Les 2

Terugblik les 1 
1 Opleidingsbeleid: wat is je visie op opleiden en ontwikkelen. 
2 Verschillende functies van opleiden:
 • Ontwikkeling in de eigen functie = prestatieverbetering 
 • Loopbaanontwikkeling
 • Organisatie ontwikkeling 
 • Motivatie 
3 Employability of duurzame inzetbaarheid
4 Opleidingsnoodzaak / opleidingsbehoefte 
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
PersoneelsbeleidMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Terugblik les 1 
1 Opleidingsbeleid: wat is je visie op opleiden en ontwikkelen. 
2 Verschillende functies van opleiden:
 • Ontwikkeling in de eigen functie = prestatieverbetering 
 • Loopbaanontwikkeling
 • Organisatie ontwikkeling 
 • Motivatie 
3 Employability of duurzame inzetbaarheid
4 Opleidingsnoodzaak / opleidingsbehoefte 

Slide 1 - Tekstslide

Jij bent verantwoordelijk voor alles wat bijdraagt aan het goed functioneren van het bedrijf: materialen, werktuigen, kapitaal, personeel.
Jij bent daarom verantwoordelijk dat jouw medewerkers goed presteren
Is er een verband tussen de strategie van een bedrijf en het opleidingsbeleid van een bedrijf?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Opleidingsbeleid, wat is dat? 
Dit is het beleid dat jouw organisatie voert om z'n medewerkers en teams/afdelingen te ontwikkelen. 

Het geeft antwoord op volgende vragen: wat moet er precies ontwikkeld worden, bij wie en waarom? Hoe realiseren we deze ontwikkelingen en welke middelen zetten we hierbij in?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opleiden is dus geen doel op zich! Opleiden is een instrument om je bedrijf succesvol te maken. Want: personeel is de succesfactor! (weet je nog HRM). 


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het einde van deze les: 
 1. Weet je welke verschillende opleidingsvormen er zijn
 2. Kun je de voor- en nadelen van deze opleidingsvormen benoemen
 3. Kun je in een specifieke situatie bepalen welke opleidingsvorm het meest geschikt is

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opzet les
In de les ga jezelf aan de slag. Er zit een leesopdracht bij en je moet aan het eind van de les 2 opdrachten inleveren. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opleidingsvormen 
 1. intern opleiden
 2. extern opleiden
 3. incompany opleiden
 4. online opleiden 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Lees pagina 129 t/m 135 (tot 4.3) 
maak opdracht 4 (pagina 148) en opdracht 5 (pagina 149) 

Deadline: einde van de les.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting 
Als je medewerkers wilt opleiden zijn er verschillende opleidingsvormen waaruit je kunt kiezen. 

Bij intern opleiden leid je 1 of meerdere medewerkers op binnen je eigen organisatie. De opleidingsactiviteit wordt ontwikkeld en verzorgt door een medewerker uit de eigen organisatie. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting 
Als je medewerkers wilt opleiden zijn er verschillende opleidingsvormen waaruit je kunt kiezen. 

Bij online opleiden leert de medewerker met digitale leerprogramma's die via internet toegankelijk zijn. 


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting 
Als je medewerkers wilt opleiden zijn er verschillende opleidingsvormen waaruit je kunt kiezen. 

Bij extern opleiden worden medewerkers buiten de organisatie opgeleid door een gespecialiseerd bedrijf.


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting 
Als je medewerkers wilt opleiden zijn er verschillende opleidingsvormen waaruit je kunt kiezen. 

Bij in company worden medewerkers binnende organisatie opgeleid door een gespecialiseerd bedrijf.


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies