Opleidingsbeleid

Waarom opleiden? Welke opleiding? Wanneer? Is er budget?

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
PersoneelsbeleidMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Waarom opleiden? Welke opleiding? Wanneer? Is er budget?

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het uitgangspunt van HRM?
A
medewerkers leveren de beste prestaties als zij in teamverband werken
B
medewerkers bepalen zelf op welke manier zij willen werken
C
medewerkers zijn de succesfactor van het bedrijf
D
medewerkers heb je nodig om alles te doen!

Slide 2 - Quizvraag

Wat is het belangrijkste doel van loopbaanbegeleiding?
A
Het bieden van opleidingskansen aan alle werknemers met als doel ze te laten groeien binnen het bedrijf
B
Het afstemmen van de behoeften en mogelijkheden van de individuele medewerker op de behoeften en mogelijkheden van het bedrijf
C
De medewerkers opleidingen laten volgen, zodat ze van zo groot mogelijk nut zijn voor het bedrijf

Slide 3 - Quizvraag

Personeelsinstrumenten zijn middelen die een leidinggevende kan inzetten om ervoor te zorgen dat de juiste medewerkers met de juiste kwaliteiten op de juiste plek terechtkomen.
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Concrete uitwerking van het personeelsbeleid
A
Personeelsplan
B
Personeelsbeleid
C
HRM

Slide 5 - Quizvraag

Waarom opleiden?

Slide 6 - Tekstslide

4

Slide 7 - Video

00:04
wat zijn redenen om te investeren in medewerkers?

Slide 8 - Woordweb

00:33-00:48
Opleidingsbehoefte 
  1. individueel: zoals in het filmpje aangegeven. De medewerker geeft aan een opleiding te willen volgen.
  2. collectief: als een bedrijf, afdeling of team behoefte heeft aan een bepaalde opleiding die aansluit bij specifieke ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Slide 9 - Tekstslide

00:50-01:10
individuele opleidingsbehoefte
  • past binnen de plannen van de organisatie?
  • dient deze opleiding om de organisatie tot een hoger niveau te brengen?
  • wordt de opleiding geëvalueerd? (is het wat we hadden verwacht voor medewerker en bedrijf?


Slide 10 - Tekstslide

01:29
Hoe kan een technologische verandering in een bedrijf (een collectieve opleidingsbehoefte) ook leiden tot een opleidingsbehoefte van individuele medewerkers.

Slide 11 - Open vraag

Opleidingsplan
invalshoeken:
  • vernieuwen 
  • verbeteren 
  • onderhouden
  • oplossen

Slide 12 - Tekstslide

Uit welke onderdelen bestaat een opleidingsplan?

Slide 13 - Woordweb

Slide 14 - Tekstslide

waarom is het nuttig om een opleidingsplan te maken?

Slide 15 - Open vraag

Waarom is het nuttig om een opleidingsplan te maken?
Een opleidingsplan is de concrete uitwerking van het opleidingsbeleid. Voor de
organisatie wordt het duidelijk op welke manier gewerkt wordt aan het vernieuwen,
verbeteren en onderhouden van competenties die nodig zijn om het bedrijf goed te
laten functioneren.

Slide 16 - Tekstslide

Hoe bepaal je de opleidingsbehoefte in een organisatie?

Slide 17 - Open vraag

Hoe bepaal je de opleidingsbehoefte in een organisatie?
Door eerst te bepalen aan welke kennis en vaardigheden de organisatie nu en in
de toekomst behoefte heeft. Daarna wordt vastgesteld welke kennis en
vaardigheden aanwezig zijn. Het verschil daartussen is de opleidingsbehoefte. 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link

Wat is het nut van opleiden voor een bedrijf?

Slide 20 - Woordweb