Limburg, Michiel uit Utrecht. Volgens Michiel is Sjors een échte
Limburger: hij spreekt met een zachte ‘g’, viert ieder jaar uitbundig carnaval en is gek op vlaai. Als Michiel een foto van Sjors op Facebook ziet in zijn carnavalskostuum plaagt Michiel hem: ‘Moet je die rare Limburger zien in zijn piratenpak!’
Over welke identiteit gaat het hier?
A
Nationaal
B
Lokaal
C
Regionaal

Slide 28 - Quizvraag

Noem twee concrete kenmerken die horen bij onze nationale identiteit.

Slide 29 - Open vraag

Klik op de afbeelding.
Leg uit waarom de grenspendel tussen Nederland en België vanaf 1995 toenam.
Gebruik voor je antwoord de gegevens uit de kaart.

Slide 30 - Open vraag

Het hebben van zachte grenzen verschillende voordelen voor Nederlandse bedrijven.
Noem twee voordelen.

Slide 31 - Open vraag

Het hebben van zachte grenzen kent ook nadelen. Een van die nadelen is dat Nederlandse exportbedrijven door ontgrenzing meer concurrentie krijgen. Leg dat uit.

Slide 32 - Open vraag

Welk samenwerkingsverband vergemakkelijkt de pendelstromen?
A
de euregio
B
de Benelux
C
de Europese Unie
D
handelsverdragen

Slide 33 - Quizvraag

Bekijk de afbeelding.
Welk begrip is van toepassing op de ontwikkeling die zichtbaar is in de afbeelding?

Slide 34 - Open vraag

Het coronavirus heeft een negatieve invloed op de sociale samenhang. Leg dat uit.

Slide 35 - Open vraag

Door de betrokkenheid en de participatie van buurtbewoners te vergroten, kan de leefbaarheid verbeteren.
Op welke manier kan de betrokkenheid/participatie vergroot worden?

Slide 36 - Open vraag

Wat is groter: de exclusief economische zone (EEZ) van een land of de territoriale wateren?
A
EEZ
B
Territoriale wateren

Slide 37 - Quizvraag

Hieronder staan 3 stellingen:
1. Vluchtelingen uit het Midden-Oosten zijn economische vluchtelingen.
2. Rusland wil dat Oost-Europese landen lid worden van de EU.
3. Uitbreiding van de EU zorgt voor meer welvaart.
Neem de cijfers 1, 2 en 3 over en geef aan of de stelling juist/onjuist is.

Slide 38 - Open vraag

Bekijk de kaart.
Geef eerst aan in welk deel van Europa de Europese identiteit het grootst is. Geef daarna een argument waarom dit kan zijn

Slide 39 - Open vraag